Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Næringsdeklarationer (indtil 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Næringsdeklarationer (indtil 2014)

Næringsdeklarationer er harmoniserede i hele EU. Næringsdeklaration er frivillig, men bliver obligatorisk, såfremt en ernæringsanprisning er anført på mærkningen eller i en reklame.

DOKUMENT

Rådets direktiv 90/496/EØF af 24. september 1990 om anvendelsesregler for næringsdeklarationer for levnedsmidler [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Direktivet drejer sig om næringsdeklaration * af levnedsmidler bestemt til den endelige forbruger og storkøkkener (restauranter, hospitaler, kantiner osv.).

Direktivet finder ikke anvendelse på naturligt mineralvand eller vand til konsum samt kosttilskud.

Næringsdeklaration er frivillig, men bliver obligatorisk, når der forekommer en ernæringsanprisning i mærkning, præsentation eller reklame.

Kun sådanne ernæringsanprisninger er tilladte, som vedrører energiværdien og næringsstofferne (protein, kulhydrat, fedt, kostfibre, natrium, vitaminer og mineraler opført i direktivets bilag) samt stoffer, der tilhører en af disse næringsstofkategorier eller indgår som bestanddel deri.

De oplysninger, der fremgår af en næringsdeklaration, inddeles i gruppe 1 eller gruppe 2, i den nedenfor anførte rækkefølge:

  • Gruppe 1:
  • Gruppe 2:

Når en ernæringsanprisning vedrører sukkerarter, mættede fedtsyrer, kostfibre eller natrium, er de oplysninger, der skal opføres, de i gruppe 2 nævnte.

Angivelsen af energiværdien og indholdet af næringsstoffer skal være i numerisk form med specifikke måleenheder. Oplysningerne udtrykkes i 100 g eller 100 ml. De kan også være angivet pr. pakning eller pr. portion. De oplysninger, der vedrører vitaminer og mineralsalte, skal desuden udtrykkes i procent af den anbefalede daglige tilførsel (ADT), som også kan indgå i en grafisk afbildning.

Næringsdeklarationen kan også indeholde oplysninger om mængden af stivelse, sukkeralkoholer, enkeltumættede fedtsyrer, flerumættede fedtsyrer, kolesterol, mineraler eller vitaminer, som er anført i bilaget til direktivet.

Alle disse oplysninger skal være samlet et enkelt, let synligt sted, med læselige og uudslettelige bogstaver og tal og på et sprog, der er letforståeligt for aftageren. Medlemsstaterne undlader at stille krav til næringsdeklarationer, der er mere detaljerede end dem, der er indeholdt i direktivet.

Med hensyn til levnedsmidler, der ikke er indpakket forud for salget til den endelige forbruger og til storkøkkener, eller levnedsmidler, der straks indpakkes på salgsstederne, kan omfanget af oplysningerne på næringsdeklarationen samt retningslinjerne for, hvordan de skal gives, fastsættes ved nationale bestemmelser, indtil der eventuelt vedtages EF-foranstaltninger efter fremgangsmåden i direktivet.

Udvalgsproceduren

Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Kontekst

Dette direktiv erstattes fra den 13. december 2014 af forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne. Denne forordning forener dette direktiv med direktiv 2000/13/EF om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler og om reklame herfor.

De nye krav, der skal sikre bedre information til de europæiske forbrugere og en højere grad af beskyttelse, omfatter bl.a. en næringsdeklaration, der skal indarbejdes i mærkningen af fødevarer. Næringsdeklarationen skal indeholde følgende:

  • energiværdi
  • mængden af fedt, mættede fedtsyrer, kulhydrater, sukkerarter, protein og salt.

Dokumentets nøglebegreber

  • Næringsdeklaration: Enhver oplysning, der er anført på etiketten, og som vedrører energiværdien og følgende næringsstoffer: proteiner, kulhydrat, fedt, kostfibre, natrium, vitaminer og mineraler.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 90/496/EØF

1.10.1990

-

EFT L 276 af 6.10.1990

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2003/120/EF

9.1.2004

31.7.2004

EUT L 333 af 20.12.2003

Forordning (EF) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284 af 31.10.2003

Direktiv 2008/100/EF

18.11.2008

31.10.2009

EUT L 285 af 29.10.2008

Forordning (EF) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311 af 21.11.2008

De ændringer og rettelser som følger af rådsdirektiv 90/496/EØF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 02.02.2012

Top