Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikring af forbrugernes interesser på EU's indre marked

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikring af forbrugernes interesser på EU's indre marked

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM(2008) 31 endelig) — Overvågning af det indre markeds konsekvenser for forbrugerne: Scoreboard for forbrugermarkederne

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

 • Med denne meddelelse blev der etableret scoreboards (resultattavler) for forbrugermarkederne i 2008.
 • Den fastlægger den indledende metode til vurdering af forbrugermarkederne og resultaterne af det første scoreboard for forbrugermarkederne.
 • Den beskriver derudover forbedringsområder, f.eks. harmonisering af klassifikationerne for forbrugerklager på EU-plan og inddragelse af flere sektorer.

HOVEDPUNKTER

Hvad er scoreboardet for forbrugermarkederne?

Det er et værktøj, der er udviklet med det formål at overvåge forbrugermarkederne. Scoreboardet omfatter både priser, produktsikkerhed og forbrugernes tilfredshed.

Overvågning af forbrugermarkederne

Processen til overvågning af forbrugermarkederne består af to faser:

 • Udvælgelsesfasen — sektorer med markedssvigt udpeges.
 • Analysefasen — årsagerne til markedssvigt fastlægges.

Udvælgelsesfasen

Tre markedsaspekter undersøges:

 • 1.

  Forbrugermarkeder udpeges

Med de følgende fem indikatorer foretages en analyse af, hvordan de forskellige sektorer fungerer som helhed:

 • forbrugerklager
 • prisniveauer
 • forbrugertilfredshed
 • leverandørskift
 • produkters og tjenesters sikkerhed.
 • 2.

  Vurdering af integrationen på det indre detailhandelsmarked

 • Integrationen på det indre detailhandelsmarked kan måles ved tilstedeværelsen af detailhandelsvirksomheder fra andre lande, direkte udenlandske investeringer fra andre EU-lande og detailhandlen mellem EU-lande.
 • Modellen inddrager også holdningerne hos personer, der køber fra andre EU-lande, og de problemer, de oplever.
 • 3.

  Benchmarks for forbrugermiljøet i EU-landene

Til evaluering af de forskellige forbrugermiljøer undersøges følgende aspekter:

 • håndhævelse af lovgivningen
 • klagemuligheder og forbrugernes oplevelse af klagemulighederne
 • forbrugerorganisationernes rolle og forbrugernes tillid til dem
 • forbrugerrettigheder, især uddannelse, information, kompetencer og bevidsthed.

Analysefasen

En række faktorer analyseres, herunder:

 • forbrugernes styrke
 • ulemper for forbrugerne
 • forholdet mellem importpriser og forbrugerpriser
 • lovgivningsmæssige indikatorer
 • overholdelse af lovgivningen
 • kvalitet, og især innovationsgrad, sundhed og miljø
 • adgang og økonomisk overkommelighed
 • interoperabilitet, dvs. et systems eller et produkts evne til at arbejde sammen med andre produkter.

Videreudvikling af forbrugerscoreboards siden 2008

To nye typer scoreboards er blevet udviklet og publiceret siden 2008.

 • Resultattavle for forbrugermarkeder måler, hvor velfungerende mere end 40 forbrugermarkeder er på baggrund af en række nøgleindikatorer, f.eks. tilliden til, at sælgerne overholder:
  • reglerne for forbrugerbeskyttelse
  • sammenlignelighed i tilbud
  • markedsudvalg
  • opfyldelse af forbrugernes forventninger
  • problemer, der indebærer ulempe for forbrugerne.
 • Andre indikatorer såsom skift af udbyder og priser overvåges og analyseres også i denne resultattavle.
 • Resultattavle for forbrugerforhold overvåger de nationale forbrugerforhold på tre områder:
  • viden og tillid
  • efterlevelse og håndhævelse
  • klageadgang og konfliktløsning.
 • Resultattavlen evaluerer processen til integration af EU's indre detailhandelsmarked.
 • De to resultattavler er siden 2013 blevet publiceret hvert andet år i skiftende år.
 • I 2013-2015 blev der foretaget en grundig metodeevaluering af forbrugerresultattavlerne i samarbejde med Det Fælles Forskningscenter. Evalueringen medførte ændringer i metodedesignet.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen — Overvågning af det indre markeds konsekvenser for forbrugerne: Scoreboard for forbrugermarkederne (KOM(2008) 31 endelig af 29.1.2008)

seneste ajourføring 23.01.2017

Top