Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorkøretøjers gruppefritagelse fra EU's konkurrenceregler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorkøretøjers gruppefritagelse fra EU's konkurrenceregler

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 461/2010 — om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) indeholder en undtagelsesbestemmelse for vertikale aftaler *, hvor fordelene opvejer den konkurrencebegrænsende virkning. Forordning (EU) nr. 461/2010 giver bilbranchen en bestemt gruppefritagelse for vertikale aftaler om køb, salg eller videresalg af motorkøretøjer og vertikale aftaler om levering af reparations- og vedligeholdelsesservice for disse køretøjer samt for distribution af reservedele.

Vertikale aftaler vedrørende køb, salg eller videresalg af nye motorkøretøjer

Forordning (EU) nr. 461/2010 anvender også forordning (EU) nr. 330/2010 på vertikale aftaler vedrørende køb, salg eller videresalg af nye motorkøretøjer

Vertikale aftaler vedrørende eftermarkedet for motorkøretøjer

Forordning (EU) nr. 461/2010 anvender også forordning (EU) nr. 330/2010 på vertikale aftaler vedrørende vilkår for køb, salg eller videresalg af reservedele til motorkøretøjer eller for levering af reparations- og vedligeholdelsesservice på motorkøretøjer, forudsat at disse opfylder kravene for undtagelse ifølge forordning (EU) nr. 330/2010 og ikke indeholder nogen af følgende alvorlige begrænsninger beskrevet i forordning (EU) nr. 461/2010:

  • begrænsning af salg af reservedele til motorkøretøjer indført af medlemmerne af et afgrænset distributionssystem
  • begrænsninger, aftalt mellem en leverandør af reservedele eller reparationsudstyr og en producent af motorkøretøjer, af leverandørens mulighed for at sælge disse varer til autoriserede eller uafhængige distributører, værksteder eller slutbrugere
  • begrænsninger, aftalt mellem en producent af motorkøretøjer, der anvender komponenter til samling af motorkøretøjer og leverandøren af sådanne komponenter, af leverandørens mulighed for synligt at placere sit varemærke eller logo på de leverede komponenter.

I overensstemmelse med forordning nr. 19/65/EØF kan Europa-Kommissionen, når parallelle netværk af lignende vertikale begrænsninger dækker mere end 50 % af et relevant marked, træffe beslutning om, at denne forordning ikke gælder for vertikale aftaler, der indeholder konkrete begrænsninger for det pågældende marked.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. juni 2010 og er gyldig indtil den 31. Maj 2023.

BAGGRUND

Konkurrence: motorkøretøjer — lovgivning

VIGTIGE BEGREBER

* Vertikal aftale: en aftale eller samordnet praksis indgået mellem to eller flere virksomheder, der hver især virker inden for forskellige led i produktions- eller distributionskæden, og som vedrører betingelserne for parterns køb, salg eller videresalg af visse varer eller tjenesteydelser (EUT L 129 af 28.5.2010, s. 52-57)

DOKUMENT

Kommissionens forordning (EU) nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen (EUT L 129 af 28.5.2010, s. 52).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning nr. 19/65/EØF af 2. Marts om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. (3), på kategorier af aftaler og samordnet praksis (EFT 36 af 6.3.1965, s. 533-535). De ændringer og rettelser som følger af forordning nr. 19/65/EØF er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version er kun til orientering.

Kommissionens forordning (EU) nr. 330/2010 af 20. april 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis (EUT L 102 af 23.4.2010, s. 1-7)

seneste ajourføring 04.01.2016

Top