Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fedme, ernæring og fysisk aktivitet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fedme, ernæring og fysisk aktivitet

Der er en stigende forekomst af fedme i hele Den Europæiske Union (EU), navnlig hos børn, og derfor opfordrer Rådet medlemsstaterne til at fremme sund kost og fysisk aktivitet.

DOKUMENT

Rådets (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) konklusioner om fedme, ernæring og fysisk aktivitet af 3. juni 2005 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Elementer til bekæmpelse af fedme

Fedme er en tilstand med mange forskellige årsager, og effektiv bekæmpelse heraf kræver en bred forebyggelsesstrategi, som inddrager samtlige aktører på lokalt, regionalt, nationalt, europæisk og globalt plan.

Fremme af sund kost og fysisk aktivitet hjælper med at mindske risikoen for fedme og for forhøjet blodtryk, hjertesygdomme, diabetes og visse kræftformer. Samtidig forbedres livskvaliteten i betydelig grad gennem sunde kostvaner.

Fysisk aktivitet er en fast bestanddel af en sund livsstil, og derfor er det yderst vigtigt at lære børn og unge at sætte pris på sport og fysisk aktivitet i skolen og i fritiden. Samtidig bør de modtage undervisning om sund levevis fra en tidlig alder

Anbefalede foranstaltninger

Rådet opfordrer medlemsstaterne og i relevant omfang Europa-Kommissionen til at udforme og gennemføre initiativer med henblik på at fremme sund kost og fysisk aktivitet, hvilket bl.a. omfatter følgende initiativer:

Sunde kostvaner med det formål at:

 • sætte borgerne i stand til at vælge sund kost og sikre, at der er økonomisk overkommelige og let tilgængelige muligheder for at få sund kost
 • øge borgernes viden om forholdet mellem kost og sundhed samt mellem energiindtag og energiforbrug, om kostvaner, der nedsætter risikoen for kroniske sygdomme, og om valg af sunde fødevarer
 • sikre, at forbrugerne ikke vildledes af reklame- og markedsføringsaktiviteter, og navnlig at børns godtroenhed og begrænsede erfaring med medierne ikke udnyttes.

Inddragelse af alle berørte aktører for at:

 • sætte sundhedspersonale i stand til rutinemæssigt at give praktisk vejledning til patienter og deres familie om fordelene ved en optimal kost og større fysisk aktivitet
 • at opfordre de aktører, der har mulighed for at bidrage til fremme af sund kost (f.eks. fødevareproducenter, forarbejdningsindustrien, detailhandlere og cateringvirksomheder) til at tage initiativer med dette sigte.

Integration i de andre politikker

Ernæring og fysisk aktivitet bør indarbejdes i alle relevante politikker på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan (f.eks. politikkerne til mindskelse af de skadelige virkninger af umådeholdent alkoholforbrug).

Uddannelse

Uddannelse spiller en væsentlig rolle i midler til at bekæmpe fedme. Medlemsstaterne skal derfor:

 • fremme undervisning om og udbuddet af sund kost i skolerne, og tilskynde børn og unge til at motionere dagligt
 • udvikle uddannelsesaktiviteter vedrørende ernæring og fysisk aktivitet som en integreret del af den almindelige sundhedsundervisning, der også bør fokusere på spørgsmål som bekæmpelse af rygning,umådeholdent alkoholforbrug og narkotikamisbrug samt fremme seksuel og mental sundhed.

Andre midler

Konklusionerne fra Rådet opfordrer derfor også medlemsstaterne til at:

 • forvalte udviklingen inden for sund ernæring og fysisk aktivitet i befolkningen og udvikle forskningen og det videnskabelige grundlag på dette område
 • tilskynde arbejdsgiverne til at tilbyde et udvalg af sund kost i personalekantinerne og eventuelt sørge for faciliteter, der tilskynder til fysisk aktivitet
 • fremme udvikling af bymiljøer, der lægger op til fysisk aktivitet.

Kontekst

Den stigende forekomst af fedme i hele Den Europæiske Union er meget bekymrende. Flere og flere børn er i dag overvægtige eller fede. Tallene og ikke mindst følgerne er alarmerende. Fedme hænger nemlig sammen med en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme og diabetes.

For at bekæmpe dette problem iværksatte Kommission i marts 2005 en europæisk handlingsplatform for kost, fysisk aktivitet og sundhed. Målet med denne platform, som har deltagelse af ernærings- og idrætseksperter, er at reagere på og bremse den fedmetendens, som udvikler sig i Europa.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 27. november 2012 - om fremme af sundhedsfremmende fysisk aktivitet [Den Europæiske Unions Tidende C 393 af 19.12.2012].

Disse resultater anbefaler især en tværsektoriel tilgang, som dækker alle tematiske områder i forhold til fremme af sundhedsforbedrende fysisk aktivitet.

Rådets henstilling af 26. november 2013 om fremme af sundhedsfremmende aktiviteter på tværs af sektorer [Den Europæiske Unions Tidende C 354 of 4.12.2013].

I denne henstilling opfordrer Rådet henholdsvis medlemsstaterne og Kommissionen til:

 • gradvis udvikling og gennemførelse af nationale strategier og tværsektorielle politikker med sigte på at fremme sundhedsfremmende fysisk aktivitet i overensstemmelse med national lovgivning og praksis
 • at bistå medlemsstaterne med at vedtage nationale strategier og at fremme oprettelsen og gennemførelsen af monitoreringsrammen for sundhedsfremmende fysisk aktivitet.

Seneste ajourføring: 06.05.2014

Top