Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Et socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Et socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2003/174/EF — socialt trepartstopmøde

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Den indfører det sociale trepartstopmøde, som er et forum for drøftelser mellem EU's institutioner og repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere (»arbejdsmarkedets parter«).

HOVEDPUNKTER

Rolle

Topmødet er en del af den tværfaglige dialog. Det har til formål at tilvejebringe en løbende udveksling mellem arbejdsmarkedets parter og EU's institutioner og sikre, at arbejdsmarkedets parter bidrager til EU's økonomiske og sociale strategi.

I denne forbindelse indgår arbejdsmarkedets parter ligeledes i et tæt samarbejde med Beskæftigelsesudvalget, som rådgiver Kommissionen og navnlig nationale ministre i Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik.

Dagsorden

Dagsordenen:

fastlægges i fællesskab af repræsentanterne for institutionerne og arbejdsmarkedets parter

omfatter spørgsmål, der berører alle økonomiske sektorer og arbejdstagere i EU.

Deltagere

EU's institutioner repræsenteres ved:

Kommissionen.

Arbejdsmarkedets parter er fordelt på to lige store delegationer, som består af:

ti repræsentanter for arbejdstagerne og

ti repræsentanter for arbejdsgiverne.

Topmødet afholdes under forsæde af formanden for Rådet og Kommissionens formand i fællesskab.

Tidspunkt

Topmødet afholdes mindst en gang om året, før Det Europæiske Råd om foråret.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Fra den 6. marts 2003.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2003/174/EF af 6. marts 2003 om et socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2003/174/EF

6.3.2003

-

EUT L 70 af 14.3.2003, s. 31-33

seneste ajourføring 12.10.2015

Top