Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Styrkelse af katastrofeberedskabet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Styrkelse af katastrofeberedskabet

Den Europæiske Union (EU) skal begrunde en ny strategi til administration af menneske- eller naturskabte katastrofer. Denne strategi skal fremme koordineringen af interventioner og anvendelsen af eksisterende instrumenter.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet af 26. oktober 2010 "Hen imod et styrket EU-katastrofeberedskab: civilbeskyttelsens og den humanitære bistands rolle" (EØS-relevant tekst) [KOM(2010) 600 endelig – Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

RESUMÉ

Kommissionen fremlægger en række forslag til styrkelse af Den Europæiske Unions (EU's) katastrofeberedskab ved natur- eller menneskeskabte katastrofer. EU yder hjælp til ofre for katastrofer, der finder sted i EU-medlemslande, men også i hele verden.

Dermed sigter den nye strategi mod at lette mobiliseringen af kompetencer og ressourcer til civilbeskyttelse og humanitær bistand.

Disse forslag er begrundet to nye bestemmelser i Lissabontraktaten. Artikel 196 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsområde (TFUE), ifølge hvilken EU kan fremme koordinationen i Europa under naturkatastrofer, og TFUE's artikel 122, der beskriver etableringen af en solidarisk økonomisk bistand.

Sammenhængende indsats

Den nye strategi hviler på en samkøring af de humanitære hjælpeorganisationer og civilbeskyttelse. I denne kontekst bør et nyt katastrofeberedskabscenter oprettes under et generaldirektorat (ECHO) (EN) i Kommissionen. Det skal fungere i forening med EU-landenes myndigheder for civilbeskyttelse og humanitær hjælp samt i samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EEAS) (DE) (EN) (FR) og EU-delegationerne, i tilfælde af intervention i tredjelande.

Kommissionen skal ligeledes sikre en bedre koordination med FN især gennem informationsstrømme. Kvaliteten af disse informationsstrømme skal garanteres gennem etableringen af kontaktpunkter på flere niveauer ned til lokalt plan, gennem kommuninationslinjer, som for eksempel CECIS-systemet og levering af informationer i realtid.

Indsatsens effektivitet

Strategien sigter mod en forbedret effektivitet af indsatsen gennem;

  • planlægning og forudgående kortlægning af ressourcer og kræfter, hvorved det sikres, at der omgående kan sættes ind
  • forudgående oplagring af nødhjælpsressourcer, takket være etableringen af et internationalt, logistisk netværk, hvor lokale ressourcer inddrages mest muligt
  • behovsevaluering under afsendelsesfasen af nødhjælpen og dernæst under forberedelsen af rehabiliteringsopgaver
  • effektivitet og rentabilitet af logistiske operationer gennem koordinationsenheder på europæisk plan
  • koordineret transport med adgang til private og militære sektorer og internationale organisationer, men også gennem forbedrede muligheder for europæisk samfinansiering
  • anvendelsen af militære ressourcer ved at koordinere specielt aktiviteterne inden for Kommissionen.

Kommissionen foreslår endvidere større synlighed af den europæiske indsats gennem en ny kommunikationsstrategi.

See also

  • Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (EN) (FR)

Seneste ajourføring: 09.02.2011

Top