Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Materialer og genstande i kontakt med fødevarer — god fremstillingsmæssig praksis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Materialer og genstande i kontakt med fødevarer — god fremstillingsmæssig praksis

RESUMÉ AF:

Kommissionens forordning (EF) nr. 2023/2006 — god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger regler for god fremstillingsmæssig praksis (*) for materialer og genstande, der kommer i kontakt med fødevarer.

HOVEDPUNKTER

 • Lovgivningen gælder for alle sektorer og for alle led i fremstillingen, tilvirkningen og distributionen af materialer og genstande.
 • Virksomhederne skal:
  • overholde god fremstillingsmæssig praksis
  • etablere, gennemføre og anvende et effektivt og dokumenteret kvalitetssikringssystem (*)
  • etablere og opretholde et effektivt kvalitetskontrolsystem
  • etablere og opretholde passende optegnelser, enten i papirform eller i elektronisk form, for så vidt angår specifikationer, fremstillingsforskrifter og processer for sikkerheden af det enkelte produkt samt de forskellige fremstillingsprocesser.
 • God fremstillingsmæssig praksis omfatter genstande som f.eks. beholdere, emballage, papir, pap, trykfarve og klæbestoffer, som kan komme i kontakt med fødevarer.
 • Kvalitetsstyringssystemer tager hensyn til:
  • personalets viden og færdigheder samt organiseringen af lokalerne og udstyret
  • størrelsen af virksomheden, så det ikke er en unødig byrde.
 • Kvalitetskontrolsystemer omfatter:
  • overvågning af gennemførelsen af god fremstillingsmæssig praksis og
  • identificering og korrektion af enhver foranstaltning, der ikke lever op til de påkrævede standarder.
 • En ændring (forordning (EF) nr. 282/2008) fastlægger et specifikt kvalitetsstyringssystem for genvundne plastmaterialer og -genstande, som kommer i kontakt med fødevarer.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. august 2008.

VIGTIGE BEGREBER

(*) God fremstillingsmæssig praksis: de aspekter af kvalitetssikringen, som sikrer, at materialer og genstande er i overensstemmelse med kvalitetsstandarder, ikke bringer menneskers sundhed i fare og ikke medfører en uacceptabel ændring af fødevarernes sammensætning.

(*) Kvalitetssikringssystem: iværksatte og dokumenterede foranstaltninger, som sikrer, at materialer og genstande har den kvalitet, der er nødvendig.

DOKUMENT

Kommissionens forordning (EF) nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 75-78)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 2023/2006 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 02.05.2016

Top