Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konkurrencedygtig europæisk metalindustri

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konkurrencedygtig europæisk metalindustri

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse fra Kommissionen (KOM(2008) 108 endelig) om metalindustriens konkurrenceevne — Et bidrag til EU's strategi for vækst og beskæftigelse

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

Den fastlægger overordnede retningslinjer, som opfordrer metalindustrien i Den Europæiske Union (EU) og andre interesserede parter til at fokusere på innovation og på at levere energi til konkurrencedygtige priser uden at tilsidesætte miljømæssige aspekter.

HOVEDPUNKTER

Kendetegn

Metalindustrien kendetegnes ved to overordnede elementer:

 • kapitalintensitet — de kræver meget store investeringer i teknologi og udstyr, som så har meget lang brugstid
 • højt energiforbrug — produktionsprocesserne er meget energikrævende (mellem 10 og 37 % af omkostningerne).

Udfordringer

Meddelelsen anfører en række udfordringer, som metalindustrien står over for, herunder:

 • Råvarernes betydning — høj afhængighed af malm og koncentrater* fra ikke-EU-lande.
 • Plads og betydning i EU's økonomi — indgår i et netværk af sektorer, som bl.a. omfatter fremstillingsindustrien (f.eks. biler og konstruktion). I 2005 var industriens omsætning 5 % af den samlede fremstillingsindustri i EU.
 • Industristruktur og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) — de store kapitaludgifter til opsætning og drift i industrien betyder, at der er strukturelle barrierer, som forhindrer SMV'er i at deltage. Det er store virksomheder, som ofte opererer på globalt plan, der dominerer markedet.
 • Følger af globalisering og nye vækstøkonomier — de fleste metaller og deres råmaterialer handles på globale markeder. Udviklingen i vækstøkonomierne har øget efterspørgslen, hvilket har medført et pres på leverancerne af råvarer og disses priser.
 • Konkurrenceevne — EU-landene er i færd med at miste andele af den globale metalproduktion, og metalindustrien i EU er meget afhængig af priserne på energi og importerede materialer.
 • Socialt perspektiv — arbejdsstyrken i stålindustrien bliver ældre, og der er behov for bedre udnyttelse af eksisterende uddannelsesstrukturer.
 • Miljø — metalproduktion er energiintensivt og har miljømæssige virkninger.

Integreret strategi

Europa-Kommissionen foreslog en integreret strategi til forbedring af industriens konkurrenceevne, som består af flere elementer:

 • sikre energiforsyning til konkurrencedygtige priser gennem velfungerende energimarkeder
 • skabe grundlaget for, at sektoren kan opfylde EU's miljømålsætninger og klimaændringsmålsætninger
 • fremme kvalifikationer inden for forskning og udvikling samt innovation
 • skabe åbne og konkurrenceprægede globale markeder og fjerne fordrejninger i handelen med metaller og råmaterialer.

Disse generelle mål skal opnås gennem EU-programmer samt specifikke tiltag på forskellige politikområder, som udføres af de nationale offentlige myndigheder og Kommissionen:

* VIGTIGT BEGREB

Koncentrater: Produkter, som generelt fremstilles fra metallisk malm udvundet fra råmalm ved at fjerne urenheder og koncentrere metallet.

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om metalindustriens konkurrenceevne — Et bidrag til EU's strategi for vækst og beskæftigelse (KOM(2008) 108 endelig udg. af 22.2.2008)

seneste ajourføring 17.01.2017

Top