Help Print this page 

Document 52007DC0678

Title and reference
Rapport fra Kommissionen - Årsrapport for Samhørighedsfonden for 2006

/* KOM/2007/0678 endelig udg. */
  • In force
Multilingual display
Text

52007DC0678

Rapport fra Kommissionen - Årsrapport for Samhørighedsfonden for 2006 /* KOM/2007/0678 endelig udg. */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 6.11.2007

KOM(2007) 678 endelig

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

ÅRSRAPPORT FOR SAMHØRIGHEDSFONDEN FOR 2006

INDHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSRAPPORT FOR SAMHØRIGHEDSFONDEN FOR 2006 3

1. Budgetgennemførelsen 3

2. Økonomiske rammevilkår og støttebetingelser 9

3. Koordinering med transport- og miljøpolitikker 10

3.1. Transport 10

3.2. Miljø 11

4. Inspektion 12

5. Uregelmæssigheder og suspension af støtten 12

6. Evaluering 13

7. Den nye forskriftsramme for perioden 2007-2013 14

8. Information og offentlig omtale 15

ÅRSRAPPORT FOR SAMHØRIGHEDSFONDEN FOR 2006

Denne rapport forelægges i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1164/1994 om oprettelse af Samhørighedsfonden. Den dækker Samhørighedsfondens aktiviteter i 2006.

1. Budgetgennemførelsen

I 2006 rådede Samhørighedsfonden over i alt 6 032 082 110 EUR (i løbende priser) til bevillinger til de 13 samhørighedslande. Beløbet omfatter også bevillinger til teknisk bistand (8 100 000 EUR). Det skal bemærkes, at Irland siden 1. januar 2004 ikke længere har været berettiget til støtte på grund af økonomisk vækst. Den 1. januar 2007 tiltrådte Rumænien og Bulgarien Den Europæiske Union og har siden da været berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden (de er dog ikke medtaget i denne rapport for 2006).

Forpligtelsesbevillingerne blev udnyttet fuldt ud, og ingen bevillinger blev fremført til 2007.

Tabel 1. Udnyttelsen af forpligtelsesbevillinger i 2006 (i EUR)

Bevillinger fremført fra 2005 | - | - | - | - | - | - |

Genopførte bevillinger | - | - | - | - | - | - |

Tilbagebetalte beløb | - | - | - | - | - | - |

Bevillinger fremført fra 2005 | - | - | - | - | - | - |

Genopførte bevillinger | 60 776 | - | - | - | - | 60 776 |

Tilbagebetalte beløb | - | - | - | - | - | - |

Grækenland | 191 616 437 | 38,8 % | 298 556 462 | 60,4 % | 4 026 467 | 494 199 366 | 8,4 % |

Portugal | 273 923 751 | 55,4 % | 218 291 973 | 44,2 % | 1 983 642 | 494 199 366 | 8,2 % |

Cypern | 15 599 762 | 75,5 % | 5 058 456 | 24,5 % | - | 20 658 218 | 0,3 % |

Tjekkiet | 169 425 877 | 46,6 % | 192 728 948 | 53,0 % | 1 343 504 | 363 498 329 | 6,0 % |

Estland | 51 641 255 | 45,3 % | 59 936 657 | 52,5 % | 2 505 460 | 114 083 372 | 1,9 % |

Ungarn | 210 331 313 | 49,3 % | 209 390 382 | 49,1 % | 6 910 457 | 426 632 152 | 7,1 % |

Letland | 84 648 355 | 50,3 % | 75 472 277 | 44,9 % | 8 112 593 | 168 233 225 | 2,8% |

Litauen | 121 403 548 | 53,7 % | 99 888 363 | 44,2 % | 4 807 152 | 226 099 063 | 3,7 % |

Malta | 4 305 250 | 51,0 % | 4 075 480 | 48,3 % | 65 171 | 8 445 901 | 0,1 % |

Polen | 751 359 517 | 46,9 % | 828 944 996 | 51,7 % | 21 905 810 | 1 602 210 323 | 26,5 % |

Slovakiet | 79 712 721 | 36,4 % | 138 255 724 | 63,2 % | 826 055 | 218 794 500 | 3,6 % |

Slovenien | 27 925 173 | 38,6 % | 44 270 658 | 61,2 % | 165 000 | 72 360 831 | 1,2 % |

Tabel 4. Betalingsbevillinger 2006 (i EUR) – inkl. teknisk bistand

Tallene for de nye medlemsstater omfatter kun betalinger til projekter, der er vedtaget under Samhørighedsfonden efter den 1. maj 2004 (dvs. eksklusive førtiltrædelsesstøtte til ISPA-projekter). Tabel 5 viser udbetalinger i 2006 til ISPA-projekter, der var vedtaget før tiltrædelsen.

Medlemsstat | Miljø | Transport | Teknisk bistand | I ALT |

Grækenland | 194 069 922 | 40,2 % | 289 132 091 | 59,8 % | - | 483 202 013 | 17,7 % |

Irland | 27 991 936 | 70,8 % | 11 521 393 | 29,2 % | - | 39 513 329 | 1,4 % |

Portugal | 148 750 484 | 73,1 % | 53 874 121 | 26,5 % | 899 853 | 203 524 458 | 7,5 % |

Cypern | - | 0,0 % | 6 001 512 | 100,0 % | - | 6 001 512 | 0,2 % |

Tjekkiet | 32 982 124 | 26,2 % | 92 544 105 | 73,6 % | 278 460 | 125 804 689 | 4,6 % |

Estland | 6 769 474 | 17,0 % | 32 972 870 | 82,9 % | 23 322 | 39 765 666 | 1,5 % |

Ungarn | 82 157 579 | 70,9 % | 33 767 249 | 29,1 % | - | 115 924 828 | 4,2 % |

Letland | 14 060 182 | 23,4 % | 42 930 570 | 71,5 % | 3 075 450 | 60 066 202 | 2,2 % |

Litauen | 17 587 842 | 36,0 % | 31 243 260 | 64,0 % | - | 48 831 102 | 1,8 % |

Malta | - | 0,0 % | 2 591 637 | 100,0 % | - | 2 591 637 | 0,1 % |

Polen | 15 601 766 | 6,1 % | 239 697 120 | 93,7 % | 589 292 | 255 888 178 | 9,4 % |

Slovakiet | 18 811 566 | 58,7 % | 13 218 768 | 41,3 % | - | 32 030 334 | 1,2 % |

Slovenien | 7 502 018 | 24,1 % | 23 651 860 | 75,9 % | - | 31 153 878 | 1,1 % |

Øvrige | - | 0,0 % | - | 0,0 % | 965 686 | 965 686 | 0,0 % |

Tabel 5. Nye medlemsstater – udbetalinger i 2006 til tidligere ISPA-projekter

Medlemsstat | Miljø | Transport | Teknisk bistand | I ALT |

Estland | 17 872 983 | 55,6 % | 13 213 810 | 41,1 % | 1 036 078 | 32 122 871 | 4,7 % |

Ungarn | 42 045 203 | 54,0 % | 34 943 145 | 44,9 % | 856 649 | 77 844 997 | 11,4 % |

Letland | 12 195 774 | 24,8 % | 33 083 549 | 67,3 % | 3 890 083 | 49 169 406 | 7,2 % |

Litauen | 21 227 151 | 55,0 % | 15 421 582 | 39,9 % | 1 955 102 | 38 603 835 | 5,7 % |

Polen | 136 381 574 | 51,4 % | 126 946 209 | 47,9 % | 1 872 421 | 265 200 204 | 38,9 % |

Slovakiet | 33 197 820 | 43,6 % | 40 809 790 | 53,6 % | 2 120 189 | 76 127 799 | 11,2 % |

Slovenien | 5 176 729 | 73,4 % | 1 875 000 | 26,6 % | 0 | 7 051 729 | 1,0 % |

Grækenland | 2 815 806 760 | 1 236 273 691 | 1 579 533 069 |

Irland | 575 411 134 | 517 830 136 | 57 580 998 |

Portugal | 3 128 862 926 | 1 467 756 462 | 1 661 106 465 |

Spanien | 11 773 161 809 | 7 383 381 713 | 4 389 780 096 |

I alt EU-4 | 18.293.242.629 | 10.605.242.001 | 7.688.000.628 |

Cypern | 54 014 695 | 11 059 968 | 42 954 727 |

Tjekkiet | 748 976 735 | 141 131 405 | 607 845 330 |

Estland | 242 449 651 | 39 765 666 | 202 683 985 |

Ungarn | 812 924 360 | 185 512 701 | 627 411 659 |

Letland | 376 863 199 | 79 841 253 | 297 021 946 |

Litauen | 517 642 688 | 97 697 349 | 419 945 339 |

Malta | 21 966 289 | 2 591 637 | 19 374 652 |

Polen | 3 191 270 327 | 255 730 261 | 2 935 540 066 |

Slovakiet | 264 254 882 | 32030 334 | 232 224 548 |

Slovenien | 172 654 702 | 39 651 472 | 133 003 230 |

I alt EU-10 | 6 403 017 528 | 885 012 045 | 5 518 005 483 |

I ALT | 24 696 260 157 | 11 490 254 046 | 13 206 006 111 |

.

.

Tabel 7.2. Accepterede beløb for tidligere ISPA-projekter i perioden 2000-2006 (inkl. uindfriede forpligtelser)

Land | Netto-forpligtelser | Betalt | Uindfriede forpligtelser |

Tjekkiet | 479 117 990 | 351 044 435 | 128 073 555 |

Estland | 185 251 384 | 121 573 113 | 63 678 271 |

Ungarn | 669 677 980 | 307 713 993 | 361 963 987 |

Letland | 333 856 759 | 183 662 936 | 150 193 823 |

Litauen | 307 765 169 | 161 019 456 | 146 745 712 |

Polen | 2 444 163 012 | 1 093 425 990 | 1 349 686 751 |

Slovakiet | 501 995 906 | 263 375 354 | 238 620 552 |

Slovenien | 83 499 178 | 45 820 204 | 37 678 974 |

I ALT | 5 005 327 377 | 2 527 635 482 | 2 476 641 625 |

.

Gennemførelse af budgettet for perioden 1993-1999

Nedenfor vises udviklingen i 2006 med hensyn til uindfriede forpligtelser for perioden 1993-1999:

Tabel 8. Indfrielse i 2006 af forpligtelserne for perioden 1993-1999 (i EUR)

Grækenland | 82 165 494 | 52 585 827 | 3 476 269 | 26 103 398 |

Irland | 29 637 545 | 19 003 | 17 387 263 | 12 231 279 |

Portugal | 29 514 596 | 1 555 707 | 15 998 198 | 11 960 691 |

I ALT | 345 616 784 |71 324 213 |136 725 822 |137 566 749 | | Samhørighedsfondens forpligtelser indgås på grundlag af opdelte bevillinger. Betalingerne følger med andre ord de oprindeligt afsatte ressourcer. Hvis alle projekter gennemføres i overensstemmelse med beslutningerne, vil der "automatisk" opstå en uindfriet forpligtelse på grund af forskydningen mellem datoen for beslutningen og datoen for betaling af saldobeløbet (normalt 4–5 år).

Med henblik på at øge antallet af betalinger på grundlag af tidligere forpligtelser blev den særlige indsats for at eliminere uindfriede forpligtelser for projekter, der var påbegyndt før 2000, videreført. Ca. 40 % af de uindfriede forpligtelser, der fortsat bestod i begyndelsen af året, blev enten udbetalt eller frigjort i 2006. Ved udgangen af 2006 var de uindfriede forpligtelser faldet til kun 2,7 % af Samhørighedsfondens årsbudget (i forhold til ca. 50 % ved udgangen af 2002, 39 % ved udgangen af 2003, 15 % ved udgangen af 2004 og 6,7 % ved udgangen af 2005). Bestræbelserne for at reducere de uindfriede forpligtelser fortsættes i 2007 i partnerskab med de nationale myndigheder, der er ansvarlige for projektgennemførelsen og de tilhørende betalingsanmodninger.

Nærmere oplysninger om de projekter, der blev vedtaget i 2006 for hver medlemsstat, findes i bilaget til denne rapport.

2. ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR OG STØTTEBETINGELSER

I Rådets forordning om Samhørighedsfonden[2] er der knyttet makroøkomiske betingelser til at opnå støtte fra fonden. Det hedder heri:" Fonden finansierer ingen nye projekter eller, hvis der er tale om betydelige projekter, ingen nye projektfaser i en medlemsstat, hvis Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter henstilling fra Kommissionen, har konstateret, at medlemsstaten i forbindelse med anvendelsen af denne forordning ikke har gennemført [sit stabilitets- eller konvergensprogram], på en sådan måde, at den har undgået et uforholdsmæssigt stort offentligt underskud." Dette afspejler Samhørighedsfondens rolle som et instrument til budgetstøtte på nationalt plan, der bistår medlemsstaterne med at fastholde en stram makroøkonomisk politik.

I 2006 skulle fire modtagerlande, der er omfattet af Samhørighedsfonden (Cypern, Ungarn, Polen og Portugal), træffe yderligere foranstaltninger som led i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Det var dog ikke nødvendigt i nogen af tilfældene at suspendere fondens finansiering til modtagerlandene.

I juni 2006 vedtog Rådet at ophæve proceduren for Cypern, da det korrigerede sit uforholdsmæssigt store underskud i 2005. For Portugals vedkommende offentliggjorde Kommissionen i juni 2006 en meddelelse, hvori det hedder, at landet er på rette vej med hensyn til at korrigere sit uforholdsmæssigt store underskud.

Proceduren for uforholdsmæssigt store underskud blev indledt i 2004, og det er allerede to gange siden blevet slået fast, at Ungarn ikke har truffet virkningsfulde foranstaltninger til opfølgning af Rådets henstillinger, første gang i januar 2005 og derefter i november 2005. Kommissionen anbefalede dog ikke Rådet at suspendere Samhørighedsfondens forpligtelser ved nogen af disse lejligheder. Da Ungarn ikke er medlem af Euro-området, har landet en særlig undtagelse fra forpligtelsen til at træffe yderligere skridt som led i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Efter at det reviderede ungarske konvergensprogram for 2006 var blevet fremlagt i september 2006, kunne Rådet således kun rette yderligere henstillinger til Ungarn på grundlag af en ny beslutning i henhold til artikel 104, stk. 7[3]. Hvis Ungarn ikke efterkommer denne henstilling, finder bestemmelserne i artikel 104, stk. 8, anvendelse, hvilket kan medføre, at Samhørighedsfondens forpligtelser suspenderes.

I november 2006 vedtog Rådet på grundlag af artikel 104, stk. 8, en beslutning vedrørende Polen, hvori det blev slået fast, at Polens foranstaltninger med henblik på at korrigere det uforholdsmæssigt store underskud, jf. Rådets henstillinger fra 2004, havde vist sig utilstrækkelige. Denne beslutning blev truffet på grundlag af de mål, der blev fastsat i det opdaterede konvergensprogram for 2005 og i finansindberetningen fra foråret 2006. I henhold til den seneste opdatering af konvergensprogrammet i 2006 vil Polen imidlertid korrigere sit uforholdsmæssigt store underskud i 2007, hvilket delvist skyldes, at Polen opfylder betingelserne i den reformerede stabilitets- og vækstpagt, som tillader, at en del af omkostningerne ved pensionsreformen fratrækkes.

Grækenland er tilsyneladende på rette vej med at korrigere sit uforholdsmæssigt store underskud: I tråd med Rådets beslutning, jf. Artikel 104, stk. 9, fra februar 2005 har Grækenland reduceret sit underskud til under 3 % af BNP i 2006. I tre nyligt tiltrådte medlemsstater, som havde underskud i 2004 – Tjekkiet, Malta og Slovakiet – var det ikke nødvendigt at tage yderligere skridt på grundlag af udviklingen i budgetterne, da Kommissionen i december 2004 konkluderede, at alle de pågældende medlemsstater havde truffet virkningsfulde foranstaltninger til opfølgning af Rådets henstillinger. Proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud blev dog ikke ophævet for disse lande i 2006. I henhold til Rådets henstillinger har Malta korrigeret sit uforholdsmæssigt store underskud i 2006. Slovakiet vil reducere sit underskud til under 3 % af BNP i 2007, mens Tjekkiet planlægger at nå sit mål i 2010.

Forordningen om Samhørighedsfonden for perioden 2007-2013[4] har tidligere afklaret en række tvivlsspørgsmål vedrørende anvendelsen af konditionalitetsklausulen. Det hedder heri, at Kommissionen på grundlag en beslutning, jf. Artikel 104, stk. 8, kan foreslå, at støtten fra Samhørighedsfonden suspenderes. Rådet kan ligeledes beslutte at suspendere hele eller dele af de samlede forpligtelser med virkning fra 1. januar det følgende år. Hvis Rådet senere som led i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud finder, at medlemsstaten har truffet de nødvendige korrigerende foranstaltninger, medfører dette automatisk en beslutning om ophævelsen af suspensionen af Samhørighedsfondens forpligtelser. Der er ligeledes nedfældet regler for ombudgettering af de suspenderede forpligtelser.

3. Koordinering med transport- og miljøpolitikker

3.1. Transport

I 2006 tegnede transportsektoren sig for lige under halvdelen (49,2 %) af Samhørighedsfondens samlede forpligtelser. Som i de tidligere år anmodede Kommissionen medlemsstaterne om at give forrang til jernbaneprojekter. De projekter, der er vedtaget af medlemsstaterne i 2006, er angivet i bilaget til denne rapport.

I transportsektoren ydes fællesskabsstøtten på en koordineret måde via en række forskellige instrumenter: Samhørighedsfonden, ISPA, EFRU, programmer vedrørende de transeuropæiske net, EIB-lån. Den finansielle støtte fra disse instrumenter er i det væsentlige rettet mod de transeuropæiske transportnet (TEN-T).

I overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 1164/94, som ændret ved forordning (EF) nr. 1264/1999, kan Samhørighedsfonden yde støtte til transportinfrastrukturprojekter af fælles interesse, der finansieres af medlemsstaterne, og som fastlægges i henhold til retningslinjerne om udvikling af TEN-T.

Fællesskabets retningslinjer for TEN-T blev vedtaget ved ændrede beslutning nr. 1692/96/EF. I beslutningen nævnes 30 prioriterede projekter af europæiske interesse, og medlemsstaterne opfordres til at give disse projekter fortrin. I henhold til artikel 19a i beslutning nr. 1692/96/EF skal medlemsstaterne, når de forelægger deres projekter til finansiering via Samhørighedsfonden, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1164/1994, give passende prioritet til projekter, der er anerkendt som værende af europæisk interesse.

3.2. Miljø

I 2006 tegnede miljøsektoren sig for lidt over halvdelen (50,8 %) af Samhørighedsfondens samlede forpligtelser. Generelt bidrager de projekter, der støttes af Samhørighedsfonden, til opnåelsen af de globale miljøpolitiske mål med hensyn til en bæredygtig udvikling, navnlig til gennemførelsen af de prioriterede områder i det sjette handlingsprogram, der vedrører forvaltning af naturressourcer, affaldshåndtering og investeringer til begrænsning af klimaændringernes virkninger. De syv tematiske miljøstrategier, der blev vedtaget i 2005 og 2006, inden for områder som luft, ressourcer, affald og genbrug, bymiljø, jord, hav og pesticider er relevante for projekter, der samfinansieres via Samhørighedsfonden.

I 2006 bidrog Samhørighedsfonden fortsat til at fremme gennemførelsen af miljølovgivningen, ved ikke blot at yde direkte finansiering af infrastrukturer, men også iværksætte incitamenter til at fremme overholdelsen af relevante direktiver som en af forudsætningerne for at få tildelt støtte. Dette omfatter tematiske foranstaltninger med en territorial dimension som f.eks. naturbeskyttelse, håndtering af affald, spildevandsrensning og vurdering af virkningen på miljøet (VVM).

Tiltrædelsesakterne for de nye medlemsstater indeholder delmål for investeringer til overholdelse af miljøbestemmelserne. De nye medlemsstater har derfor valgt forvaltning af vandressourcer og håndtering af fast affald som prioriterede udgiftsområder. For de fleste vigtige direktivers vedkommende er der fortsat stort behov for investeringer og infrastrukturer på områder som håndtering affald og vand (specielt rensning af byspildevand), men også til luftkvaliteten og indsatsen til bekæmpelse af industriforurening (integreret forureningsforebyggelse og –kontrol). Støtte fra Samhørighedsfonden til miljøinfrastrukturer er derfor afgørende for de nye medlemsstater.

4. Inspektion

For de fire oprindelige modtagerlande blev der udført i alt syv kontrolbesøg i Spanien, Portugal og Grækenland for at undersøge gennemførelsen af handlingsplanerne og for at følge op på de SHF-projekter, der blev kontrolleret i 2004-2005. 2006 omfattede endvidere kontrol af arbejdet i afviklingsorganerne for SHF-projekter.

Desuden indførte Generaldirektoratet for Regionalpolitik i 2006 en række procedurer for afviklingen af samhørighedsfondsprojekter for at sikre, at der indhentes passende information fra forvaltningsmyndigheden og afviklingsorganet i afviklingsprocessen. Derved sikres det, at anmodningen om endelig betaling er lovlig og formelt rigtig, da der i modsat fald skal foretages finansielle korrektioner.

For de medlemsstater, der tiltrådte i 2004, var kontrolarbejdet i 2006 især fokuseret på opfølgningsrevisioner med henblik på at fastslå, om de henstillinger, der var blevet fremsat i forbindelse med systemrevisionerne i 2005 var blevet gennemført, og en række supplerende revisioner med henblik på kontrol af projektudgifterne. Der blev endvidere lagt særlig vægt på at undersøge de nationale revisionsorganers arbejde, herunder en gennemgang af systemrevisionernes kvalitet, stikprøvekontrol og andre områder i relation til arbejdet med udfærdigelse af revisionserklæringer. Der blev i alt foreaget 13 kontrolbesøg, herunder kontrolbesøg kombineret med revisionen af EFRU (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling).

Da der er særlige risici forbundet med gennemførelsen af forsvarlige udbuds- og kontraktprocedurer, blev der i 2005 foretaget en særlig tematisk undersøgelse. Den drejede sig først og fremmest om kontrakter, der efter tiltrædelsen var blevet indgået i de nye medlemsstater og havde både et præventivt og et korrigerende perspektiv. De henstillinger, der blev affødt af disse revisioner, blev i 2006 fulgt op af efterfølgende revisioner.

I Generaldirektoratets årsrapport for 2006 blev der for forvaltnings- og kontrolsystemernes arbejde udstedt en revisionserklæring uden forbehold for systemerne i 5 medlemsstater (Cypern, Estland, Grækenland, Malta og Slovenien).

For de resterende medlemsstater var erklæringen behæftet med forbehold på grund af væsentlige mangler ved centrale elementer i systemet (Tjekkiet, Ungarn, Irland, Letland, Litauen, Polen, Portugal, Slovakiet og Spanien). Der blev ikke udstedt negative erklæringer for nogen af medlemsstaterne.

5. Uregelmæssigheder og suspension af støtten

I henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 1831/94[5] om uregelmæssigheder og tilbagebetaling af beløb, der er uberettiget udbetalt, samt om oprettelse af et informationssystem på dette område gav otte af samhørighedslandene meddelelse om 228 tilfælde af uregelmæssigheder, der involverede 186 604 797 EUR i EU-støtte. Disse tilfælde har været genstand for en første administrativ eller retslig forfølgning.

Det er værd at bemærke, at de fire oprindelige modtagere af støtte fra Samhørighedsfonden, har givet meddelelse om de fleste tilfælde (183) med en overvægt af græske tilfælde (103), der involverede i alt 91 653 202 EUR i EU-støtte, hvoraf kun 12 698 144 EUR skal inddrives, da resten var fratrukket inden indsendelsen af anmodningen om endelig betaling til Kommissionen. I årets løb er der sket fremskridt med anvendelsen af ovennævnte forordning i Spanien, som gav meddelelse om 82 tilfælde, der involverede 44 472 847 EUR i EU-støtte, hvoraf 30 179 534 EUR skal inddrives. De portugisiske myndigheder gav meddelelse om 18 tilfælde, som involverede 23 757 904 EUR i EU-støtte, hvoraf ca. 14 850 306 EUR skal inddrives.

Kun fem nye medlemsstater, nemlig Polen, Tjekkiet, Ungarn, Letland og Litauen, givet meddelelse til Kommissionen om tilfælde (henholdsvis 10, 6, 6, 2 og 1 tilfælde), der involverede mindre beløb end de ovennævnte. Nogle af beløbene er blevet fratrukket inden indsendelsen af betalingsanmodningerne til Kommissionen.

De øvrige samhørighedslande har meddelt Kommissionen, at der ikke var registreret uregelmæssigheder i 2006. En række af de tilfælde, der blev opdaget i forbindelse med de nationale myndigheders og/eller Kommissionens kontrolbesøg, skal stadig meddeles i henhold til den relevante forordning.

I de fleste indberettede tilfælde vedrører uregelmæssighederne anvendelsen af reglerne om offentlige udbud og med hensyn til resten af tilfældene anmeldelse af ikke-støtteberettigede udgifter.

I 2006 trådte forordning (EF) nr. 1828/2006 i kraft for den nye programmeringsperiode 2007-2013. Forordningens kapitel 4 om "Uregelmæssigheder" vedrører nu meddelelsen af uregelmæssigheder og gælder også for samhørighedsfondsprojekter, der bliver godkendt i den nye programmeringsperiode. Forordning (EF) nr. 1831/94 finder stadig anvendelse på beslutninger, der blev vedtaget inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1164/94.

I 2006 indledte Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) fem sager på grundlag af oplysninger modtaget vedrørende Samhørighedsfonden. En af disse sager førte til en "overvågningssag"[6], og to andre sager er blevet videreført til 2007 og afventer en evaluering. Der er ikke gennemført kontrolbesøg inden for rammerne af forordning (EF) nr. 2185/96[7].

6. Evaluering

Ifølge artikel 13 i den reviderede forordning (EF) nr. 1164/94 skal Kommissionen og medlemsstaterne sikre, at der virkelig sker overvågning og evaluering i forbindelse med gennemførelsen af projekter. Dette indebærer, at projekterne om nødvendigt skal tilpasses efter resultaterne af overvågningen og evalueringen.

Kommissionen og medlemsstaterne foretager om nødvendigt i samarbejdet med Den Europæiske Investeringsbank analyser og evalueringer af alle samfinansierede projekter.

De projekter, der finansieres af Fonden, godkendes i fællesskab af Kommissionen og den medlemsstat, der modtager støtten. Hvad angår projektanalyserne, ledsages hver ansøgning om støtte af en costbenefitanalyse for projektet. Det skal fremgå af analysen, at de socioøkonomiske fordele på mellemlang sigt står i rimeligt forhold til de anvendte finansielle ressourcer. Kommissionen undersøger denne evaluering på grundlag af principperne i den costbenefitanalysevejledning[8], der blev offentliggjort i 2003, og som i øjeblikket er ved at blive revideret.

På grundlag heraf ydede Kommissionen betydelig intern metodologisk støtte i 2006 og bistod medlemsstaterne med foranstaltninger til kapacitetsopbygning med henblik på at gøre den forudgående finansielle og økonomiske analyse af projekterne mere konsistent. I oktober 2006 vedtog Kommissionen et sæt retningslinjer for den metode, der skal anvendes til cost-benefit-analyser[9]. Arbejdsdokumentet indeholder en række generelle principper for cost-benefit-analyser og et sæt arbejdsregler. Medlemsstaterne opfordres samtidig til selv at udforme retningslinjer for cost-benefit-analyser.

Desuden gennemfører Kommissionen en efterfølgende evaluering af en stikprøve af projekter samfinansieret af Samhørighedsfonden. Den seneste evaluering blev offentliggjort i 2005 og omfattede en stikprøve på 200 projekter, som gennemførtes i perioden 1993-2002. Den næste efterfølgende evaluering gennemføres efter planen i 2009.

7. Den nye forskriftsramme for perioden 2007-2013

Reglerne for Samhørighedsfondens gennemførelse er fastsat i forordning (EF) nr. 1164/94, som var gældende indtil den 31. december 2006. Med henblik på den næste programmeringsperiodes (2007-2013) start har Kommissionen udformet et nyt sæt forordninger om gennemførelsen af Samhørighedsfonden samt for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond.

Disse forordninger blev vedtaget i løbet af 2006. De nye forordninger om Samhørighedsfondens gennemførelse er:

- Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999

- Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 af 11. juli 2006 om oprettelse af Samhørighedsfonden og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1164/94

- Kommissionens forordning (EF) nr. 1828/2006 af 8. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.

De forordninger, der er gældende for perioden 2007-2013, findes på webstedet INFOREGIO på følgende adresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_da.htm.

8. Information og offentlig omtale

Den 22. juni og den 20. december blev der afholdt to informationsmøder i Bruxelles med deltagelse af de 25 medlemsstater. På det første møde fremlagde Kommissionen de endelige tildelinger for hver medlemsstat for 2006. Da 2006 var programmeringsperiodens sidste år, blev der lagt vægt på, at alle disponible forpligtelsesbevillinger skulle anvendes inden den 31. december. Der var ikke mulighed for at overføre bevillinger fra andre budgetposter. Jaspers-initiativet (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) blev ligeledes præsenteret. Initiativet, som Kommissionen og EIB har udarbejdet i fællesskab, har til formål at bistå medlemsstaterne med tekniske evalueringer af kommende store projekter, som indsendes til Kommissionen. Jaspers træder i kraft fra 2007. På mødet i december fremlagde Kommissionen udkastet til retningslinjerne for afvikling af samhørighedsfondsprojekter. Kommissionen mindede om følgende: (i) i forbindelse med afviklinger skal projekterne i marken følge forskrifterne i de relevante bestemmelser; (ii) skæringsdatoen for projekternes støtteberettigelse for perioden 2000-2006 den 31. december 2010; (iii) reglen om en ændring finder anvendelse. Sluttelig mindede Kommissionen om, at dette informationsmøde var det sidste inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1164/94. Spørgsmål vedrørende Samhørighedsfonden vil fra den 1. januar 2007 blive behandlet af Koordinationsudvalget for Fondene, jf. den nye forordning (EF) nr. 1083/2006.

Kommissionen afholdt i 2006 to møder for kommunikationsmedarbejdere fra både EFRU og Samhørighedsfonden. Disse møder fandt sted den 15. juni og den 5. december. En række kommunikationsspørgsmål blev behandlet, gennemførelsen af den nye forordning blev belyst og en række casestudier og værktøjer til udtagning af stikprøver blev præsenteret. Møderækken for informationsmedarbejdere vil fortsætte i 2007.

[1] Forpligtelserne er lavere end bevillingerne (jf. tabel 6), hvilket skyldes frigørelse af ubrugte beløb og afslutning.

[2] Jf. artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 1164/94, som fastsat i den kodificerede udgave forelagt af Kommissionen.

[3] Traktat om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab; artikel 104 om medlemsstaternes uforholdsmæssigt store underskud.

[4] Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 af 11. juli 2006 om oprettelse af Samhørighedsfonden og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1164/1994.

[5] EFT L 191 af 27.7.1994, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2168/2005, EUT L 345 af 28.12.2005, s. 15.

[6] Overvågningssager er sager, hvor et andet organ eller en medlemsstats myndigheder selv udfører en ekstern kontrol, selvom OLAF også ville være bemyndiget til det.

[7] EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.

[8] http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_en.pdf

[9] Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Regionalpolitik, 'Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis', 2007-2013 - Evaluation Unit Working Document n. 4, findes på: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm

Top