Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programmer, der fremmer udviklingen af mikrofinansiering i Den Europæiske Union

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Programmer, der fremmer udviklingen af mikrofinansiering i Den Europæiske Union

Siden 2010 har Den Europæiske Union oprettet programmer, der skal udvikle mikrofinansieringen i Europa og give kreditmuligheder til personer samt nogle virksomheder, der har vanskeligt ved at få adgang til konventionelle kreditter.

DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 283/2010/EU af 25. marts 2010 om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1296/2013 af 11. december 2013 om et EU-program for beskæftigelse og social innovation (EaSI) og om ændring af afgørelse nr. 283/2010/EU om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration.

RESUMÉ

Mikrofinansiering udpeger de garantier, mikrokreditter (op til 25 000 EUR), egenkapital og kvasiegenkapital udstedt til personer og mikrovirksomheder, der har vanskeligt ved at få adgang til kredit. Det første europæiske instrument til udvikling af denne type finansiering i EU blev oprettet i 2010 (afgørelse nr. 283/2010/EU om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration).

Instrumentet, der havde et budget på 100 mio. EUR over fire år (2010-2013), var udviklet til at give følgende målgrupper nemmere adgang til mikrofinansiering:

  • arbejdsløse, personer med risiko for at miste deres job, den ikkeerhvervsaktive del af befolkningen, personer, som risikerer social marginalisering, samt sårbare personer, som ønsker at etablere eller videreudvikle deres egen mikrovirksomhed
  • mikrovirksomheder, specielt dem, der ansætter de personer, der er nævnt under foregående punkt.

For perioden 2014-2020 er dette initiativ inkluderet i aksen mikrofinansiering og socialt iværksætteri under EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI - forordning (EU) nr. 1296/2013), der har overtaget mikrofinansieringsinstrumentet Progress. Denne akse har 21 % af det globale EaSI-budget, svarende til 193 mio. EUR over syv år.

Dette nye instrument giver ikke kun målgrupper og virksomheder nemmere adgang til mikrofinansiering, det sigter også på at:

  • opbygge den institutionelle kapacitet hos udbydere af mikrokredit
  • lette adgangen til finansiering for sociale virksomheder med en omsætning eller årlig balance på maksimalt 30 mio. EUR ved at stille egenkapital, kvasiegenkapital, låneinstrumenter og tilskud på indtil 500 000 EUR til rådighed.

Offentlige og private organer, der hører hjemme i EU-landene, EFTA-landene og kandidatlandene (eller i potentielle kandidatlande), har adgang til aksen mikrofinansiering og socialt iværksætteri, forudsat at de yder mikrofinansiering til personer og mikrovirksomheder eller finansiering til sociale virksomheder. EU støtter primært gennem de finansielle instrumenter, der er nævnt i Unionens finansielle forordninger.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 283/2010/EU

8.4.2010

-

EUT L 87 af 7.4.2010

Forordning (EU) nr. 1296/2013

21.12.2013

-

EUT L 347 af 20.12.2013

Seneste ajourføring: 09.06.2014

Top