Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det Europæiske Politiakademi (Cepol)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Det Europæiske Politiakademi (Cepol)

Det Europæiske Politiakademi (Cepol) er et samarbejdsnetværk af de nationale institutioner, der varetager uddannelse af ledende personale ved de retshåndhævende myndigheder. Det tager sigte på via kurser og seminarer rettet mod kvalificerede politifolk at fremme en fælles holdning til de væsentligste problemer i forbindelse med bekæmpelse af kriminalitet.

DOKUMENT

Rådets afgørelse af 22. december 2000 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 336 af 30.12.2000] [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Ved mødet i Tammerfors den 15. og 16. oktober 1999 vedtog Det Europæiske Råd, at der burde etableres et netværk af nationale politiuddannelsesinstitutioner. Rådets afgørelse om oprettelsen af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) er en følge af denne vedtagelse. Den tager sigte på at styrke samarbejdet mellem de nationale politiskoler med henblik på at fremme en fælles holdning til de væsentligste problemer i forbindelse med bekæmpelse af kriminalitet, forebyggelse af lovovertrædelser og opretholdelse af ro og orden. Afgørelsen er blevet ændret to gange ved følgende retsakter: Rådets afgørelse 2004/566/RIA, der gav Cepol status som juridisk person, mens Rådets afgørelse 2004/567/RIA, der medførte en række ændringer på institutionelt plan.

Cepols organisation

Cepol har form af et netværk, der samler de nationale institutioner, som varetager uddannelse af ledende personale ved medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder.

Akademiet har et fast sekretariat, der ledes af en bestyrelse, sammensat af lederne af de nationale uddannelsesinstitutioner. Hvert lands delegation (bestående af en eller flere ledere af nationale uddannelsesinstitutioner) har én stemme i bestyrelsen. Repræsentanter for Rådets Generalsekretariat, Kommissionen og Europol kan deltage i møderne som observatører uden stemmeret. Om nødvendigt kan bestyrelsesmedlemmerne søge bistand hos kompetente personer. Akademiets driftsudgifter afholdes af medlemsstaterne.

Bestyrelsens beslutninger vedtages med enstemmighed. Den planlægger det årlige uddannelsesprogram og kan eventuelt vedtage supplerende programmer og initiativer. Bestyrelsens beslutninger sendes til Rådet for Den Europæiske Union, som tager dem til efterretning og påtegner dem.

Uddannelse for ledende personale ved de retshåndhævende myndigheder

Cepols aktiviteter er i første instans koncentreret om det ledende personale ved de retshåndhævende myndigheder, der kan deltage i uddannelseskurser på grundlag af fælles standarder.

Cepol afholder ligeledes specialkurser for politifolk på mellemlederniveau, politifolk på mellemlederniveau, der arbejder i marken, undervisere samt for politifolk der spiller en rolle i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet eller i ikke-militær krisestyring i tredjelande.

Politimyndighederne i ansøgerlandene kan ligeledes deltage i specialkurserne.

Desuden åbner afgørelsen for udveksling og udstationering af politifolk og formidling af de bedste former for praksis såvel som iværksættelse af et elektronisk netværk til støtte for Cepol i udførelsen af dets andre opgaver.

Akademiet er åbent for samarbejde med de nationale uddannelsesinstitutioner for retshåndhævende myndigheder i lande uden for EU. Det tilbyder ligeledes sin infrastruktur til det ledende personale ved de retshåndhævende myndigheder i ansøgerlandene samt Island og Norge, og endvidere undersøger det muligheden for at lade tjenestemænd i EU-institutionerne og i EU's øvrige organer få adgang til det.

Cepol har rets- og handleevne. Cepols administrerende direktør er dets retlige repræsentant.

Cepol har hjemsted i Bramshill i Det Forenede Kongerige.

Afgørelsen er gældende fra 1. januar 2001.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rådets afgørelse af 22. december 2000 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol)

1.1.2001

-

EFT L 336 af 30.12.2000

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rådets afgørelse 2004/566/RIA af 26. juli 2004

28.7.2004

-

EUT L 251 af 27.7.2004

Rådets afgørelse 2004/567/RIA af 26. juli 2004

28.7.2004

-

EUT L 251 af 27.7.2004

See also

For yderligere informationer, se følgende netsteder:

  • Europa-Kommissionen: Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed (DE) (EN) (FR)
  • Cepol (EN).

Seneste ajourføring: 12.08.2005

Top