Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
En strategi for konkurrencedygtig, bæredygtig og sikker energi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

En strategi for konkurrencedygtig, bæredygtig og sikker energi

Verdens energisystemer gennemgår store forandringer. Disse vil have varige virkninger. Det er vigtigt, at Den Europæiske Union (EU) styrer de forskellige energikilder hen mod en mere sikker og bæredygtig kurs.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Energi 2020 - En strategi for konkurrencedygtig, bæredygtig og sikker energi (KOM(2010) 639 endelig af 10.11.2010)

RESUMÉ

Verdens energisystemer gennemgår store forandringer. Disse vil have varige virkninger. Det er vigtigt, at Den Europæiske Union (EU) styrer de forskellige energikilder hen mod en mere sikker og bæredygtig kurs.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

Den foreslår en ny energistrategi frem til 2020. Denne bygger på de hidtidige fremskridt, identificerer nye metoder til håndtering af nye udfordringer og fastsætter de skridt, der er nødvendige for at opnå EU’s politiske mål på mellemlang sigt. Den nye energistrategi fokuserer på fem prioriteter.

HOVEDPUNKTER

Opnåelse af et energieffektivt Europa. De eksisterende sammenkoblinger mellem økonomisk vækst og stigende energiforbrug skal brydes. Bygge- og transportbranchen kan spille en stor rolle, mens offentlige myndigheder skal gå foran med et godt eksempel.

Sikring af fri bevægelighed for energi. Der skal skabes et mere integreret, sammenkoblet og konkurrencedygtigt marked. Dette kan gøres ved fuldt ud at gennemføre eksisterende EU-lovgivning og udvikle en plan, der gør det muligt at flytte energi fra et land til et andet.

Tilvejebringelse af pålidelig og sikker energi til rimelige priser til offentligheden og virksomhederne. Mange brugere kender ikke til de muligheder, som et liberaliseret energimarked kan tilbyde. En mere forbrugervenlig politik baseret på de fordele, som konkurrence medfører, skaber øget bevidsthed om fordelene.

Udvidelse af Europas førerstilling inden for energiteknologi og -innovation. Uden et stort teknologisk skifte vil EU ikke leve op til sine 2050-ambitioner om at flytte elektricitet og transport væk fra fossile brændstoffer. Den strategiske plan for energiteknologi og de seks europæiske industriinitiativer (vindenergi, solenergi, bioenergi, intelligente forsyningsnet *, nuklear fission samt CO2-opsamling og -lagring *) har til formål at anspore til den nødvendige innovation.

Sikring af stærke internationale partnerskaber. Mange af de udfordringer, som EU står over for - klimaforandringer, adgang til olie og gas, teknologiudvikling, energieffektivitet - er fælles for andre lande. Samarbejde med stærke input fra EU vil gøre det nemmere at finde de rette svar.

VIGTIGE BEGREBER

* Intelligente forsyningsnet: energinet, der automatisk overvåger energistrømmen og tilpasser sig ændringer i udbud og efterspørgsel.

* CO2-opsamling og -lagring (CCS): opsamling, transport og lagring af kuldioxid (CO2), oftest under jorden, hvor det ikke slipper ud i atmosfæren.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted om 2020-energistrategien.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Energikøreplanen 2050 (KOM(2011) 885 endelig af 15.12.2011)

seneste ajourføring 14.09.2015

Top