Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Større ulykker med farlige kemikalier

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Større ulykker med farlige kemikalier

Europæerne vil være bedre informeret omkring trusler fra industrielle anlæg i deres omgivelser med de nye regler, som trådte i kraft den 13. august 2012.

DOKUMENT

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2012/18/EU af 4. juli 2012 om kontrol af større risici for større ulykker, der involverer farlige kemikalier indeholdende farlige substanser, ændring og efterfølgende ophævelse af Rådets direktiv 96/82/EF.

RESUMÉ

Hvordan er den nuværende lov?

EU-lovgivning til kontrol af større uheld med farlige stoffer, særligt kemikalier.

Hvad drejer det sig om?

Denne lovgivning er blevet ændret for at give offentligheden bedre rettigheder. Det giver den bedre adgang til information om risici, som kan opstå fra industrianlæg i nærheden, og om, hvordan de skal reagere, hvis der sker en ulykke.

Den information, som forklarer, hvordan alarmvarsler vil blive håndteret, og hvordan offentligheden bør forholde sig, skal være tilgængelig online.

Hvad er anderledes?

Loven dækker nu omkring 10 000 industrielle anlæg på tværs af EU, hvor kemikalier eller petrokemikalier anvendes eller opbevares, eller hvor metalraffinering finder sted.

Alle EU-lande skal sørge for, at der er foranstaltninger på plads til håndtering af ulykker på områderne omkring industrielle anlæg, som huser store mængder farlige produkter:

Virksomheder som håndterer disse substanser over en bestemt grænseværdi skal:

  • regelmæssigt informere de personer, som kan blive påvirket i tilfælde af en ulykke
  • stille sikkerhedsrapporter til rådighed
  • oprette et sikkerhedsstyringssystem
  • indføre en intern beredskabsplan.

Den nye lov indeholder også følgende:

  • stramning af procedurer for offentlige høringer om projekter, planer og programmer, som involverer anlæg, der er dækket af lovgivningen
  • ændringer af love om planlægning af arealanvendelseskal sikre, at nye anlæg placeres i en sikkerhedsafstand til eksisterende anlæg
  • mener folk ikke, at de har modtaget tilstrækkelig information eller er blevet involveret nok, kan de lægge sag an
  • introducere strengere inspektionsstandarder for de forskellige anlæg for at sikre, at sikkerhedsreglerne implementeres effektivt.

De nye regler skal være gældende i EU-landene fra den 1. juni 2015.

Hvorfor denne opdatering?

Den seneste lovgivning tager højde for bestemte europæiske og internationale tekniske ændringer i den måde, hvorpå kemikalier klassificeres.

Referencer

Retsakt

Ikræfttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2012/18/EU

13.08.2012

31.05.2015 Ansøgning fra 01.06.2015

EUT L 197 af 24.7.2012

seneste ajourføring 15.01.2014

Top