Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorer og landbrugs- og skovbrugsmaskiner: bagtil monterede førerværn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorer og landbrugs- og skovbrugsmaskiner: bagtil monterede førerværn

Den Europæiske Union harmoniserer de tekniske krav til styrtsikre førerværn, der monteres bag på smalsporede traktorer. På den måde bidrager den til gennemførelsen af Fællesskabets typegodkendelsesprocedure, som blev indført ved direktiv 74/150/EØF og senere ophævet og erstattet af direktiv 2003/37/EF.

DOKUMENT

Rådets direktiv 86/298/EØF af 26. maj 1986 om bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer [Se ændringsakter].

RESUMÉ

Direktivet finder anvendelse på traktorer med følgende kendetegn:

  • en frihøjde på højst 600 mm
  • en mindste sporvidde på den aksel, hvor de bredeste dæk er monteret, på under 1 150 mm
  • en egenvægt på over 600 kg.

Den enkelte medlemsstat meddeler komponenttypegodkendelse til enhver type styrtsikkert førerværn og dens fastgørelse på traktoren, hvis denne er i overensstemmelse med de konstruktions- og afprøvningsforskrifter, der er fastlagt i bilagene til direktivet. Der udstedes herefter et EF-typegodkendelsesmærke.

Medlemsstaterne må ikke forbyde markedsføring af en traktor eller nægte at meddele en EF-godkendelse eller en national godkendelse, hvis den opfylder kravene i direktivet.

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal underrette hinanden om enhver truffen foranstaltning for at sikre, at førerværnene er i overensstemmelse med den type, der er blevet komponenttypegodkendt. De kan gå så vidt som til at inddrage en EF-komponenttypegodkendelse, såfremt det drejer sig om en alvorlig og gentaget uoverensstemmelse.

Direktivet bliver ændret for at tage højde for den tekniske udvikling.

Direktiv 86/298/EF ophæves ved forordning (EU) nr. 167/2013, der træder i kraft den 1. januar 2016.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 86/298/EØF

2.6.1986

2.6.1988

EUT L 186 af 8.7.1986

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 89/682/EØF

4.1.1990

3.1.1991

EUT L 398 af 30.12.1989

Tiltrædelsesakt

1.1.1995

-

EUT C 241 af 29.8.1994

Direktiv 2000/19/EF

4.5.2000

30.6.2001

EUT L 94 af 14.4.2000

Tiltrædelsesakt

1.5.2004

1.5.2004

EUT L 236 af 23.9.2003

Direktiv 2005/67/EF

8.11.2005

-

EUT L 273 af 19.10.2005

Direktiv 2006/96/EF

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363 af 20.12.2006

Direktiv 2010/22/EU

30.4.2010

30.4.2011

EUT L 91 af 10.4.2010

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158 af 10.6.2013

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 86/298/EØF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 02.07.2014

Top