Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Estland - økonomisk reform

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Estland - økonomisk reform

Prioriterede opgaver på kort sigt:

  • at fastlægge prioriteterne for den økonomiske politik på mellemlang sigt og foretage en fælles evaluering heraf inden for rammerne af Europaaftalen
  • at bevare den høje vækst, nedbringe inflationen og øge landets opsparing
  • at fremskynde jordreformen med henblik på at overdrage mere jord til privateje
  • indføre den lovgivning, der skal danne grundlaget for reformen af pensionssystemet.

Evaluering (oktober 1999)

Disse prioriterede opgaver er til dels blevet realiseret.

Estland har endnu ikke etableret en økonomisk strategi på mellemlang sigt. Privatiseringen af fremstillingsindustrien er blevet fuldført. Der er endvidere sket fremskridt med privatiseringen af de store offentlige selskaber, men der må stadig gøres en indsats inden for energisektoren. Estland må ligeledes i en årrække fortsat arbejde med omstruktureringen af sine virksomheder, særlig i levnedsmiddelforarbejningssektoren. Jordreformen skrider fremad, men er langtfra afsluttet. Lovgivningen i forbindelse med pensionsreformen skal færdiggøres.

Evaluering (november 2000)

Omstruktureringsplanen for olieskiferindustrien er endnu ikke færdig. Jordreformen skrider fortsat kun langsomt fremad. Der er blevet udformet en mellemsigtet økonomisk strategi. Der er blevet vedtaget en lov om pensionsreformen, men andre foranstaltninger, som skal ledsage reformprogrammet, er endnu ikke på plads.

Evaluering (november 2001)

Privatiseringsprocessen fortsætter. Den lovgivning, der danner grundlag for pensionsreformen, er blevet vedtaget. Jordreformen skrider langsomt fremad.

Evaluering (oktober 2002)

I det store og hele har Estland realiseret de prioriterede opgaver på dette område, men gennemførelsen af foranstaltningerne i handlingsplanen er blevet forsinket.

Evaluering (november 2003)

Se faktabladene om overtagelse af EU-retten.

Prioriterede opgaver på mellemlang sigt:

  • færdiggørelse af pensionsreformen
  • indførelse af en årlig budgettilsynsprocedure
  • forbedring af vilkårene for oprettelse og udvikling af private virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder
  • færdiggørelse af jordreformen.

Evaluering (november 2001)

Der er blevet vedtaget en årlig budgettilsynsprocedure. Der er blevet gjort bestræbelser på at forbedre erhvervsklimaet. Der er blevet gjort fremskridt med omstruktureringen for olieskiferindustrien.

Evaluering (oktober 2002)

Iværksættelsen af omstruktureringsplanen for olieskiferindustrien skrider langsomt frem, skønt en delvis privatisering af denne industri er blevet annulleret. Estland arbejder støt videre på at forbedre betingelserne for de private virksomheder og har bl.a. i januar 2002 vedtaget en ny strategi for det private erhvervsliv.

Evaluering (november 2003)

Se faktabladene om overtagelse af EU-retten.

Efter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten den 16. april 2003 blev Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn optaget i Den Europæiske Union den 1. maj 2004

REFERENCER

Afgørelse 98/264/EF af 30.3.1998De Europæiske Fællesskabers Tidende L 121 af 23.4.1998

Afgørelse 1999/855/EF af 6.12.1999De Europæiske Fællesskabers Tidende L 335 af 28.12.1999

Kommissionens udtalelse KOM(97) 2006 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(98) 705 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(1999) 504 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2000) 704 endeligIkke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1747Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1403Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1201Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Traktaten om tiltrædelsen af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

Seneste ajourføring: 19.11.2004

Top