Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jernbanesikkerhed: Jernbanetransport af farligt gods

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Jernbanesikkerhed: Jernbanetransport af farligt gods

Formålet med direktivet er at harmonisere reglerne for transport af farligt gods med jernbane i de enkelte lande og inden for Fællesskabet. Med harmoniseringen fjernes hindringerne for den frie samhandel mellem medlemsstaterne inden for transportudstyr. Transport af denne art vil dermed blive udført under optimale sikkerhedsbetingelser.

DOKUMENT

Rådets direktiv 96/49/EF af 23. juli 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Formålet med direktivet er at fastsætte nationale sikkerhedsstandarder, der er på højde med de internationale standarder i konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF), og at skabe et indre marked for jernbanetransport af farligt gods.

Internationale standarder

Alle medlemsstaterne har tiltrådt COTIF, som fastsætter regler for kontrakten om international befordring af gods med jernbane (CIM *). Indenlandsk transport af farligt gods med jernbane er ikke omfattet af COTIF. CIM indeholder reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane (RID *).

Anvendelsesområde og undtagelser

Medlemsstaterne kan undtage jernbanetransport af farligt gods, der udføres med transportmateriel, som tilhører de væbnede styrker, fra direktivets anvendelsesområde.

Medlemsstaterne bevarer retten til at stille sikkerhedskrav til indenlandsk eller international jernbanetransport, idet dette område ikke er omfattet af direktivet, f.eks. med hensyn til togtrafik og godsvognenes placering.

Medlemsstaterne bevarer også retten til at fastsætte regler for eller forbyde indenlandsk transport af visse former for farligt gods med jernbane, dog ikke ud fra sikkerhedsmæssige hensyn.

Direktiv 96/49/EF ophæves af direktiv 2008/68/EF med virkning fra 30. juni 2009.

Dokumentets nøglebegreber

  • "RID": reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane i bilag I til appendiks B i konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF)
  • "CIM": fælles regler for kontrakten om international transport af gods med jernbane i appendiks B i konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF).

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 96/49/EF [Procedure SYN/1994/0284]

17.9.1996

1.1.1997

EFT L 235 af 17.9.1996

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2000/62/EF

1.11.2000

1.5.2001

EFT L 279 af 1.11.2000

Direktiv 2001/6/EF

21.2.2001

31.12.2001/31.12.2002

EFT L 30 af 1.2.2001

Beslutning2002/885/EF

1.7.2001

1.7.2001 / 1.7.2003

EFT L 308 af 9.11.2002

Direktiv 2003/29/EF

9.4.2003

1.7.2003

EFT L 90 af 8.4.2003

Direktiv 2004/89/EF

6.10.2004

1.10.2004

EFT L 293 af 16.9.2004

Direktiv 2004/110/EF

30.12.2004

1.7.2005

EFT L 365 af 10.12.2004

Direktiv 2006/90/EF

24.11.2006

1.7.2007

EFT L 305 af 4.11.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2005/777/EF af 13. oktober 2005 om ændring af beslutning 2005/180/EF om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser for jernbanebefordring af farligt gods i medfør af Rådets direktiv 96/49/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 293 af 9.11.2005].

Kommissionens beslutning 2005/180/EF af 4. marts 2005 om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser for jernbanebefordring af farligt gods i medfør af Rådets direktiv 96/49/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 61 af 8.3.2005].

Bilag A og B til Rådets direktiv 96/49/EF som angivet i Kommissionens direktiv 2001/6/EF (ophævet) om tredje tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 96/49/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods [Den Europæiske Unions Tidende L 121 af 26.4.2004]. Det er tilladt at transportere farligt gods med jernbane, når det sker i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i bilagene. Bilagene til direktivet fastsætter:

Seneste ajourføring: 31.10.2008

Top