Help Print this page 

Document 32005D0924

Title and reference
2005/924/EF: Kommissionens afgørelse af 21. december 2005 om listen over begunstigede lande, som opfylder betingelserne for den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, jf. artikel 26, litra e), i Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer
  • No longer in force
OJ L 337, 22.12.2005, p. 50–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 418–418 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 043 P. 263 - 263
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 043 P. 263 - 263

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/924/oj
Multilingual display
Text

22.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/50


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 21. december 2005

om listen over begunstigede lande, som opfylder betingelserne for den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, jf. artikel 26, litra e), i Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

(2005/924/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 af 27. juni 2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (1), særlig artikel 11 og 26, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge forordning (EF) nr. 980/2005 kan udviklingslande, der opfylder visse krav for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, indrømmes en særlig ansporende ordning.

(2)

Alle udviklingslande, der ønsker at benytte sig af den særlige ansporende ordning, har indgivet en skriftlig anmodning den 31. oktober 2005 med udførlige oplysninger om ratificeringen af de pågældende konventioner, retsforskrifter og foranstaltninger, der er vedtaget til effektivt at gennemføre konventionernes bestemmelser, og et tilsagn om at acceptere og i fuldt omfang efterkomme de overvågnings- og kontrolmekanismer, der er omhandlet i de pågældende konventioner og hertil knyttede instrumenter.

(3)

Kommissionen har gennemgået anmodningerne i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 11 i forordning (EF) nr. 980/2005 og har etableret den endelige liste over begunstigede lande, der opfylder de relevante kriterier. I overensstemmelse hermed bør disse lande indrømmes den særlige ansporende ordning fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2008.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for Generelle Præferencer —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Følgende udviklingslande er omfattet af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse i forordning (EF) nr. 980/2005 fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2008:

(BO)

Bolivia

(CO)

Colombia

(CR)

Costa Rica

(EC)

Ecuador

(GE)

Georgien

(GT)

Guatemala

(HN)

Honduras

(LK)

Sri Lanka

(MD)

Moldova

(MN)

Mongoliet

(NI)

Nicaragua

(PA)

Panama

(PE)

Peru

(SV)

El Salvador

(VE)

Venezuela

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2005.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 169 af 30.6.2005, s. 1.


Top