Help Print this page 

Document 51999DC0127

Title and reference
Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa- Parlamentet om gennemførelsen af Direktiv 90/364, 90/365 og 93/96 - (Opholdsret)

/* KOM/99/0127 endelig udg. */
  • In force
The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.