Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sociale sikringsordninger og fri bevægelighed for arbejdstagere: gennemførelsesbestemmelser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sociale sikringsordninger og fri bevægelighed for arbejdstagere: gennemførelsesbestemmelser

Denne forordning fra Rådet omhandler de praktiske gennemførelsesbestemmelser for forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på personer, der flytter inden for Fællesskabet.

DOKUMENT

Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Denne forordning indeholder bl.a. en angivelse af de kompetente myndigheder og institutioner i hver medlemsstat, og det præciseres, hvilke dokumenter der skal forelægges, og hvilke formaliteter de pågældende skal opfylde for at få tilkendt ydelser. I forordningen fastsættes reglerne for administrativ og medicinsk kontrol samt betingelserne for refusion af ydelser, der er udredt af en medlemsstats institution til udgift for en institution i en anden medlemsstat. Endvidere præciseres Revisionsudvalgets opgaver.

Ophævelse af forordning (EØF) nr. 574/72

Forordning (EF) nr. 883/2004 er blevet vedtaget for at gøre EU’s bestemmelser om koordinering af medlemsstaternes sociale sikringsordninger enklere og klarere. Denne forordning udgør et nyt referencepunkt for koordineringen af medlemsstaternes sociale sikringsordninger. Den gør livet betydeligt lettere for de europæiske borgere, som gør brug af deres ret til fri bevægelighed i EU. Den styrker kravet om samarbejde mellem nationale forvaltninger omkring den sociale sikring og gør elektronisk udveksling af data mellem administrationer obligatorisk.

Forordning (EØF) nr. 574/72 ophæves. Nogle af forordningens bestemmelser er dog stadig gældende for at garantere retssikkerheden for tilhørende retsakter og fællesskabsaftaler.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 574/72

1.10.1972

-

EUT L 74 af 27.3.1972

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 2864/72

1.1.1973

-

EUT L 306 af 31.12.1972

Forordning (EØF) nr. 1392/74

8.6.1973

-

EUT L 152 af 8.6.1974

Forordning (EØF) nr. 1209/76

26.5.1976

-

EUT L 138 af 26.5.1976

Forordning (EØF) nr. 2595/77

26.11.1977

-

EUT L 302 af 26.11.1977

Forordning (EØF) nr. 1390/81

29.5.1981

-

EUT L 143 af 29.5.1981

Forordning (EØF) nr. 2793/81

29.9.1981

-

EUT L 275 af 29.9.1981

Forordning (EØF) nr. 2001/83

22.8.1983

-

EUT L 230 af 22.8.1983

Forordning (EØF) nr. 1660/85

20.6.1985

-

EUT L 160 af 20.6.1985

Forordning (EØF) nr. 1305/89

20.6.1985

-

EUT L 131 af 20.6.1985

Forordning (EØF) nr. 2332/89

20.6.1985

-

EUT L 224 af 20.6.1985

Forordning (EØF) nr. 3427/89

20.6.1985

-

EUT L 331 af 20.6.1985

Forordning (EØF) nr. 2195/91

29.7.1991

-

EUT L 206 af 29.7.1991

Forordning (EØF) nr. 1247/92

19.5.1992

-

EUT L 136 af 19.5.1992

Forordning (EØF) nr. 1945/93

23.7.1993

-

EUT L 181 af 23.7.1993

Forordning (EF) nr. 3095/95

30.12.1995

-

EUT L 335 af 30.12.1995

Forordning (EF) nr. 1290/97

4.10.1997 (art. 3.1 senest 1.1.1999)

-

EUT L 176 af 4.7.1997

Forordning (EF) nr. 1223/98

13.6.1998

-

EUT L 168 af 13.6.1998

Forordning (EF) nr. 1606/98

25.7.1998

-

EUT L 209 af 25.7.1998

Forordning (EF) nr. 307/1999

12.2.1999

-

EUT L 38 af 12.2.1999

Forordning (EF) nr. 1399/1999

30.6.1999

-

EUT L 164 af 30.6.1999

Forordning (EF) nr. 89/2001

18.1.2001

-

EUT L 014 af 18.1.2001

Forordning (EF) nr. 1386/2001

10.7.2001

-

EUT L 187 af 10.7.2001

Forordning (EF) nr. 410/2002

5.3.2002

-

EUT L 062 af 5.3.2002

Forordning (EF) nr. 859/2003

20.5.2003

-

EUT L 124 af 20.5.2003

Forordning (EF) nr. 1851/2003

22.10.2003

-

EUT L 271 af 22.10.2003

Forordning (EF) nr. 631/2004

1.6.2004

-

EUT L 124 af 20.5.2004

Forordning (EF) nr. 883/2004 Ophæver forordning nr. 574/72

30.4.2004

-

EUT L 166 af 30.4.2004

Forordning (EF) nr. 77/2005

20.1.2005

-

EUT L 016 af 20.1.2005

Forordning (EF) nr. 647/2005

6.4.2005

-

EUT L 100 af 6.4.2005

Forordning (EF) nr. 207/2006

28.2.2006

-

EUT L 36 af 8.2.2006

Forordning (EF) nr. 629/2006

28.4.2006

-

EUT L 114 af 27.4.2006

Forordning (EF) nr. 1791/2006

20.11.2006

-

EUT L 363 af 20.12.2006

Forordning (EF) nr. 311/2007

12.4.2007

-

EUT L 82 af 23.3.2007

Forordning (EF) nr. 101/2008

25.2.2008

-

EUT L 31 af 5.2.2008

Forordning (EF) nr. 120/2009

2.3.2009

-

EUT L 39 af 10.2.2009

See also

Seneste ajourføring: 05.10.2009

Top