Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forbrugerkreditaftaler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Forbrugerkreditaftaler

Udviklingen på kreditmarkedet inden for Den Europæiske Union skal følges op af styrkede forbrugerrettigheder. Harmonisering af de nationale bestemmelser skal også tillade fremme af grænseoverskridende kredit.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF.

RESUMÉ

Udviklingen på kreditmarkedet inden for Den Europæiske Union skal følges op af styrkede forbrugerrettigheder. Harmonisering af de nationale bestemmelser skal også tillade fremme af grænseoverskridende kredit.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Direktivet harmoniserer love, forskrifter og administrative bestemmelser i EU-landene i forbindelse med kredit, der bevilges til forbrugere, som låner til køb af varer og tjenesteydelser (ferier, varer, ny bil osv.). Det vil åbne det europæiske lånemarked og samtidig forbedre gennemsigtigheden af lånevilkår og forbrugerbeskyttelse.

Direktivet finder dog ikke anvendelse på kreditaftaler, som:

 • er sikret ved pant, der er reguleret ved direktiv 2014/17/EU om kreditaftaler for forbrugere i forbindelse med fast ejendom til beboelse
 • er underskrevet med det formål at købe jord og bygninger. Disse reguleres ved direktiv 2014/17/EU
 • har et samlet beløb på mindre end 200 EUR eller mere end 75 000 EUR. Senest den 21. marts 2016 (datoen hvor direktiv 2014/17/EU skal være gennemført) skal direktivet anvendes på ikke-garanterede kreditaftaler, der har til formål at muliggøre renovering af fast ejendom til beboelse for et beløb, der er større end 75 000 EUR.

CENTRALE ASPEKTER

Når en reklame for kredit indeholder aspekter, der vedrører omkostningerne i forbindelse med kreditten (f.eks. rentesatsen), skal reklamen indeholde standardoplysninger ved hjælp af et repræsentativt eksempel, der blandt andet omfatter:

 • rentesatsen og omkostningsoplysninger
 • kreditbeløbet
 • årlige omkostninger i procent (ÅOP), som angiver de samlede omkostninger for at opnå kreditten (lånets rentesats, administrationsgebyr, obligatoriske forsikringspræmier, garantigebyrer).

Under fasen forud for aftaleindgåelse skal långiveren inden for rimelig tid videregive forståelige oplysninger om de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet . Det omfatter blandt andet:

 • kreditaftalens varighed
 • det samlede kreditbeløb
 • debitorrenten og de vilkår, der anvendes ved denne rente
 • de årlige omkostninger i procent og det samlede beløb, som forbrugeren skal betale
 • beløb, antal og hyppighed af betalinger
 • gebyrer i forbindelse med eller som følge af aftalen
 • konsekvenserne af forsinkede betalinger og misligholdelse.

Oplysningerne skal gives til forbrugerne i et standardformat.

Kreditaftalen skal også indeholde lignende oplysninger i et lignende format.

Långivere skal:

 • give forbrugeren fyldestgørende forklaringer for at sikre, at forbrugeren kan vælge en aftale, der passer til vedkommendes behov og finansielle situation
 • vurdere deres kunders solvens, før de underskriver en aftale, samtidig med at de respekterer forbrugernes ret til at få besked, hvis deres anmodning om kredit afslås efter søgning i en kreditdatabase.

Forbrugerne:

 • har ret til at fortryde en aftale inden for en periode på 14 dage uden at skulle begrunde dette
 • har til enhver tid ret til at foretage en førtidig tilbagebetaling af deres kredit, så længe kreditgiveren modtager en rimelig og objektivt begrundet kompensation.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktivet trådte i kraft den 11. juni 2008 og skulle være gennemført senest den 11. juni 2010.

Yderligere oplysninger findes på Europa-Kommissionens websted på siden om forbrugerrettigheder.

Se også yderligere oplysninger om forbrugerkreditdirektivet samt andre spørgsmål i forbindelse med direktivet og dets gennemførelse.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2008/48/EF

11.6.2008

11.6.2010

EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66-92

Ændringretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2014/17/EU

20.3.2014

21.3.2016

EUT L 60 af 28.2.2014, s. 34-85

seneste ajourføring 05.01.2015

Top