Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Migration: den samlede strategi for de østlige og sydøstlige regioner, der grænser op til Den Europæiske Union

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Migration: den samlede strategi for de østlige og sydøstlige regioner, der grænser op til Den Europæiske Union

Denne meddelelse er en del af den samlede strategi for migration, som er blevet godkendt af Det Europæiske Råd den 15. og 16. december 2005. Den anfører en liste med forslag til anvendelsen af strategien i de østlige og sydøstlige regioner i Den Europæiske Union (EU).

DOKUMENT

Meddelelse af 16. maj 2007 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om anvendelse af den samlede migrationsstrategi for de østlige og sydøstlige regioner, der grænser op til Den Europæiske Union [KOM(2007) 247 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Kommissionen foreslår følgende foranstaltninger:

Tyrkiet og de vestlige Balkanlande

 • at videreføre dialogen om migration, der føres inden for de forskellige bilaterale, regionale og nationale fora
 • at styrke migrationens positive indflydelse på udviklingen
 • at forhindre hjerneflugt, lette emigranters lønoverførsler til deres hjemland og forbedre den cirkulære migration
 • at fortsætte implementeringen af asylpolitikken
 • at styrke rets- og forvaltningssystemet i regionens lande for bedre at kunne sikre international beskyttelse af personer
 • at styrke Frontex' rolle i forhold til disse lande
 • at fremme samarbejdet mellem disse landes myndigheder, der har til opgave at bekæmpe organiseret kriminalitet. Støtten kunne ydes gennem et bedre samarbejde mellem Europol og det sydøsteuropæiske samarbejdsinitiativ (SECI).

Partnerlande i Østeuropa og det sydlige Kaukasus, der deltager i den europæiske naboskabspolitik

 • at indlede en dialog om migration med de lande, der har udviklet en handlingsplan med EU (Armenien, Aserbajdsjan, Georgien) og styrke dialogen med de lande, der allerede har gennemført en sådan plan (Moldova og Ukraine). At indlede drøftelser med Belarus
 • at drage erfaringer fra forskellige fora, især fra Budapest- og Söderköpingprocessen. Kommissionen opfordrer også til at udforske mulighederne for at implementere en samarbejdsstruktur, som kan samle medlemsstaterne og de kompetente agenturer inden for EU, de Sortehavslande, der ikke er medlemmer af EU, og de regionale organisationer, især SECI, Organisationen for Økonomisk Samarbejde i Sortehavsområdet (BSEC) og Black Sea Forum
 • at udvikle partnerskaber for mobilitet
 • at forhindre hjerneflugt, lempe visumreglerne og lette emigranters lønoverførsler
 • at indgå en aftale om tilbagetagelse med Moldova, gennemføre aftalen med Ukraine og tilstræbe nye aftaler med andre lande i regionen
 • at understøtte disse lande yderligere i forvaltningen af deres ydre grænser, kampen mod organiseret kriminalitet og dokumentfalsk.

Rusland

 • hurtigere at gennemføre foranstaltninger, der svarer til prioriteterne i køreplanen for et fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
 • at intensivere udvekslingen af oplysninger mellem EU og Rusland (især gennem aftalen mellem Europol og Rusland) og forbedre samarbejdet mellem Europol og Frontex i Østersøregionen samt mellem Frontex og russiske grænsevagter.

Syrien, Libanon, Jordan, Iran og Irak

 • at fortsætte dialogen med Libanon og Jordan og tilstræbe en lignende dialog med Syrien, så snart en associeringsaftale er blevet underskrevet
 • at understøtte Jordan og Syrien i deres indsats for flygtninge fra Irakkonflikten
 • at tilskynde Iran til at udbygge samarbejdet med sine nabolande vedrørende menneskesmugling og menneskehandel.

Centralasien

 • at udbygge samarbejdet vedrørende forvaltningen af de ydre grænser og levere teknisk hjælp vedrørende ulovlig indvandring, menneskesmugling og menneskehandel.

Asien

 • at fortsætte igangværende forhandlinger om indgåelse af aftaler om tilbagetagelse og tilskynde til initiativer til bekæmpelse af menneskesmugling og menneskehandel
 • at etablere partnerskaber for mobilitet med visse lande.

Kommissionen opfordrer ligeledes til at forbedre koordineringen ved at :

 • udvikle en sammenhængende vision for igangværende initiativer, især ved at opfordre medlemsstaterne til at supplere listen over alle initiativer, der allerede er blevet gennemført
 • undersøge og sprede tilgængelig information, især gennem et netværk til udveksling mellem europæiske agenturer, internationale organisationer og regionale organer
 • udbygge partnerskaber med forskellige organer, som handels-, arbejds- og undervisningsministerier
 • udvide netværket af indvandringsforbindelsesofficerer (esdeenfr)(OLI) såvel som af fælles centre for visumansøgninger.

Kontekst

Denne meddelelse er en del af den samlede strategi for migrationsspørgsmålet, som blev godkendt af Det Europæiske Råd den 15. og 16. december 2005. Den er udarbejdet på Det Europæiske Råds anmodning til mødet den 15. og 16. december 2006.

Seneste ajourføring: 25.09.2007

Top