Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det Europæiske Beskæftigelsesobservatorium

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Det Europæiske Beskæftigelsesobservatorium

Det Europæiske Beskæftigelsesobservatorium har som formål at fremme udveksling af information mellem medlemsstaterne og analysere tendenser på arbejdsmarkederne i Den Europæiske Union (EU). Det bistår Europa-Kommissionen i udarbejdelsen af den europæiske beskæftigelsespolitik.

DOKUMENT

Resolution vedtaget af Rådet og arbejds- og socialministrene, forsamlet i Rådet, den 30. november 1989 om oprettelse af et europæisk observationsorgan for beskæftigelse [EFT C 328 af 30.12.1989].

RESUMÉ

Det Europæiske Beskæftigelsesobservatorium er et informationssystem vedrørende beskæftigelsespolitik og arbejdsmarkedstendenser i Den Europæiske Union (EU). Målet er at analysere den forventede udvikling på arbejdsmarkederne, særligt i de sektorer, der i størst grad berøres af færdiggørelsen af det indre marked.

Observatoriets vigtigste opgaver er

  • indsamling af oplysninger og statistiske data fra EU-landene
  • sektorvise analyser af udviklingstendenserne
  • formidling af resultaterne til de ansvarlige på det økonomiske og sociale område, særligt de europæiske arbejdsmarkedsparter.

Beskæftigelsesobservatoriet er sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne, kandidatlandene samt medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Opgaverne udføres via en styregruppe og et netværk af eksperter.

SYSDEM – Europæisk system for dokumentation om beskæftigelse

SYSDEM (DE) (EN) (FR) er et net af eksperter fra uafhængige nationale forskningsinstitutter. Netværket bidrager til gennemførelsen af Beskæftigelsesobservatoriets opgaver via

  • udarbejdelse af rapporter om evalueringer og undersøgelser af arbejdsmarkedspolitikkens virkninger
  • analyse af de politiske prioriteter på beskæftigelsesområdet
  • analyse af de nationale reformprogrammer på beskæftigelsesområdet.

See also

  • Det Europæiske Beskæftigelsesobservatoriums (DE) (FR) (EN) netsted

Seneste ajourføring: 20.05.2011

Top