Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Udstedelse af euromønter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Udstedelse af euromønter

 

RESUMÉ AF:

HVAD ER FORMÅLET MED DISSE FORORDNINGER?

 • Forordning (EU) nr. 651/2012 definerer typerne af euromønter og fastlægger de betingelser, der skal overholdes ved udstedelse af mønter.
 • Forordning (EU) nr. 729/2014 fastlægger de tekniske krav til euromønter og indeholder generelle bestemmelser om deres design, herunder godkendelse af design.

HOVEDPUNKTER

 • Forordning (EU) nr. 651/2012 anfører, at:
  • regeringerne i landene i euroområdet (lande, der har euroen som valuta) kan udstede mønter, der er sat i omløb*, og samlermønter*
  • mønter, der er sat i omløb, sættes i omløb til deres pålydende værdi, bortset fra maksimalt 5 %, som kan bringes i omløb til en højere pris på grund af deres særlige kvaliteter eller emballage
  • for nationale erindringsmønter*:
   • må de kun udstedes to gange om året (medmindre designet er fælles for alle lande i euroområdet)
   • må det samlede antal, der udstedes, ikke overstige det højeste af to mulige grænser, som en procentdel af alle 2-euromønter i omløb
  • samlermønter:
   • kun har status som lovligt betalingsmiddel* i det udstedende land i euroområdet
   • klart skal kunne skelnes fra mønter, der er sat i omløb, vedrørende pålydende værdi, billeder og to af følgende: farve, diameter og vægt
  • regeringerne i landene i euroområdet skal konsultere hinanden, før de destruerer ødelagte euromønter
  • Kommissionen gennemfører en konsekvensanalyse, som analyserer de reelle produktionsomkostninger ved 1- og 2-centmønter i forhold til deres værdi og fordele.
 • Ifølge forordning (EU) nr. 729/2014:
  • er der otte euromønter (1, 2, 5, 10, 20 og 50 cent samt 1 og 2 euro)
  • har hver mønt en særlig national side og en fælles europæisk side
  • gælder det for de nationale sider, at:
   • de skal bære en cirkel af 12 stjerner, der omgiver det nationale design
   • de skal forblive uændrede i 15 år, medmindre landets statsoverhoved udskiftes
   • de ikke må gentage møntens værdi, medmindre der anvendes et andet alfabet
   • de skal overholde forordningen fuldt ud inden den 20. juni 2062
  • gælder det for erindringsmønter, at:
   • de kun må have en pålydende værdi på 2 euro
   • de skal have et andet nationalt design end almindelige* 2-euromønter
   • de kun må udstedes til minde om temaer af større national eller europæisk relevans
   • de må udstedes til minde om emner af største europæiske relevans, hvis de udstedes kollektivt i hele euroområdet
  • skal landene i euroområdet underrette hinanden og Kommissionen om eventuelle forslag til ændringer af deres nationale design og underkaste dette en godkendelsesprocedure. Dette giver mulighed for indsigelser fra:
   • en regering, som mener, at designet ville chokere landets egne borgere
   • Kommissionen, hvis den mener, at designet ikke overholder de tekniske krav i lovgivningen.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGERNE FRA?

 • Forordning (EU) nr. 651/2012 trådte i kraft den 16. august 2012.
 • Forordning (EU) nr. 729/2014 konsoliderer tidligere bestemmelser vedrørende mønter, som blev fastlagt, da euroen blev indført i 2002 i forordning (EF) nr. 975/98 og efterfølgende ændringer. Den trådte i kraft den 22. juli 2014.
 • Begge forordninger har integreret elementerne i Kommissionens henstilling 2009/23/EF om fælles retningslinjer for de nationale sider og udstedelsen af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb.

BAGGRUND

 • Euromønterne blev generelt taget i brug i 2002. De otte pålydende værdier er forskellige i størrelse, farve og tykkelse afhængigt af deres værdi, og de er designet til at gøre det ekstremt svært at reproducere dem på ulovlig vis.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Mønter i omløb: mønter til generel offentlig brug, som er et lovligt betalingsmiddel i alle lande i euroområdet.

Samlermønter: mønter, der ikke er beregnet til at sættes i omløb, og som kun er et lovligt betalingsmiddel i det land i euroområdet, hvor de er udstedt.

Erindringsmønter: 2-euromønter i omløb, som udstedes til minde om et bestemt tema af national eller europæisk relevans.

Lovligt betalingsmiddel: mønter eller pengesedler, som skal accepteres i et land til afregning af betaling eller gæld.

Almindelige mønter: mønter i omløb bortset fra erindringsmønter.

HOVEDDOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 651/2012 af 4. juli 2012 om udstedelse af euromønter (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 135-137)

Rådets forordning (EU) nr. 729/2014 af 24. juni 2014 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (omarbejdning) (EUT L 194 af 2.7.2014, s. 1-7)

seneste ajourføring 04.04.2017

Top