Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aftaler med landene på Vestbalkan om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Aftaler med landene på Vestbalkan om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

Formålet med aftalerne mellem Den Europæiske Union (EU) og landene på Vestbalkan om lempelse af visumudstedelse er at forenkle og fremskynde procedurerne for udstedelse af visum til statsborgere fra landene på Vestbalkan. I princippet indgås der samtidig en tilbagetagelsesaftale.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2007/821/EF af 8. november 2007 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa.

Rådets afgørelse 2007/822/EF af 8. november 2007 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om lempelse af reglerne for udstedelse af visa.

Rådets afgørelse 2007/823/EF af 8. november 2007 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro om lempelse af reglerne for udstedelse af visa.

Rådets afgørelse 2007/824/EF af 8. november 2007 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa.

Rådets afgørelse 2007/825/EF af 8. november 2007 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa.

RESUMÉ

Formålet med aftalerne med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien ("partnerlandene") er at lette udstedelsen af korttidsvisum til disse landes statsborgere for ophold af en varighed på op til 90 dage pr. periode på 180 dage.

Ved ansøgning om korttidsvisum kan borgerne i disse partnerlande indrømmes lempelser med hensyn til dokumentation af formålet med deres rejse til Den Europæiske Union (EU). Den krævede dokumentation består af formelle dokumenter som f.eks. en skriftlig anmodning fra værtsorganisationen eller andre former for certifikater, afhængigt af den kategori, ansøger hører under (forretningsfolk, togførere og lastbilchauffører i international transport, journalister, studerende, turistrejsende, personer, som rejser af lægelige årsager, repræsentanter for civilsamfundet, etc.

EU-landenes diplomatiske repræsentationer og konsulater kan udstede visa til flere indrejser, der er gyldige i op til fem år, til medlemmer af regeringer, parlamenter, forfatningsretten og højesteret, faste medlemmer af officielle delegationer, ægtefæller og børn under 21 år, som aflægger besøg hos statsborgere i partnerlandene, som opholder sig lovligt på et EU-lands område. Personkategorier, som indrømmes lempelser med hensyn til dokumentation for deres besøg i et EU-land, har også mulighed for at få udstedt visa til flere indrejser med gyldighed i op til et år. Personen skal dog have fået udstedt og benyttet mindst ét visum i løbet af det forudgående år og have en berettiget grund til at ansøge om visum til flere indrejser. Hvis personen har benyttet et etårigt visum til flere indrejser i løbet af de foregående to år, kan vedkommende få udstedt et visum til flere indrejser, der er gyldigt i minimum to og maksimum fem år.

Standardgebyret for behandling af visumansøgninger fra visumansøgere fra partnerlande er på 35 EUR. Fritaget for gebyret er f.eks. nære pårørende, medlemmer af officielle delegationer, studerende, handicappede, børn på under 6 år, journalister, pensionister og togførere og lastbilchauffører i international transport.

Visum udstedes inden for 10 dage efter modtagelse af ansøgningen. Denne frist kan forlænges til 30 dage, hvis ansøgningen kræver en nærmere undersøgelse. I hastetilfælde kan der udstedes visum på 3 dage.

Kontekst

På topmødet mellem EU og Balkanlandene i Thessaloniki den 21. juni 2003 enedes deltagerne om princippet om liberalisering af visumordningen. De indledte efterfølgende forhandlinger om indgåelse af aftaler herom. Forhandlingerne, som forløb side om side med drøftelser om tilbagetagelsesaftaler , mundede den 8. november 2007 ud i en afgørelse fra Rådets side for hvert partnerland om indgåelse af en række aftaler på basis af EF-traktatens artikel 62, sammenholdt med traktatens artikel 300 (nu hhv. artikel 77 og 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde).

Referencer

Retsakter

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2007/821/EF

8.11.2007

_

EUT L 334, 19.12.2007

Afgørelse 2007/822/EF

8.11.2007

_

EUT L 334, 19.12.2007

Afgørelse 2007/823/EF

8.11.2007

_

EUT L 334, 19.12.2007

Afgørelse 2007/824/EF

8.11.2007

_

EUT L 334, 19.12.2007

Afgørelse 2007/825/EF

8.11.2007

_

EUT L 334, 19.12.2007

Seneste ajourføring: 09.05.2011

Top