Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europass - større mobilitet for læring og arbejde i Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europass - større mobilitet for læring og arbejde i Europa

En standardiseret sagsmappe med personlige færdigheder og kvalifikationer, der er gratis og tilgængelig på 28 sprog, giver borgerne mulighed for at fremlægge deres kvalifikationer klart og enkelt overalt i Europa.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF af 15. december 2004 om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass).

RESUMÉ

En standardiseret sagsmappe med personlige færdigheder og kvalifikationer, der er gratis og tilgængelig på 28 sprog, giver borgerne mulighed for at fremlægge deres kvalifikationer klart og enkelt overalt i Europa.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Afgørelsen opretter en samlet ramme i Den Europæiske Union (EU) med det formål, at borgerne kan fremlægge deres kvalifikationer og kompetencer klart og enkelt via oprettelsen af en personlig, koordineret mappe med dokumenter (Europass).

HOVEDPUNKTER

Europass er en dokumentmappe med fem dokumenter og en elektronisk mappe, som kan indeholde den uddannelse, de officielle kvalifikationer, den erhvervserfaring og kvalifikationer, som borgeren har erhvervet sig.

Den består af følgende elementer:

Europass-initiativet understøttes af en internetportal, som giver borgerne mulighed for at udfylde deres eget Europass-CV og sprogpas og få oplysninger om de øvrige Europass-dokumenter.

Europass skal være i overensstemmelse med og supplere andre instrumenter, der fremmer europæisk og international mobilitet, navnlig:

En rapport fra Kommissionen fra 2013 konkluderede, at Europass skal gøres mere fleksibel og brugervenlig ved at udnytte den moderne teknologis potentiale. Den vurderede, at den nuværende struktur bør omdannes til en mere enkel og mere målrettet og ajourført tjeneste.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning nr. 2241/2004/EF

1.1.2005

-

EUT L 390 af 31.12.2004, s. 6-20

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Evaluering af Europass-initiativet: Anden evaluering af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass) (COM(2013) 899 final af 18.12.2013).

seneste ajourføring 22.07.2015

Top