Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fremme af flersprogethed i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fremme af flersprogethed i EU

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM (2005) 596 endelig) — En ny rammestrategi for flersprogethed

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

Meddelelsen beskriver Europa-Kommissionens strategi for fremme af flersprogethed i Den Europæiske Union (EU) og foreslår en række konkrete tiltag.

HOVEDPUNKTER

Flersprogethed refererer både til en persons evne til at anvende flere sprog og forskellige sprogsamfunds sameksistens inden for et givet geografisk område.

Kommissionens politik for flersprogethed har tre mål:

 • at tilskynde til sprogindlæring og fremme sproglig mangfoldighed i samfundet,
 • at fremme en flersproget økonomi,
 • at give borgerne adgang til EU-information på deres eget sprog.

Meddelelsen beskriver forskellige måder til fremme af sprogindlæring og sproglig mangfoldighed, herunder:

Kommissionen opfordrer EU-landene til at:

Flersproget økonomi

Kommissionen foreslår følgende med henblik på at udvikle den flersprogede økonomi:

 • undersøgelse af manglende sprogkundskabers påvirkning af EU’s økonomi,
 • undersøgelse af mulighederne for større brug af undertekstning med henblik på fremme af sprogindlæring,
 • fremme af brugen af databasen Inter-Agency Terminology Exchange (IATE) med EU-termer,
 • organisering af universitetskonferencer om uddannelse af oversættere,
 • initiativer til at gøre multimediekilder lettere at bruge,
 • koordination af forskernes arbejde inden for natursprogsteknologi, maskinoversættelse og ordbogsressourcer.

Oversættelse og tolkning

 • Den øgede brug af maskinoversættelse understreger betydningen af et menneskeligt element, der kan levere oversættelseskvalitet, og tiltag som f.eks. Den europæiske Kvalitetsstandard for Oversættelse.
 • Efterspørgslen efter tolke stiger, især i internationale organisationer. Ved at bistå indvandrermiljøer i deres kontakt med det offentlige bidrager de også til at sikre menneskerettighederne og de demokratiske rettigheder.

Flersprogethed og EU-borgere

Kommissionen har gennemført en række flersprogede initiativer med henblik på at hjælpe borgerne med at forstå deres rettigheder, og hvordan EU-lovgivningen påvirker dem. Kommissionen foreslår:

 • at det sikres, at alle dens afdelinger er konsekvente, når de gennemfører strategien for flersprogethed,
 • fortsat fremme af flersprogethed på dens webportal (Europa) og i dens publikationer,
 • at der lanceres en sprogportal på Europa-webstedet,
 • at der afholdes seminarer om flersprogethed,
 • at der fortsat tilbydes tilskud og undervisningsbistand til konferencetolkning, hjælp med at udvikle fjernundervisningsredskaber samt stipendier og uddannelsesophold til universiteter,
 • støtte til de europæiske mastersprogrammer i konferencetolkning og organisation,
 • at den fortsat skal spille en aktiv rolle i International Annual Meeting on Language Arrangements, Documentation and Publication (det internationale årlige møde om sprogordninger, dokumentation og publikation),
 • fortsat støtte til universiteternes mastersprogrammer i oversættelse
 • at der organiseres en international oversættelseskonkurrence for skoler for at fremme sprogviden og sprogerhvervene.

Kommissionen nedsatte en gruppe på højt plan om flersprogethed bestående af uafhængige eksperter, som afgav sin afsluttende rapport i 2007. I begyndelsen af 2008 afholdtes en ministerkonference om flersprogethed, som gav EU-landene lejlighed til at rapportere om fremskridt og planlægge det fremtidige arbejde. Senere samme år forelagde Kommissionen endnu en meddelelse med forslag til en samlet plan for flersprogethed i EU.

BAGGRUND

Yderligere oplysninger findes på:

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En ny rammestrategi for flersprogethed (COM(2005) 596 final af 22.11.2005)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Flersprogethed: et aktiv for Europa og en fælles forpligtelse (KOM(2008) 566 endelig udg. af 18.9.2008)

seneste ajourføring 14.11.2016

Top