Help Print this page 

Document 32003D0399

Title and reference
2003/399/EF: Rådets afgørelse af 6. maj 2003 om udpegelse af Den Europæiske Kulturhovedstad 2006
  • In force
OJ L 139, 6.6.2003, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/399/oj
Multilingual display
Text

32003D0399

2003/399/EF: Rådets afgørelse af 6. maj 2003 om udpegelse af Den Europæiske Kulturhovedstad 2006

EU-Tidende nr. L 139 af 06/06/2003 s. 0032 - 0032


Rådets afgørelse

af 6. maj 2003

om udpegelse af Den Europæiske Kulturhovedstad 2006

(2003/399/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1419/1999/EF af 25. maj 1999 om en fællesskabsaktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2005-2019(1), særlig artikel 2, stk. 3, og

under henvisning til juryens rapport modtaget af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen den 1. oktober 2002 -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Patras udpeges til Europæisk Kulturhovedstad 2006.

Artikel 2

Patras træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at arrangementet opfylder kravene i artikel 1 og 5 i afgørelse nr. 1419/1999/EF.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 2003.

På Rådets vegne

P. Efthymiou

Formand

(1) EFT L 166 af 1.7.1999, s. 1.

Top