Help Print this page 

Document 32003D0679

Title and reference
2003/679/EF: Kommissionens beslutning af 26. september 2003 om ændring af listen over de områder i Frankrig, der er støtteberettigede under strukturfondsmål 2 i perioden 2000 til 2006 (meddelt under nummer K(2003) 3357)
  • No longer in force
OJ L 249, 1.10.2003, p. 59–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/679/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

32003D0679

2003/679/EF: Kommissionens beslutning af 26. september 2003 om ændring af listen over de områder i Frankrig, der er støtteberettigede under strukturfondsmål 2 i perioden 2000 til 2006 (meddelt under nummer K(2003) 3357)

EU-Tidende nr. L 249 af 01/10/2003 s. 0059 - 0063


Kommissionens beslutning

af 26. september 2003

om ændring af listen over de områder i Frankrig, der er støtteberettigede under strukturfondsmål 2 i perioden 2000 til 2006

(meddelt under nummer K(2003) 3357)

(Kun den franske udgave er autentisk)

(2003/679/EF)

KOMMISSIONEN FOR EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1105/2003(2), navnlig artikel 4, stk. 11, andet afsnit,

efter høring af Komitéen for Udvikling og Omstilling i Regionerne, Komitéen for Landbrugsstrukturerne og Udvikling af Landdistrikterne og Komitéen for Fiskeri- og Akvakulturstrukturer, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der blev ved Kommissionens beslutning 2000/339/EF(3) opstillet en liste over støtteberettigede områder under strukturfondsmål 2 i perioden 2000-2006, ændret ved beslutning 2001/202/EF(4).

(2) De franske myndigheder har henvendt sig til Kommissionen på grund af den alvorlige krise, der opstod som følge af eksplosionen på fabrikken AZF i Toulouse, og behovet for af puste liv i det berørte område ved gennem nye erhvervsaktiviteter at genskabe de tabte arbejdspladser.

(3) De samme myndigheder har på Kommissionens anmodning bekræftet, at de ændringer, der anmodes om, ikke ændrer ved det samlede antal støtteberettigede indbyggere i regionen -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Listen over de områder i Frankrig, der er støtteberettigede under strukturfondsmål 2 i perioden 2000-2006, jf. beslutning 2000/339/EF, ændres som anført i bilaget.

For de kommuner, der ikke er anført i bilaget til nærværende beslutning, forbliver listen uændret.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. september 2003.

På Kommissionens vegne

Michel Barnier

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

(2) EUT L 158 af 27.6.2003, s. 3.

(3) EFT L 123 af 24.5.2000, s. 1.

(4) EFT L 78 af 16.3.2001, s. 42.

BILAG

Ændring af listen over de områder i Haute-Garonne (FR623) i Frankrig, der er støtteberettigede under strukturfondsmål 2

2004-2006

>TABELPOSITION>

Top