Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fødevaretilsætningsstoffer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Fødevaretilsætningsstoffer

Udviklingen i den europæiske lovgivning vedrørende tilsætningsstoffer går i retning af at følge en fælles procedure for godkendelse og evaluering af disse på grundlag af seneste evalueringsmetode vedrørende fødevarer. Den nye forordning konsoliderer EF-listen over godkendte produkter i en enkelt liste. Kun de produkter, der befinder sig på denne liste, vil blive accepteret som fødevaretilsætningsstoffer.

FORSLAG

Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning af den 28. september 2006 om fødevaretilsætningsstoffer.

RESUMÉ

Den nye forordning samler alle typer af tilsætningsstoffer i en enkelt retsakt *, inklusive farvestoffer, sødestoffer osv.

Fødevareenzymer vil blive omfattet af andre nye regler (jf. "kontekst" nedenfor).

Tilsætningsstofferne vil blive samlet på en fællesskabsliste over tilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer med deres anvendelsesbetingelser (bilag II).

Desuden opstiller den nye forordning en liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevaretilsætningsstoffer og fødevareenzymer, samt deres anvendelsesbetingelser (bilag III).

Forslaget til forordningen opregner og definerer adskillige kategorier af fødevaretilsætningsstoffer, herunder sødestoffer, farvestoffer, konserveringsmidler, antioxidanter, bærestoffer, syrer, surhedsregulerende midler, antiklumpningsmidler, skumdæmpningsmidler og kontrollerende midler (bilag I).

Mærkningen af de godkendte tilsætningsstoffer bør inkludere :

  • oplysninger, der er nødvendige for at identificere tilsætningsstofferne (bl.a. deres oprindelse)
  • en beskrivelse af renhedskriterierne.

Specifikationerne vil ifølge forslaget blive genstand for en eller flere senere forordninger. Indtil da bliver de renhedskriterier, der er specifikke for de tilsætningsstoffer, der opstilles ved direktiv 96/77/EF (es de en fr), ved med at finde anvendelse ligesom de specifikke kriterier for sødestoffer og farvestoffer.

Alle stoffer, der tilsættes fødevarer, skal være anført i mærkningen ifølge de generelle bestemmelser om mærkning (direktiv 2000/13/EF).

GMO

De tilsætningsstoffer, som er genetisk modificerede organismer (gmo) skal først og fremmest leve op til standarderne for kontrol af gmo-fødevarer, bestemt til mennesker og dyr (es de en fr), og samtidig skal de overholde standarderne i den nye forordning om tilsætningsstoffer.

Fælles godkendelsesprocedure og risikovurdering

Ansøgninger om godkendelse vil blive underkastet en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer [forslag til forordning KOM(2006) 423 endelig (es de en fr)].

Genevaluering og revision

Når denne forordning er vedtaget, vil Kommissionen på ny undersøge alle de tilsætningsstoffer, som allerede er godkendt, med bistand fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Samtidig vil Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet foretage en vurdering af de risici, der er forbundet med de fødevaretilsætningsstoffer, der for øjeblikket er tilladt. I samråd med autoriteten bør Kommissionen udforme et evalueringsprogram med henblik på at fastlægge behov og prioriteret rækkefølge for risikovurderingen.

Overgangsperiode

Denne forordning finder anvendelse fra 1 år efter vedtagelsesdatoen.

Dog vil bestemte dele af forordningen om fødevaretilsætningsstoffer bestemt til anvendelse i fødevaretilsætningsstoffer og fødevareenzymer finde anvendelse fra den 1. januar 2011.

Kontekst

Denne forordning indgår i en større reform lanceret af Europa-Kommissionen den 18. juli 2006 for forenkling af den eksisterende lovgivning om fødevaretilsætningsstoffer, aromaer og enzymer, ved hjælp af tre forslag :

  • den fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer [KOM(2006) 423 endelig (es de en fr)]
  • fødevareenzymer [KOM (2006) 425 endelig (es de en fr)]
  • dette forslag om fødevaretilsætningsstoffer.

Et samlet overblik over fødevarers kemiske sikkerhed findes på netstedet oprettet af Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse.

Dokumentets nøglebegreber

  • Tilsætningsstoffer: stoffer som ikke normalt anvendes som fødevarer, men som bevidst tilsættes fødevarer for at opfylde et teknologisk formål som for eksempel konservering.

Referencer og procedure

Forslag

Den Europæiske Unions Tidende

Procedure

KOM (2006) 428 endelig

-

Fælles beslutningsprocedure COD/2003/0262

Seneste ajourføring: 09.02.2007

Top