Help Print this page 

Document 32004D0659

Title and reference
2004/659/EF: Rådets afgørelse af 27. maj 2004 om udpegelse af Den Europæiske Kulturhovedstad 2008
  • In force
OJ L 301, 28.9.2004, p. 54–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 342–342 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 002 P. 4 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 002 P. 4 - 4
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 159 - 159

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/659/oj
Multilingual display
Text

28.9.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 301/54


RÅDETS AFGØRELSE

af 27. maj 2004

om udpegelse af Den Europæiske Kulturhovedstad 2008

(2004/659/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1419/1999/EF af 25. maj 1999 om en fællesskabsaktion vedrørende »Den Europæiske Kulturhovedstad« 2005-2019 (1), særlig artikel 2, stk. 3, og artikel 4,

under henvisning til juryens rapport af februar 2004, som blev forelagt for Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 2, stk. 2, i afgørelse nr. 1419/1999/EF,

under henvisning til Kommissionens henstilling af 27. april 2004 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Liverpool udpeges til Europæisk Kulturhovedstad 2008 i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i afgørelse nr. 1419/1999/EF.

Artikel 2

Stavanger udpeges til Europæisk Kulturhovedstad 2008 i overensstemmelse med artikel 4 i afgørelse nr. 1419/1999/EF.

Artikel 3

De to udpegede byer træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at arrangementet opfylder kravene i artikel 1 og 5 i afgørelse nr. 1419/1999/EF.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2004.

På Rådets vegne

J. O'DONOGHUE

Formand


(1)  EFT L 166 af 1.7.1999, s. 1.


Top