Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorkøretøjer med påhængskøretøjer: brændbarhed af materialer, der benyttes ved den indvendige indretning af busser (indtil 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Motorkøretøjer med påhængskøretøjer: brændbarhed af materialer, der benyttes ved den indvendige indretning af busser (indtil 2014)

Formålet med direktivet er at harmonisere den nationale lovgivning om brændbarhed af materialer, der benyttes ved den indvendige indretning af busser.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/28/EF af 24. oktober 1995 om brændbarheden af materialer, der benyttes ved den indvendige indretning af visse klasser af motorkøretøjer

RESUMÉ

Dette direktiv implementerer delvist den EF-typegodkendelsesprocedure, der er fastlagt ved Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om typegodkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil. Derfor gælder bestemmelserne i direktiv 70/156/EØF om køretøjssystemer, komponenter og tekniske enheder i køretøjer ved anvendelsen af direktiv 95/28/EF.

Direktivet vedrører brandbarheden (antændelighed, forbrændingshastighed og smelteegenskaber) af materialer, der benyttes indvendigt i køretøjer af klasse M3, som har plads til mere end 22 passagerer.

Dette direktiv gælder ikke for busser, som er beregnet til stående passagerer eller bykørsel.

Medlemsstaterne må ikke nægte at meddele eller forbyde EF-typegodkendelse, national typegodkendelse, salg, registrering, ibrugtagning eller brug af et køretøj/en komponent, der opfylder direktivets krav.

Dette direktiv er ophævet ved forordning (EF) nr. 661/2009, der træder i kraft den 1. november 2014.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesfrist i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 95/28/EF

13.12.1995

24.10.1999

L 281 af 23.11.1995

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Tiltrædelsesakt

1.5.2004

1.5.2004

EUT L 236 af 23.9.2003

Direktiv 2006/96/EF

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363 af 20.12.2006

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158 af 10.6.2013

Seneste ajourføring: 02.07.2014

Top