Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU’s rådgivende organer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU’s rådgivende organer

 

RESUMÉ

HOVEDPUNKTER

EU har syv institutioner med ansvar for forskellige områder inden for formulering af lovgivning og politikker.

Desuden er der to rådgivende organer, der repræsenterer forskellige dele af samfundet i EU, som udtaler sig om politikker og lovgivning. Deres udtalelser er ikke juridisk bindende.

Rolle

EØSU har tre overordnede ansvarsområder:

 • at rådgive Europa-Parlamentet, EU-Rådet og Europa-Kommissionen
 • at fremme udviklingen af et EU, som har bedre føling med EU-borgernes holdninger, ved at give arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer samt andre interessegrupper en stemme i diskussioner om politikker
 • at sikre en løbende dialog mellem EU og organisationer i civilsamfundet samt at støtte deres rolle og den rolle, som bredere deltagelse spiller i demokratiet.

Sammensætning

 • EØSU har 350 medlemmer. Rådet bestemmer fordelingen af sæder pr. EU-land.
 • Medlemmerne repræsenterer arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer samt interessegrupper fra civilsamfundet, særligt fra de socioøkonomiske, bymæssige, erhvervsmæssige og kulturelle områder.
 • Medlemmerne indstilles af deres nationale regeringer og udnævnes af Rådet med en femårig mandatperiode, som kan fornys.

Handling

 • EØSU har ni plenarforsamlinger om året.
 • Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen rådfører sig med EØSU om forskellige emner.
 • Det Europæiske Sociale og Økonomiske Udvalg afgiver også udtalelser på eget initiativ.

Rolle

Regionsudvalget giver regioner og byer en formel stemme i EU’s beslutningsproces og afspejler holdninger og behov hos regionale og lokale myndigheder i de udtalelser, det afgiver til EU’s institutioner.

Sammensætning

 • Regionsudvalget har 350 medlemmer. Rådet bestemmer fordelingen af sæder pr. EU-land.
 • Medlemmerne er valgte repræsentanter for lokale og regionale myndigheder.
 • Medlemmerne indstilles af deres nationale regeringer og udnævnes af Rådet med en femårig mandatperiode, som kan fornys.

Handling

Regionsudvalget har seks plenarforsamlinger om året.

Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet skal høre Regionsudvalget i forbindelse med lovgivningsforslag, som omhandler politikområder såsom:

 • sundhed
 • uddannelse
 • beskæftigelse
 • socialpolitik
 • transport
 • energi.

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen kan også rådføre sig med Regionsudvalget i andre spørgsmål uden for disse områder. Regionsudvalget kan også afgive udtalelser på eget initiativ.

Når Regionsudvalget modtager et lovgivningsforslag, afgiver det en udtalelse, som sendes til de relevante institutioner.

Regionsudvalget kan anlægge to typer sager ved EU-Domstolen:

seneste ajourføring 20.01.2016

Top