Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Manglende overholdelse af forpligtelser under EU-retten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Manglende overholdelse af forpligtelser under EU-retten

 

RESUMÉ AF:

Artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 259 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

HVAD ER FORMÅLET MED ARTIKEL 258 TIL 260 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE?

De fastsætter den retslige procedure, der skal følges, hvis Europa-Kommissionen eller en EU-regering finder, at et bestemt EU-land ikke overholder sine forpligtelser i henhold til traktaten.

HOVEDPUNKTER

 • Manglende overholdelse af EU-forpligtelser kan skyldes:
  • lovgivningsmæssige eller administrative afgørelser eller praksis
  • positiv særbehandling (ved at vedtage foranstaltninger, der er i strid med EU-retten, eller ved at afvise at ophæve enhver sådan foranstaltning)
  • negativ særbehandling (forsinkelser i gennemførelse af EU-retten eller manglende underretning af Kommissionen om fremskridtene).
 • Den retslige procedure er:
  • som regel indledt af Kommissionen, men den kan også indledes af et andet EU-land
  • rettet mod EU-landet, selv om de registrerede mangler er regeringens, parlamentets, de føderale eller subnationale organers ansvar.
 • Kommissionen anmoder først det pågældende EU-land om at svare på påstandene om, at det overtræder EU-retten. På baggrund af svaret udsteder Kommissionen en udtalelse, der enten afslutter sagen eller fastsætter de ændringer, som landet skal foretage. Denne procedure kan også indledes af et andet EU-land ved at indbringe sagen for Kommissionen.
 • Hvis det berørte land ikke opfylder Kommissionens udtalelse inden for den fastsatte frist, kan Kommissionen, eller et andet EU-land, hvis det indledte proceduren, indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.
 • Hvis Kommissionen indbringer et EU-land for Domstolen på grund af manglende underretning af nationale foranstaltninger, der gennemfører EU-retten, kan den også anmode Domstolen om at pålægge økonomiske sanktioner.
 • Domstolen kan pålægge et EU-land, som den finder overtræder EU-retten, at træffe visse foranstaltninger.
 • Hvis Kommissionen mener, at landet ikke efterkommer dommen, kan den indbringe sagen for Domstolen anden gang med en henstilling om størrelsen af den sanktion, som den mener skal betales.
 • Hvis Domstolen finder, at dommen fortsat ikke efterkommes, kan den pålægge landet at betale en fast sum og/eller en sanktion.

HOVEDDOKUMENT

Artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 160-161)

Artikel 259 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 161)

Artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 161)

seneste ajourføring 12.07.2016

Top