Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
En Small Business Act for europæiske SMV'er

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

En »Small Business Act« for europæiske SMV'er

RESUMÉ AF:

Meddelelse fra Europa-Kommissionen (KOM(2008) 394 endelig) — »Tænk småt først« — En »Small Business Act« for Europa

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED SMALL BUSINESS ACT?

Meddelelsen fastlægger en række principper, der er udviklet til at tilskynde iværksætteri i EU og gøre det nemmere for små virksomheder at trives.

Den indeholder også lovgivningsmæssige forslag til gennemførelse både på EU-plan og på nationalt plan i EU-landene.

Det er et ikkebindende dokument, men det blev godkendt af Rådet og har modtaget støtte fra Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet.

HOVEDPUNKTER

De vigtigste prioriteter i Small Business Act er at fremme iværksætteri, forbedre adgangen til finansiering, reducere den administrative byrde og forbedre adgangen til markeder og internationalisering.

Disse prioriteter er fastlagt i 10 principper for udformning og gennemførelse af politikker i EU og i EU-landene:

 • 1.

  skabe et miljø, hvor iværksættere og familieforetagender kan trives, og hvor iværksætterånd belønnes

 • 2.

  sikre, at en ærlig iværksætter, der har været gennem en konkurs, hurtigt får en ny chance

 • 3.

  udarbejde regler ud fra princippet »tænk småt først«

 • 4.

  skabe forståelse for små og mellemstore virksomheders (SMV'ernes) behov hos de offentlige myndigheder

 • 5.

  tilpasse offentlige politikværktøjer til SMV'ernes behov: gøre det lettere for SMV'er at deltage i offentlige indkøbskontrakter og udnytte statsstøttemulighederne bedre til fordel for SMV'erne

 • 6.

  give SMV'erne lettere adgang til finansiering og udvikle et lovgivnings- og erhvervsmiljø, der fremmer rettidig betaling i forretningstransaktioner

 • 7.

  hjælpe SMV'erne til bedre at udnytte de muligheder, som det indre marked giver

 • 8.

  fremme en opgradering af viden og kompetencer i SMV'erne sammen med alle former for innovation

 • 9.

  sætte SMV'erne i stand til at gøre miljøudfordringer til nye muligheder

 • 10.

  tilskynde SMV'erne til at udnytte væksten i markederne og støtte dem i dette arbejde.

Europa-Kommissionen status vedrørende Small Business Act i 2011 konkluderede, at:

 • de fleste initiativer var blevet vedtaget
 • ud af de fire lovgivningsmæssige forslag er det kun statutten om et europæisk privat selskab, der ikke er blevet vedtaget
 • der er forskelle i EU-landenes tilgang til gennemførelse og dermed forskellige resultater
 • de fleste EU-lande har vedtaget mål om at reducere de administrative byrder, men ikke alle har nået målene.

Denne status indeholder desuden nye tiltag, der har til formål at integrere Small Business Act i Europa 2020-strategien. Disse tiltag omfatter:

 • fremme af princippet »kun én gang« til forvaltningsorganer i forbindelse med krav om oplysninger eller dokumenter
 • forbedring af adgangen til finansiering gennem lånegarantier for at hjælpe SMV'er med at overkomme udfordringerne ved globalisering og klimaforandringer
 • et fælles konsolideret skattegrundlag, der skal hjælpe virksomheder på det indre marked.

På en offentlig høring i 2014 om Small Business Act kom det frem, at der var sket fremskridt, men at:

 • administrative og juridiske byrder fortsat udgjorde den største bekymring
 • adgang til finansiering stadig er vanskelig på trods af de iværksatte foranstaltninger
 • der er behov for yderligere tiltag, hvad angår adgang til markeder, især forbedring af forbindelserne mellem eksisterende EU-programmer.

BAGGRUND

Se »Small Business Act for Europa« på Europa-Kommissionens websted for yderligere oplysninger.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — »Tænk småt først« — En »Small Business Act« for Europa (KOM(2008) 394endelig udg. af 25. juni 2008)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Status vedrørende »Small Business Act« for Europa (COM(2011) 78endelig udg. af 23. februar 2011)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Målrettet EU-regulering (COM(2012) 746final af 12. december 2012)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: 2020-handlingsplanen for iværksætterkultur — En saltvandsindsprøjtning til iværksætterånden i Europa (COM(2012) 795 final af 9. januar 2013)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Intelligent lovgivning — imødekommelse af de små og mellemstore virksomheders behov (COM(2013) 122 final af 7. marts 2013)

seneste ajourføring 24.02.2016

Top