Help Print this page 

Document 32004D0578

Title and reference
2004/578/EF: Rådets afgørelse af 29. april 2004 om indgåelse af rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske Rumorganisation
  • In force
OJ L 261, 6.8.2004, p. 63–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 045 P. 135 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 045 P. 135 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 148 - 148

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/578/oj
Multilingual display
Text

32004D0578

2004/578/EF: Rådets afgørelse af 29. april 2004 om indgåelse af rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske Rumorganisation

EU-Tidende nr. L 261 af 06/08/2004 s. 0063 - 0063


Rådets afgørelse af 29. april 2004 om indgåelse af rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske Rumorganisation (2004/578/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 170 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionen har på Fællesskabets vegne forhandlet en aftale med Den Europæiske Rumorganisation.

(2) Aftalen blev undertegnet på Fællesskabets vegne den 25. november 2003 med forbehold for indgåelse på et senere tidspunkt.

(3) Aftalen bør godkendes -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske Rumorganisation godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til på Fællesskabets vegne at deponere den meddelelse om godkendelse, jf. rammeaftalens artikel 12, stk. 1, som er udtryk for Fællesskabets samtykke i at være bundet af aftalen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. april 2004 .

På Rådets vegne

M. Mc Dowell

Formand

(1) Udtalelse af 20.4.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

Top