Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bovin somatotropin — EU-regler om markedsføring og anvendelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bovin somatotropin — EU-regler om markedsføring og anvendelse

 

RESUMÉ AF:

Rådets beslutning 1999/879/EC — markedsføring og indgift af bovin somatotropin (BST)

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE BESLUTNING?

  • Den har til formål at regulere markedsføringen og anvendelsen af bovin somatotropin, et bovint væksthormon, der bruges til at øge mælkeproduktionen i Den Europæiske Union (EU).

HOVEDPUNKTER

  • Ved beslutningen forbydes det EU-markedet på at markedsføre eller på nogen måde indgive malkekøer bovin somatotropin.
  • Produktion eller importat eksportere af bovin somatotropin i EU-lande med henblik påat eksportere det til ikke-EU-lande er fortsat tilladt.
  • Desuden skal virksomheder, der producerer eller har tilladelse til at markedsføre somatotropin, føre registre, der giver en kronologisk oversigt over producerede eller erhvervede mængder og mængder, der sælges eller anvendes til andre formål end markedsføring, samt navnene på de personer, som har købt eller solgt de pågældende mængder.

BAGGRUND

  • Det følger af direktiv 2001/82/EF, at intet stof, med undtagelse af dem, der gives til terapeutiske eller profylaktiske formål, må indgives i et dyr, medmindre det er blevet påvist gennem videnskabelige undersøgelser af dyrevelfærd eller er anerkendt i praksis, at dets virkning er ikke skadelig for dyrets sundhed eller velfærd.
  • Somatotropin produceres udelukkende for at øge mælkeproduktionen, og EU's Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel (som blev erstattet af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, oprettet ved forordning (EF) nr. 178/2002), udtalte i marts 1999, at hormonet øgede risikoen for infektioner og ville kunne påvirke reproduktionen og fremkalde alvorlige reaktioner hos kvæg.

HOVEDDOKUMENT

Rådets beslutning 1999/879/EF af 17. december 1999 om markedsføring og indgift af bovin somatotropin (BST) og om ophævelse af beslutning 90/218/EØF (EFT L 331 af 23.12.1999, s. 71-72)

seneste ajourføring 11.08.2016

Top