Help Print this page 

Document 32007R0566

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 566/2007 af 24. maj 2007 om fjernelse af Republikken Chile fra listen over begunstigede lande i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer
  • In force
OJ L 133, 25.5.2007, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 153 - 153

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/566/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 566/2007

af 24. maj 2007

om fjernelse af Republikken Chile fra listen over begunstigede lande i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 af 27. juni 2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (1), særlig artikel 26, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Republikken Chile er anført på listen over begunstigede lande under Fællesskabets arrangement med generelle toldpræferencer, som er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 980/2005.

(2)

Indarbejdelsen af alle de toldpræferencer, som er indrømmet Chile under Fællesskabets arrangement med generelle toldpræferencer, i aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side blev afsluttet med konsolideringen ved afgørelse nr. 2/2006 truffet af Associeringsrådet EU-Chile den 16. oktober 2006 om ændring af bilag I til aftalen (2).

(3)

Ifølge artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 980/2005 fjernes et land fra listen over begunstigede lande i bilag I til forordningen, når landet er omfattet af en præferenceaftale med Fællesskabet, der mindst indeholder alle de præferencer, som det pågældende land nyder godt af under dette arrangement.

(4)

Bilag I til forordning (EF) nr. 980/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Generelle Præferencer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Republikken Chile fjernes fra listen over begunstigede lande under Fællesskabets arrangement med generelle toldpræferencer, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 980/2005.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 169 af 30.6.2005, s. 1.

(2)  EUT L 322 af 22.11.2006, s. 5 (afgørelse 2006/792/EF).


Top