Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Betingelser for at kunne deltage i euroen (konvergenskriterier)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Betingelser for at kunne deltage i euroen (konvergenskriterier)

 

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED PROTOKOL (NR. 13) OM KONVERGENSKRITERIERNE?

Den fastlægger fire økonomiske og finansielle betingelser — kendt som konvergenskriterierne — som de EU-lande, der ikke anvender euroen, skal overholde for at kunne indføre den fælles valuta. Den fastsætter også proceduren for en aftale om deres medlemskab.

HOVEDPUNKTER

De fire betingelser, som et fremtidigt euromedlem skal opfylde, er:

Prisstabilitet: Landet skal have en inflationsrate i ét år, der er på maksimalt 1,5 % over de tre laveste nationale satser i euroområdet. Dette skal bevise, at inflationen er under kontrol.

Offentlige finanser: Landet skal sikre, at disse er forsvarlige og bæredygtige ved at begrænse lån og national gæld og undgå et uforholdsmæssigt stort underskud. Underskuddet må ikke være på mere end 3 % og gælden ikke på mere end 60 % af det nationale BNP.

Valutakursstabilitet: Landet skal undgå uforholdsmæssigt store valutakursudsving i to år ved at deltage i ordningen (kendt som valutakursmekanismen), der omfatter valutakurser mellem lande i og uden for euroområdet. I særdeleshed må den ikke være devalueret i løbet af perioden.

Konvergens i rentesatser: Landet skal have en langfristet rente, der ikke overstiger de tre euromedlemmer med de bedste resultater med mere end to procentpoint.

Andre hovedpunkter

Hvert andet år, eller på anmodning af et ikke-euroland, vurderer Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank fremskridtene hos kandidaterne til den fælles valuta i forhold til at overholde konvergenskriterierne. Vurderingerne offentliggøres i konvergensberetninger.

EU’s regeringer skal på forslag fra Kommissionen beslutte, hvorvidt et land er klar til at indføre euroen. Beslutningen træffes efter høring af Europa-Parlamentet og på grundlag af en henstilling fra et kvalificeret flertal af de lande, der allerede anvender den fælles valuta.

BAGGRUND

Det juridiske grundlag for konvergenskriterierne er artikel 140 i traktaten om Den Europæiske Unions (EU) funktionsmåde og protokol nr. 13, som er bilag til EU’s stiftende traktater.

seneste ajourføring 02.12.2015

Top