Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tilbagesendelse af illegale immigranter til deres lande: samlet udsendelse med fly

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tilbagesendelse af illegale immigranter til deres lande: samlet udsendelse med fly

 

RESUMÉ AF:

Beslutning 2004/573/EF — Samlet udsendelse med fly fra to eller flere EU-landes område af illegale immigranter

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE BESLUTNING?

Den fastsætter procedurerne, når to eller flere EU-lande samarbejder om at deportere illegale immigranter fra EU med fly.

HOVEDPUNKTER

 • Hvert EU-land udpeger en national myndighed, der skal varetage tilrettelæggelse af eller deltage i fælles udsendelse med fly.
 • Myndigheden, der varetager tilrettelæggelse af fælles flytransport, skal:
  • give relevante oplysninger til andre EU-lande
  • udvælge det involverede luftfartselskab og sikre, at alle kontraktlige og praktiske foranstaltninger er på plads
  • anmode om og indhente tilladelser fra transit- og bestemmelseslande
  • træffe passende foranstaltninger, herunder økonomiske, med de andre deltagende EU-lande
  • fastlægge de nærmere bestemmelser og procedurer, herunder hvor meget ledsagepersonale der er nødvendigt.
 • Et EU-land, der deltager i en fælles flytransport, skal:
  • meddele den nationale myndighed, der varetager tilrettelæggelsen, at det agter at deltage
  • stille tilstrækkeligt ledsagepersonale til rådighed
  • sikre tilstedeværelse af mindst to repræsentanter om bord, hvis det land, der varetager tilrettelæggelsen, stiller ledsagepersonale til rådighed.
 • Lande, der varetager tilrettelæggelsen, og deltagende lande skal:
  • sikre, at ledsagepersonale og alle, der bliver deporteret, har gyldig rejselegitimation og andre nødvendige supplerende dokumenter såsom visum og attester
  • underrette ambassader og konsulater i transit- og bestemmelseslandene om den fælles flytransport med henblik på at opnå fornøden bistand.
 • Afgørelsen fastsætter detaljerede procedurer og krav til de fem faser, som udsendelse af illegale immigranter involverer:
  • fasen forud for tilbagesendelse
  • fasen inden afgang
  • procedure under flyvningen
  • transitfasen
  • ankomstfasen.

Disse omfatter spørgsmål vedrørende check-in, sikkerhedskontrol og brug af tvangsforanstaltninger*.

 • Operationelt samarbejde mellem EU-lande omfatter også:
  • transitassistance for fly til udsendelse
  • tilrettelæggelse af udsendelse med fly af illegale immigranter, der er omfattet af individuelle afgørelser om udsendelse
  • gensidig anerkendelse af afgørelse om udvisning.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 7. august 2004.

BAGGRUND

Mellem 400 000 og 500 000 udenlandske statsborgere bliver pålagt at forlade EU hvert år, fordi de er indrejst eller opholder sig illegalt. Kun 40 % sendes hjem eller tilbage til det land, hvorfra de indrejste i EU. At sikre tilbagesendelse af illegale immigranter er afgørende for at garantere troværdigheden for lovlig migration.

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

tvangsforanstaltninger: kan anvendes over for personer, som nægter eller modsætter sig udsendelse. De skal være afpassede og holdes inden for grænserne for acceptabel magtanvendelse og må ikke true personens mulighed for at trække vejret.

HOVEDDOKUMENT

Rådets afgørelse 2004/573/EF af 29.april 2004 om tilrettelæggelse af samlet udsendelse med fly fra to eller flere medlemsstaters område af tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af individuelle afgørelser om udsendelse (EUT L 261, 6.8.2004, s. 28-35)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 2003/110/EF af 25. november 2003 om bistand ved gennemrejse i forbindelse med udsendelse med fly (EUT L 321, 6.12.2003, s. 26-31)

Rådets direktiv 2001/40/EF af 28. maj 2001 om gensidig anerkendelse af afgørelser om udsendelse af tredjelandsstatsborgere (EFT L 149, 2.6.2001, s. 34-36)

seneste ajourføring 29.07.2016

Top