Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungarn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungarn

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(1997) 2001 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(1998) 700 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(1999) 505 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 705 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [SEK(2001) 1748 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1205 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 konstaterede Europa-Kommissionen, at Ungarn forsøgte at få indført kravene fra EF-direktiverne på forbrugerområdet i den nationale lovgivning. Europa-Kommissionen tilkendegav endvidere, at Ungarn på mellemlang sigt ville være i stand til at overtage hele EU-retten på området. Indsatsen burde koncentreres om at komplettere, ajourføre og samle lovgivningen og om at oprette de strukturer, der er nødvendige for at sikre en effektiv gennemførelse af EU-retten.

I rapporten fra november 1998 konstaterede, at der er sket betydelige fremskridt på dette område og det vurderedes, at gennemførelsen vil kunne ske i de kommende år.

I rapporten fra oktober 1999 bekræftede Kommissionen den foregående analyse og understregede de fremskridt, der var gjort i retning af tilpasning af den ungarske lovgivning til EU-retten. Institutionerne bør ikke desto mindre styrkes.

I rapporten fra 2002 bemærkedes det, at forhandlingerne om dette kapitel er foreløbig afsluttet, og at Ungarn ikke har anmodet om overgangsbestemmelser.

I rapporten fra 2003 anføres det, at Ungarn har nået en høj grad af tilpasning til EU-retten i forbindelse med sikkerhedsaspekterne (f.eks. markedsovervågningen, som dog bør forbedres) i forbindelse med de aspekter, der ikke har relation til sikkerheden, og i forbindelse med forbrugerbeskyttelsesorganisationerne

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

EU-retten omfatter beskyttelse af forbrugernes økonomiske interesser (herunder kontrol med vildledende reklame, prisangivelse, forbrugerkredit, urimelige kontraktvilkår, fjernsalg, pakkerejser, salg uden for forretningslokalerne og timeshare) samt generel produktsikkerhed og produktsikkerhed inden for områderne kosmetik, tekstilbetegnelser og legetøj.

Europaaftalen omhandler tilnærmelse af lovgivningen til EU-retten samt samarbejde om at skabe fuld kompatibilitet mellem forbrugerbeskyttelsessystemerne i Ungarn og EU. Hvidbogens fase I-foranstaltninger fokuserer på forbedring af produktsikkerheden, herunder for kosmetik, tekstilprodukter og legetøj, og på beskyttelse af forbrugernes økonomiske interesser, herunder bl.a. på bestemmelser om vildledende reklame, forbrugerkredit, urimelige kontraktvilkår og prisangivelser. Fase II-foranstaltningerne vedrører pakkerejser, salg uden for forretningslokalerne og timeshare. Desuden vil der skulle tages hensyn til EU-lovgivning, der er vedtaget for nylig (fjernsalg, sammenlignende reklame og prisangivelse).

EVALUERING

Foranstaltninger i forbindelse med sikkerheden

Ungarn har endnu ikke inkorporeret og gennemført EU-bestemmelserne om produktsikkerhed i almindelighed. Ungarn bør også øge de finansielle og menneskelige ressourcer inden for de administrative strukturer (forvaltnings- og informationssystemet), der har til opgave at gennemføre denne del af EU-retten.

I 2002 oprettede den ungarske minister for økonomiske anliggender et markedsovervågningsråd.

Dette organ er et konsultations- og koordineringsforum, der samarbejder med markedsovervågningsmyndighederne og bidrager til udarbejdelse af strategier på området. Blandt deltagerne er repræsentanter for de ministerier, som bidrager til overvågning af markedet, for told- og finansvæsenet, for den nationale forbrugerbeskyttelsessammenslutning, for EU-delegationen og for generalinspektoratet for forbrugerbeskyttelse. I 2002 indledte det centrale system til information om overvågning af markedet sine aktiviteter.

Forbrugerbeskyttelse (foranstaltninger, der ikke vedrører sikkerhed)

På forbrugerbeskyttelsesområdet er der stadig et stort antal foranstaltninger, der skal inkorporeres i national ret:

  • EU-retten vedrørende søgsmål med påstand om forbud
  • fjernsalg
  • visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed.

Hvad angår gennemførelsen er det nødvendigt at fortsætte indsatsen for at anvende EU-retten om prisangivelse og pakkerejser.

Endelig skal forbrugerorganisationernes rolle fremmes og videreudvikles, så de kommer til at tage aktivt del i udarbejdelsen og gennemførelsen af forbrugerpolitikken.

Seneste ajourføring: 21.01.2004

Top