Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den europæiske lovgivningsidentifikator (ELI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Den europæiske lovgivningsidentifikator (ELI)

På grund af mangfoldigheden af retlige data i EU-landene, både på regionalt og nationalt plan og på EU-plan er det nødvendigt at give borgerne nem og effektiv adgang til oplysninger om national lovgivning og om EU-retten. Den europæiske lovgivningsidentifikator (ELI) giver hurtig og nem adgang til disse oplysninger med henblik på at bidrage til fuldførelsen af det fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

RESUMÉ

I Rådets konklusioner bestemmes det, at der skal indføres en europæisk lovgivningsidentifikator (ELI), som skal give nem adgang til oplysninger om lovgivning i EU og EU-landene.

Hvad er formålet med den europæiske lovgivningsidentifikator (ELI)?

På EU-plan har informationsudvekslingen om lovgivningen udviklet sig væsentligt. Oplysningerne kommer hovedsageligt fra regionale og nationale instanser og EU-instanser. Men udvekslingen af disse oplysninger hæmmes af forskellene mellem retssystemerne i medlemsstaterne og Den Europæiske Union.

Oprettelsen af ELI vil gøre det muligt at henvise til de EU-lovgivning og nationale lovtekster på en harmoniseret og stabil måde og dermed opnå et hurtigere og mere effektivt system til søgning og udveksling af oplysninger, som er tilgængeligt for borgerne eller særlige brugere såsom lovgivende organer, dommere og jurister.

Hvordan fungerer ELI?

ELI er primært baseret på anvendelsen af unikke identifikatorer kaldet URI'er (Uniform Resource Identifier, entydige kildeidentifikatorer), men også på en række strukturerede metadata med henblik på henvisning til EU-lovgivning og nationale lovtekster. For at få fuldt udbytte af det semantiske web er ELI endelig baseret på indførelsen af et særligt sprog til at udveksle disse oplysninger.

EU-landene har dog mulighed for at fortsætte med at administrere oplysninger af lovmæssig art i henhold til eget ønske.

Hvad skal EU-landene gøre for at indføre ELI?

Indførelse af ELI er valgfri. EU-landene og EU kan beslutte at indføre denne identifikator frivilligt og gradvist, og den er allerede taget i brug i en række EU-lande og på EU-plan. Dette kræver:

  • at de anvender ELI på EU-lovgivning og nationale lovtekster, som er offentliggjort i de officielle tidender eller i de databaser og juridiske informationssystemer, som de bruger
  • at de forsyner lovtekster med en unik identifikator og en række metadata, som blandt andet kan omfatte lovgivningstypen, emnet, det geografiske anvendelsesområde og dokumentets dato
  • at de udpeger en ELI-koordinator
  • at de deler og formidler oplysninger om ELI
  • at de hvert år evaluerer fremskridtene med indførelsen af ELI og med metadataene om EU-lovgivning og national lovgivning.

BAGGRUND

Den europæiske lovgivningsidentifikator

RETSAKT

Rådets konklusioner med en opfordring til at indføre den europæiske lovgivningsidentifikator (ELI) (EUT C 325 af 26.10.2012, s. 3-11)

seneste ajourføring 14.12.2015

Top