Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motordrevne køretøjers lygter til fjernlys og/eller nærlys (indtil 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Motordrevne køretøjers lygter til fjernlys og/eller nærlys (indtil 2014)

Dette direktiv har til formål at fastlægge de tekniske krav til lygter, der fungerer som fjernlys og/eller nærlys, med henblik på at gøre det muligt at gennemføre Fællesskabets typegodkendelsesprocedure.

DOKUMENT

Rådets direktiv 76/761/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende motordrevne køretøjers lygter til nærlys og/eller fjernlys samt vedrørende elektriske glødelamper til disse lygter [Se ændringsakter].

RESUMÉ

Hver medlemsstat skal meddele EØF-komponenttypegodkendelse for enhver type lygte, der fungerer som fjernlys og/eller nærlys, samt enhver lyskilde (glødelamper eller andre lamper) til sådanne lygter, der er i overensstemmelse med fremstillings- og afprøvningsforskrifterne i direktivets bilag. Den medlemsstat, der har meddelt EF-komponenttypegodkendelsen, skal træffe foranstaltninger til at sikre, at produktionen er i overensstemmelse med den godkendte type.

Hver medlemsstat skal meddele EØF-komponenttypegodkendelse for enhver type lygte, der fungerer som fjernlys og/eller nærlys, og hver type lyskilde til sådanne lygter.

I henhold til godkendelsessystemet, der er anført i direktivet, må medlemsstaterne ikke:

  • forbyde markedsføring af lygter, der fungerer som fjernlys og/eller nærlys, af grunde, der vedrører deres udførelse eller funktion, når de er forsynet med et EF-komponenttypegodkendelsesmærke
  • nægte eller meddele EF-typegodkendelsen eller national typegodkendelse eller forbyde salg, registrering, ibrugtagning eller brug af et køretøj af grunde, som vedrører lygter, der fungerer som fjernlys og/eller nærlys, hvis disse er forsynet med et EF-typegodkendelsesmærke og monteret, som foreskrevet i direktiv 76/756/EØF.

Dette direktiv blev ophævet ved forordning (EF) nr. 661/2009, der træder i kraft den 1. november 2014.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 76/761/EØF

30.7.1976

1.7.1977

EUT L 262 af 27.9.1976

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 1999/17/EF

2.5.1999

1.10.1999

EUT L 97 af 12.4.1999

Tiltrædelsesakt

1.5.2004

1.5.2004

EUT L 236 af 23.9.2003

Direktiv 2006/96/EF

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363 af 20.12.2006

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158 af 10.6.2013

De ændringer og rettelser, som følger af direktiv 76/761/EØF, er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 02.07.2014

Top