Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Adgang til SIS II for registreringstjenester for motorkøretøjer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Adgang til SIS II for registreringstjenester for motorkøretøjer

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1986/2006 om adgang til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

 • Den giver tjenester i landene i Den Europæiske Union (EU), der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer, adgang til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II).
 • Formålet er udelukkende at kontrollere, om køretøjer, der ønskes registreret, er stjålne og/eller eftersøgt som bevismateriale i straffesager.

HOVEDPUNKTER

 • Forordningen giver registreringstjenester for motorkøretøjer adgang til SIS II-data om:
  • motorkøretøjer med et slagvolumen på over 50 cm3 (kubikcentimeter)
  • påhængsvogne med en egenvægt på over 750 kg
  • registreringsattester og nummerplader, der er stjålne, i ulovlig omsætning, forsvundne eller ugyldiggjorte.
 • Registreringstjenester for motorkøretøjer, der ikke er offentlige tjenester, har udelukkende adgang til SIS II-data gennem en myndighed, der er omtalt i SIS II-afgørelsen (dvs. Rådets afgørelse 2007/533/RIA). Der er tale om myndigheder, der varetager grænsekontrol, politi og toldmyndigheder.
 • SIS II-afgørelsen fastlægger den fremgangsmåde, der skal følges, hvis SIS II-data afslører, at et køretøj er stjålet eller eftersøgt som bevismateriale i en straffesag.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 17. januar 2007.

BAGGRUND

Medlemslandene i EU skal bistå hinanden i gennemførelsen af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer. De kan udveksle oplysninger for at kontrollere et køretøjs juridiske status i det land, hvor det tidligere er blevet indregistreret.

Forordning (EF) nr. 1987/2006 og afgørelse 2007/533/RIA om oprettelse, drift og brug af SIS II (hhv. SIS II-forordningen og SIS II-afgørelsen) erstatter alle på nær en artikel i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985. Den pågældende artikel omhandler adgang til Schengen-informationssystemet for myndigheder og tjenester i EU-landene med ansvar for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer. Denne tredje retsakt supplerer SIS II-retsreglerne og sikrer, at registreringstjenesterne for motorkøretøjer i EU-landene har adgang til SIS II fra idriftsættelsen.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 af 20. december 2006 om adgang til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer (EUT L 381 af 28.12.2006, s. 1-3)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1986/2006 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 16.08.2016

Top