Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regioner for økonomisk forandring

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regioner for økonomisk forandring

I denne meddelelse forelægges initiativet "Regioner for økonomisk forandring", som har til formål at bidrage til en styrkelse af sammenhængen mellem den regionale økonomiske konvergens og moderniseringen af økonomien. Initiativet, som har et samlet budget i størrelsesordenen 375 mio. EUR, giver frivillige netværker i medlemsstater, regioner og byer mulighed for at finde den bedste praksis, der kan støtte moderniseringen af økonomien og forbedringen af konkurrenceevnen. Takket være forbindelsen mellem tematisk udvikling og samhørighedspolitikkens programmer kan velegnede løsninger hurtigt udbredes i medlemsstaterne.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 8. november 2006: Regioner for økonomisk forandring [KOM(2006) 675 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Kommissionen beskæftiger sig med spørgsmålet om skabelse af vækst og flere og bedre job med udgangspunkt i partnerskabet for vækst og beskæftigelse. Dette partnerskab er blevet udmøntet i reformer gennem Fællesskabets Lissabon-program og nationale reformprogrammer.

Fællesskabets strategiske retningslinjer 2007-2013 for samhørighed og retningslinjerne for investeringer beregnet til byudvikling tager sigte på at bidrage til partnerskabet for vækst og beskæftigelse ved at fastlægge de prioriterede interventionsområder i samhørighedspolitikkens programmer i perioden 2007-2013.

Programmerne under samhørighedspolitikken 2007-2013 modtager tilskud fra EU på i alt 350 mia. EUR og yderligere 150 mia. EUR fra de nationale myndigheder. Disse investeringer skal bidrage til den økonomiske modernisering og en forbedring af konkurrenceevnen i sammenhæng med partnerskabet for vækst og beskæftigelse. På denne måde skabes der en forbindelse mellem den regionale økonomiske konvergens og moderniseringen af økonomien.

Initiativet "Regioner for økonomisk forandring"

På baggrund af målet Europæisk territorialt samarbejde og inden for rammerne af programmet om byudvikling redegøres der i denne meddelelse for initiativet "Regioner for økonomisk forandring", som har til formål at fastslå den bedste praksis, der kan bidrage til en styrkelse af forbindelsen mellem den regionale økonomiske konvergens og moderniseringen af økonomien.

Initiativet, som har et samlet budget i størrelsesordenen 375 mio. EUR, giver de frivillige netværker i medlemsstater, regioner og byer mulighed for at fastslå den bedste praksis, der kan bidrage til at støtte moderniseringen af økonomien og forbedringen af konkurrenceevnen.

Kommissionen foreslår de frivillige netværker emner, som er relevante for moderniseringen af økonomien og for den reviderede Lissabon-strategi. På denne måde får de netværker, der ønsker det, mulighed for at arbejde og samarbejde tættere med Kommissionen om disse emner.

De netværker, der deltager i initiativet, udvælger de udviklingsemner, der interesserer dem, og udnytter dem inden for rammerne af de fælles netværker, som samfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Takket være forbindelsen mellem tematisk udvikling og samhørighedspolitikkens programmer kan der ske en hurtig udbredelse af god praksis i medlemsstaterne.

Ekspresordningen

Inden for initiativet "Regioner for økonomisk forandring" er der etableret en ekspresordning. Der oprettes frivillige netværker, som beskæftiger sig med emner (med forbindelse til modernisering af økonomien og den reviderede Lissabon-strategi), der udvælges og understøttes af Kommissionen. Ekspresordningen giver således Kommissionen en initiativret og giver den mulighed for at spille en vigtig rolle i den hurtige udbredelse af god praksis udvalgt i de programmer, der samfinansieres af EFRU.

Kommunikation

For at sikre en hurtig udbredelse af ideer, resultater og bedste praksis er det vigtigt at etablere en effektiv kommunikation om initiativet "Regioner for økonomisk forandring". Der er bl.a. tale om afholdelse af en årlig konference om regioner, der bidrager til økonomisk forandring, indvielse af et nyt websted og tildeling af årlige innovationspriser.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets beslutning 2006/702/EF af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed [Den Europæiske Unions Tidende L 291 af 21.10.2006].

Meddelelse fra Kommissionen af 5. juli 2005 om samhørighedspolitikkens bidrag til vækst og beskæftigelse: Fællesskabets strategiske retningslinjer for 2007-2013 [KOM(2005) 299 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 15.01.2007

Top