Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aftale med Rusland om at lette udstedelsen af visa til kortvarigt ophold

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Aftale med Rusland om at lette udstedelsen af visa til kortvarigt ophold

Denne aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Rusland har til formål at lette udstedelsen af visa til kortvarigt ophold for parternes statsborgere. Den skal mindske de administrative formaliteter, gøre behandlingen af visumansøgninger hurtigere og gøre det gratis for visse personkategorier at få udstedt et visum.

Samtidig er en anden aftale om tilbagetagelse af personer, der opholder sig ulovligt, trådt i kraft.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2007/340/EF af 19. april 2007 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om lettelse af udstedelsen af visa til kortvarigt ophold.

RESUMÉ

Afgørelsen vedrører indgåelsen af en aftale, som har til formål på basis af gensidighed at lette udstedelsen af visa til statsborgere i EU og Rusland til et planlagt ophold på højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

Teksten til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Rusland, samt protokollen til aftalen om de medlemsstater, der ikke anvender Schengen-reglerne fuldt ud, er knyttet til afgørelsen.

Aftalens indhold

For nedenstående kategorier af statsborgere er følgende dokumenter tilstrækkelig dokumentation for rejsens formål over for den anden part:

 • for medlemmer af officielle delegationer: en officiel indbydelse til at deltage i et møde og et brev fra en kompetent myndighed i en medlemsstat eller i Rusland, som bekræfter, at vedkommende er medlem af en delegation
 • for chauffører i international transport mellem Det Europæiske Fællesskab og Rusland: en skriftlig anmodning fra det nationale transportforbund i Rusland eller fra de nationale vognmandsforbund i medlemsstaterne
 • for forretningsfolk: en skriftlig indbydelse fra værten, der skal være en juridisk person, et selskab eller en organisation
 • for journalister: en attestering udstedt af en faglig organisation for, at den pågældende person er uddannet journalist, samt et dokument udstedt af vedkommendes arbejdsgiver, hvoraf det fremgår, at formålet med rejsen er at udføre journalistisk arbejde
 • for deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere: en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen
 • for nære pårørende: en skriftlig indbydelse fra værten
 • for personer, der skal deltage i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter: en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen til at deltage i disse aktiviteter
 • for elever, studerende og medfølgende lærere: en skriftlig indbydelse eller optagelsesbevis fra værtsuniversitetet, -læreanstalten eller -skolen.

Medlemsstaternes og Ruslands diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser gældende i op til:

 • fem år for medlemmer af nationale og regionale regeringer og parlamenter, forfatningsdomstole og højesteretter og for ægtefæller og børn af statsborgere i EU og Rusland med lovligt ophold på Ruslands eller EU's territorium
 • et år for medlemmer af officielle delegationer, forretningsfolk, chauffører i international transport, der kører mellem Ruslands og medlemsstaternes territorium, deltagere i internationale sportsarrangementer, personer, der deltager i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter og journalister. Denne varighed kan forlænges med 2 til 5 år under visse betingelser.

Gebyret for behandling af visumansøgninger er på 35 EUR. Følgende personkategorier er fritaget for at betale dette gebyr:

 • nære pårørende, ægtefælle og børn
 • medlemmer af officielle delegationer
 • medlemmer af nationale og regionale regeringer og parlamenter, forfatningsdomstole og højesteretter
 • elever, studerende og medfølgende lærere
 • handicappede og deres ledsager
 • deltagere i internationale ungdomssportsarrangementer
 • deltagere i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter
 • personer, der kan dokumentere, at deres rejse er nødvendig af helbredsmæssige eller familiære årsager.

Medlemsstaternes og Ruslands diplomatiske repræsentationer og konsulater skal træffe afgørelse om ansøgningen inden for en frist på ti dage fra modtagelsen af ansøgningen og den dertil knyttede dokumentation. Denne frist kan forlænges op til 30 dage, bl.a. hvis der er behov for nærmere granskning af ansøgningen.

Statsborgere i EU og Rusland, der har mistet deres identitetspapirer eller fået dem frastjålet under deres ophold, kan rejse ud af værtslandets territorium på gyldige identitetsdokumenter, som er udstedt af medlemsstaternes eller Ruslands diplomatiske repræsentationer eller konsulater.

Kontekst

I den fælles udtalelse, der blev vedtaget på topmødet i Skt. Petersborg den 31. maj 2003, besluttede EU og Rusland at se nærmere på betingelserne for visumfri indrejse som et langtidsperspektiv. I den fælles erklæring om EU's udvidelse og relationerne mellem EU og Rusland, der blev vedtaget den 27. april 2004, bekræftede de deres intention om at lette udstedelsen af visa til deres statsborgere og indlede forhandlinger med henblik på indgåelse af en aftale herom. Samtidig med denne aftale blev der ligeledes den 19. april 2007 indgået en tilbagetagelsesaftale.

Reference

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2007/340/EF

-

-

EUT L 129 af 17.5.2007

Seneste ajourføring: 16.06.2007

Top