Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorer og landbrugs- og skovbrugsmaskiner: førersæde

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorer og landbrugs- og skovbrugsmaskiner: førersæde

Den Europæiske Union harmoniserer de tekniske krav til førersæder på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer. På den måde bidrager den til gennemførelsen af Fællesskabets typegodkendelsesprocedure, som blev indført ved direktiv 74/150/EØF, men som senere blev ophævet og erstattet af direktiv 2003/37/EF.

DOKUMENT

Direktiv 78/764/EØF af 25. juli 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førersæde til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer [Se ændringsakter].

RESUMÉ

Direktiv 78/764/EØF

Anvendelsesområde: Ved landbrugs- eller skovbrugstraktor forstås i dette direktiv ethvert motordrevet køretøj, med hjul eller med bælter, der har mindst to aksler, og hvis funktion i det væsentlige beror på dets trækkraft, og som er særlig konstrueret til at trække, skubbe, bære eller drive visse redskaber, maskiner eller påhængskøretøjer bestemt til benyttelse i landbrugs- eller skovbrugsbedrifter. Køretøjet kan være indrettet til transport af gods og passagerer. Direktiv 78/764/EØF finder anvendelse på traktorer forsynet med luftgummiringe, og som har to aksler og en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mellem 6 og 25 km/t.

Direktivets bestemmelser vedrørende førersæde omfatter ikke kun kravene til montering på traktorer, men også til fremstilling af sæderne.

Hver medlemsstat skal meddele EØF-komponenttypegodkendelse for enhver type førersæde, der er i overensstemmelse med fremstillings- og afprøvningsforskrifterne i direktivets bilag.

Direktiv 82/890/EØF

Dette direktiv udvider anvendelsesområdet for direktiv 78/764/EØF. Lovgivningen gælder således for de traktorer, der er anført i direktiv 78/764/EØF, der er forsynet med luftgummiringe, og som har to aksler og en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mellem 6 og 30 km/t.

Direktiv 87/354/EØF

Dette direktiv ændrer den eksisterende lovgivning, hvad angår medlemsstaternes kendingstal og kendingsbogstaver.

Direktiv 97/54/EF

Dette direktiv udvider anvendelsesområdet for direktiv 78/764/EØF. Den konstruktivt bestemte maksimalhastighed for landbrugs- og skovbrugshjultraktorers er fremover 40 km/t.

Direktiv 1999/57/EF

For at øge sikkerheden, beskriver dette direktiv nøjagtigt, hvordan førersædet skal monteres, så dårlige ergonomiske forhold for føreren undgås.

Direktiv 78/764/EØF ophæves ved forordning (EU) nr. 167/2013, der træder i kraft den 1. januar 2016.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 78/764/EØF

28.7.1978

29.1.1980

EUT L 255 af 18.9.1978

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 82/890/EØF

21.12.1982

21.6.1984

EUT L 378 af 31.12.1982

Direktiv 83/190/EØF

8.04.1983

30.9.1983

EUT L 109 af 26.4.1983

Direktiv 87/354/EF

29.06.1987

31.12.1987

EUT L 192 af 11.7.1987

Direktiv 97/54/EF

30.10.1997

22.9.1998

EUT L 277 af 10.10.1997

Direktiv 1999/57/EF

5.7.1999

30.6.2000

EUT L 148 af 15.6.1999

Tiltrædelsesakt

1.5.2004

1.5.2004

EUT L 236 af 23.9.2003

Direktiv 2006/96/EF

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363 af 20.12.2006

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158 af 10.6.2013

Seneste ajourføring: 02.07.2014

Top