Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser: efterforskning og strafforfølgning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser: efterforskning og strafforfølgning

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2003/335/RIA — om efterforskning og strafforfølgning

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

Den fastlægger en ramme for forbedring af samarbejdet mellem EU-lande for så vidt angår efterforskning og strafforfølgning af faktiske eller mistænkte gerningsmænd til folkedrab (*), forbrydelser mod menneskeheden (*) og krigsforbrydelser (*).

HOVEDPUNKTER

  • EU-landene skal underrette de retshåndhævende myndigheder ved mistanke om, at en ansøger om opholdstilladelse har begået forbrydelser som nævnt ovenfor. Myndighederne kan derefter indlede en straffesag i et EU-land eller i internationale straffedomstole.
  • EU-landene skal bistå hinanden med efterforskning og strafforfølgning af forbrydelserne. Som en hjælp til denne proces kan de etablere specialiserede enheder inden for de kompetente retshåndhævende myndigheder.
  • EU-landene skal koordinere løbende indsatser for at efterforske og strafforfølge personer, der mistænkes for at have udført eller deltaget i udførelsen af de ovennævnte forbrydelser. Kontaktpunkterne i det europæiske netværk vedrørende folkedrab skal mødes regelmæssigt for at udveksle oplysninger om erfaringer, praksis og metoder. Disse møder kan finde sted i tilknytning til møder i det europæiske retslige netværk.
  • Denne afgørelse er med til at gennemføre Romstatutten for den internationale straffedomstol, som sigter mod at sikre, at ingen af de ovenfor nævnte forbrydelser passerer ustraffet.
  • Eurojust-netværket bistår ved efterforskning og strafforfølgning.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 14. maj 2003.

BAGGRUND

Efter de folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, der fandt sted i Rwanda og det tidligere Jugoslavien, har de internationale krigsforbryderdomstole foretaget efterforskning, strafforfølgning og pådømmelse af gerningsmændene. For at en effektiv efterforskning og strafforfølgning af sådanne forbrydelser kan føre til tilfredsstillende resultater, er der dog behov for et tæt samarbejde på internationalt plan.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Folkedrab: handlinger, som udføres med hensigten helt eller delvist at nedslagte en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe.

(*) Forbrydelser mod menneskeheden: handlinger, som udføres som en del af et udbredt og systematisk angreb rettet mod civilbefolkninger.

(*) Krigsforbrydelser: handlinger, som overtræder den humanitære ret (f.eks. Genève-konventionerne). Det er for eksempel at mishandle krigsfanger, dræbe gidsler eller forsætligt ødelægge byer eller landsbyer.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2003/335/RIA af 8. maj 2003 om efterforskning og strafforfølgning af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser (EUT L 118 af 14.5.2003, s. 12-14).

seneste ajourføring 28.06.2016

Top