Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europæisk undersøgelse af sprogkundskaber

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europæisk undersøgelse af sprogkundskaber

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (COM(2007) 184 final) — standarder for den europæiske undersøgelse af sprogkundskaber

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

Den indfører en europæisk undersøgelse, der har til formål at give lande, beslutningstagere, lærere og andre aktører troværdige og sammenlignelige data om fremmedsprogskundskaber i Den Europæiske Union (EU).

HOVEDPUNKTER

Færdigheder og sprog, der skal testes

  • Den første undersøgelse omfatter prøver i læseforståelse, høreforståelse og skriftlig fremstilling med det formål at måle de overordnede fremmedsprogskundskaber i de to sprog, der hyppigst undervises i i hvert EU-land, blandt de officielle sprog, der hyppigst undervises i i EU: engelsk, fransk, tysk, spansk og italiensk. Mundtlig fremstilling vil indgå i de efterfølgende undersøgelser.
  • Prøver i andre sprog kan indgå i den første undersøgelsesrunde som nationale optioner.

Skala for kompetenceniveau

Undersøgelsen bør baseres på et redskab, som måler en række stigende færdighedsniveauer fra A1, begynder- eller basisniveau, til B2, mellemniveau, på skalaen i den fælles europæiske referenceramme for sprog.

Kontekstuelle data

  • Et spørgeskema til elever, lærere, skoleinspektører/rektorer og regeringsmyndigheder indsamler baggrundsoplysninger, der gør det muligt at analysere faktorer, som kan have konsekvenser for elevernes sprogindlæring, såsom socioøkonomiske faktorer og status som indvandrer.
  • Andre vigtige baggrundsdata kan være, om faget er obligatorisk eller frivilligt, om læreren har en formel uddannelse i sprogundervisning eller underviser i sit modersmål, om eleverne inddeles i grupper efter forudsætninger og køn.

Testens population

Målpopulationen bliver udtrukket blandt skoleelever i det sidste år på sekundæruddannelsens første trin (ISCED-niveau 2) eller, hvis der ikke undervises i et andet fremmedsprog på dette trin, sekundæruddannelsens andet trin (ISCED-niveau 3).

Testredskaber

Både computerbaserede prøver og prøver med papir og blyant kan anvendes i undersøgelsen. De computerbaserede prøver stilles til rådighed for at tilpasse testredskaberne til nationale behov, og de anvender open source-software.

Udgifter

De nationale udgifter til undersøgelsen afhænger af undersøgelsens endelige udformning. De internationale udgifter, der bliver dækket af EU som en del af handlingsprogrammet for livslang læring (2007–2013), omfatter udgifter til udvikling og koordinering af prøver, identifikation af stikprøve og stikprøvemetoder samt analyse og rapportering af resultaterne.

Gennemførelse af undersøgelsen

BAGGRUND

Fremmedsprogskundskaber står fortsat højt på EU’s uddannelsesdagsorden med både programmet Erasmus+ og ET 2020-strategirammen vedrørende samarbejde på uddannelsesområdet, hvilket giver området høj prioritet.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet — Rammerne for den europæiske undersøgelse af sprogkundskaber (COM(2007) 184 final af 13.4.2007)

seneste ajourføring 21.11.2016

Top