Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorkøretøjer og påhængskøretøjer: registreringsdokumenter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorkøretøjer og påhængskøretøjer: registreringsdokumenter

Direktivet harmoniserer formen og indholdet af registreringsattesten for køretøjer.

DOKUMENT

Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer.

RESUMÉ

Direktivet finder anvendelse på de dokumenter, der udstedes af EU-landene. Det har tre formål:

  • at gøre det lettere at bruge køretøjer, der er registreret i et EU-land, på vejene i andre de EU-lande. Direktivet gør det nemmere for de relevante nationale myndigheder at kontrollere registreringsattesterne
  • at muliggøre anvendelsen af direktiv 2006/126/EF om kørekort på kontrol ved vejsiden
  • at forbedre det indre markeds funktion ved at gøre det lettere at forstå dokumenter og at kontrollere ejerforholdene, når et køretøj er registreret i et andet EU-land.

En registreringsattest, som er udstedt af EU-landene, skal følge en model, der er beskrevet i direktivets bilag. Det gør det lettere at kontrollere ejerforholdene, når bilen er registreret i et andet EU-land, navnlig hvis ansøgeren ikke er i besiddelse af registreringsattesten. Den første del af registreringsattesten vedører kørsel på vejene, mens den anden del er reserveret til oplysninger om ejerforholdene.

EU-lande kan udstede en registreringsattest, der kun består af del I af modellen. Den gælder for de tilfælde, hvor køretøjer kun skal bruges inden for landets område, og hvor der er et system til rådighed, der giver adgang til køretøjsregisteret i tilfælde af kontrol ved vejsiden.

En registreringsattest, der er udstedt af et andet EU-land, skal anerkendes af de øvrige EU-lande. Direktiv 2014/46/EU kræver desuden, at EU-landene har elektronisk dokumentation for alle de køretøjer, der er registreret på deres område.

Myndighederne i et EU-land underrettes, hvis den tekniske kontrol, der udføres i overensstemmelse med direktiv 2014/45/EU, viser tilladelse til at bruge et bestemt køretøjer suspenderet. Suspensionen af tilladelsen skal registreres elektronisk, og der skal udføres endnu en teknisk kontrol. Suspensionen gælder, indtil en ny teknisk kontrol er bestået.

Hvis et motorkøretøj eller et påhængskøretøj, der tidligere var registreret i et EU-land, er registreret i et andet EU-land, skal de kompetente myndigheder i det pågældende EU-land returnere registreringsattesten til myndighederne i det EU-land, hvor den er udstedt, hvis der anmodes om det.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesfrist i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 1999/37/EF

1.6.1999

1.6.2004

EUT L 138 af 1.6.1999

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesfrist i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2003/127/EF

5.2.2004

15.1.2005

EUT L 10 af 16.1.2004

Tiltrædelsesakt

1.5.2004

-

EUT L 236 af 23.9.2003

Direktiv 2006/103/EF

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363 af 20.12.2006

Direktiv 2013/22/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158 af 10.6.2013

Direktiv 2014/46/EU

19.5.2014

20.5.2017

EUT L 127 af 29.4.2014

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU af 3. april 2014 om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 127 af 29.4.2014].

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/47/EU af 3. april 2014 om om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 127 af 29.4.2014].

Seneste ajourføring: 04.08.2014

Top