Help Print this page 

Document 31985R3768

Title and reference
Rådets forordning (EØF) nr. 3768/85 af 20. december 1985 om tilpasning, for så vidt angår forvaltningskomiteernes afstemningsprocedure, af visse retsforskrifter på landbrugsområdet som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse
  • No longer in force
OJ L 362, 31.12.1985, p. 8–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 039 P. 224 - 232
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 039 P. 224 - 232
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 020 P. 23 - 31
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 020 P. 23 - 31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3768/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31985R3768

Rådets forordning (EØF) nr. 3768/85 af 20. december 1985 om tilpasning, for så vidt angår forvaltningskomiteernes afstemningsprocedure, af visse retsforskrifter på landbrugsområdet som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse

EF-Tidende nr. L 362 af 31/12/1985 s. 0008 - 0016
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 20 s. 0023
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 39 s. 0224
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 20 s. 0023
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 39 s. 0224


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 3768/85

af 20. Dezember 1985

om tilpasning, for saa vidt angaar forvaltningskomiteernes afstemningsprocedure, af visse retsforskrifter paa landbrugsomraadet som foelge af Spaniens og Portugals tiltraedelse

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,

under henvisning til akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse, saerlig artikel 396,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger:

Som foelge af Spaniens og Portugals tiltraedelse boer visse retsforskrifter paa landbrugsomraadet i henhold til tiltraedelsesakten artikel 396 tilpasses for saa vidt angaar det antal stemmer, som efter tiltraedelsen udgoer kvalificeret flertal i forbindelse med proceduren for forvaltningskomiteer og andre lignende komiteer paa landbrugsomraadet;

i henhold til artikel 2, stk. 3, i traktaten om Spaniens og Portugals tiltraedelse kan Faellesskabets institutioner inden tiltraedelsen vedtage de i tiltraedelsesaktens artikel 396omhandlede foranstaltninger, som traeder i kraft med forbehold af og paa dagen for naevnte traktats ikrafttraeden -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. I de i bilaget naevnte retsakter og i de anfoerte artikler erstattes 45 stemmer med 54 stemmer.

2. I artikel 26, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 1837/80 (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1312/85 (2), aendres »Udtalelsen vedtages med kvalificeret flertal« til »Udtalelsen vedtages med et flertal paa 54 stemmer«.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft den 1. januar 1986 med forbehold af ikrafttraedelsen af traktaten om Spaniens og Portugals tiltraedelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 20. december 1986.

Paa Raadets vegne

R. STEICHEN

Formand

BILAG

1. Raadets forordning nr. 136/66/EOEF (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 231/85 (2):

artikel 38, stk. 2.

2. Raadets forordning nr. 79/65/EOEF (3), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2143/81 (4):

artikel 19, stk. 2.

3. Raadets forordning (EOEF) nr. 234/68 (5), senest aendret ved Raadets afgoerelse af 1. januar 1973 (6):

artikel 14, stk. 2.

4. Raadets forordning (EOEF) nr. 804/68 (7), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1298/85 (8):

artikel 30, stk. 2.

5. Raadets forordning (EOEF) nr. 805/68 (9), senest aendret ved tiltraedelsesakten af 1979 (11):

artikel 27, stk. 2.

6. Raadets forordning (EOEF) nr. 727/70 (11), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1461/82 (12):

artikel 30, stk. 2.

7. Raadets forordning (EOEF) nr. 729/70 (13), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3509/80 (14):

artikel 13, stk. 2.

8. Raadets forordning (EOEF) nr. 1308/70 (15), senest aendret ved 1430/82 (16):

artikel 12, stk. 2.

9. Raadets forordning (EOEF) nr. 1696/71 (1)), senest aendret ved tiltraedelsesakten af 1979:

artikel 20, stk. 2.

10. Raadets forordning (EOEF) nr. 2358/71 (18), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1581/83 (19):

artikel 11, stk. 2.

11. Raadets forordning (EOEF) nr. 1035/72 (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1332/81 (2):

artikel 33, stk. 2.

12. Raadets forordning (EOEF) nr. 1728/74 (3), senest aendret ved tiltraedelsesakten af 1979:

artikel 8, stk. 3.

13. Raadets forordning (EOEF) nr. 2727/75 (4), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1018/84 (5):

artikel 26, stk. 2.

14. Raadets forordning (EOEF) nr. 2759/75 (6), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2966/80 (7):

artikel 24, stk. 2.

15. Raadets forordning (EOEF) nr. 2771/75 (8), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3643/81 (9):

artikel 17, stk. 2.

16. Raadets forordning (EOEF) nr. 2777/75 (11), senest aendret ved tiltraedelsesakten af 1979:

artikel 17, stk. 2.

17. Raadets forordning (EOEF) nr. 1418/76 (11), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1025/84 (12):

artikel 27, stk. 2.

18. Raadets forordning (EOEF) nr. 516/77 (13), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 988/84 (14):

artikel 20, stk. 2.

19. Raadets forordning (EOEF) nr. 1117/78 (15), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1220/83 (16):

artikel 11, stk. 2.

20. Raadets forordning (EOEF) nr. 337/79 (1)), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 798/85 (18):

artikel 67, stk. 2.

21. Raadets forordning (EOEF) nr. 1785/81 (19), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1482/85 (21):

artikel 41, stk. 2.

22. Raadets beslutning 77/97/EOEF (1), senest aendret ved beslutning 85/312/EOEF (2):

artikel 5, stk. 3.

23. Raadets direktiv 64/432/EOEF (3), senest aendret ved direktiv 85/320/EOEF (4):

- artikel 12, stk. 3,

- artikel 13, stk. 3.

24. Raadets direktiv 64/433/EOEF (5), senest aendret ved direktiv 85/325/EOEF (6):

- artikel 15, stk. 3,

- artikel 16, stk. 3.

25. Raadets direktiv 66/400/EOEF (7), senest aendret ved tiltraedelsesakten af 1979:

artikel 21, stk. 3.

26. Raadets direktiv 66/401/EOEF (8), senest aendret ved direktiv 85/38/EOEF (9):

artikel 21, stk. 3.

27. Raadets direktiv 66/402/EOEF (11), senest aendret ved direktiv 81/561/EOEF (;):

artikel 21, stk. 3.

28. Raadets direktiv 66/403/EOEF (12), senest aendret ved direktiv 84/218/EOEF (13):

artikel 19, stk. 3.

29. Raadets direktiv 66/404/EOEF (14), senest aendret ved tiltraedelsesakten af 1979:

artikel 17, stk. 3.

30. Raadets direktiv 68/193/EOEF (15), senest aendret ved direktiv 82/193/EOEF (16):

artikel 17, stk. 3.

31. Raadets direktiv 69/208/EOEF (1)), senest aendret ved direktiv 82/859/EOEF (18):

artikel 20, stk. 3.

32. Raadets direktiv 70/457/EOEF (19), senest aendret ved direktiv 80/1141/EOEF (21):

artikel 23, stk. 3.

33. Raadets direktiv 70/458/EOEF (21), senest aendret ved direktiv 80/1141/EOEF:

artikel 40, stk. 3.

34. Raadets direktiv 70/524/EOEF (1), senest aendret ved direktiv 85/429/EOEF (2):

- artikel 23, stk. 3,

- artikel 24, stk. 3.

35. Raadets direktiv 71/118/EOEF (3), senest aendret ved direktiv 85/326/EOEF (4):

- artikel 12, stk. 3,

- artikel 12a, stk. 3.

36. Raadets direktiv 71/161/EOEF (5), senest aendret ved tiltraedelsesakten af 1979:

artikel 18, stk. 3.

37. Raadets direktiv 72/461/EOEF (6), senest aendret ved direktiv 85/322/EOEF (7):

artikel 9, stk. 3.

38. Raadets direktiv 72/462/EOEF (8), senest aendret ved direktiv 83/91/EOEF (9):

- artikel 29, stk. 3,

- artikel 30, stk. 3.

39. Raadets direktiv 74/63/EOEF (11), senest aendret ved direktiv 83/381/EOEF (11):

- artikel 9, stk. 3,

- artikel 10, stk. 3.

40. Raadets direktiv 76/895/EOEF (12), senest aendret ved direktiv 82/528/EOEF (13):

- artikel 7, stk. 3,

- artikel 8, stk. 3.

41. Raadets direktiv 77/93/EOEF (14), senest aendret ved direktiv 85/173/EOEF (15):

- artikel 16, stk. 3,

- artikel 17, stk. 3.

42. Raadets direktiv 77/96/EOEF (16), senest aendret ved direktiv 84/319/EOEF (1)):

artikel 9, stk. 3.

43. Raadets direktiv 77/99/EOEF (18), senest aendret ved direktiv 85/528/EOEF (19):

- artikel 18, stk. 3,

- artikel 19, stk. 3.

44. Raadets direktiv 77/101/EOEF (1), senest aendret ved direktiv 82/937/EOEF (2):

artikel 13, stk. 3.

45. Raadets direktiv 77/391/EOEF (3), senest aendret ved direktiv 82/400/EOEF (4);

artikel 11, stk. 3.

46. Raadets direktiv 77/504/EOEF (5), senest aendret ved tiltraedelsesakten af 1979:

artikel 8, stk. 3.

47. Raadets direktiv 79/117/EOEF (6), senest aendret ved direktiv 85/298/EOEF (7):

artikel 8, stk. 3.

48. Raadets direktiv 79/373/EOEF (8), senest aendret ved direktiv 82/947/EOEF (9):

artikel 13, stk. 3.

49. Raadets afgoerelse 79/509/EOEF (11), aendret ved afgoerelse 81/477/EOEF (11):

artikel 5, stk. 3.

50. Raadets afgoerelse 80/877/EOEF (12), aendret ved afgoerelse 81/477/EOEF (13):

artikel 5, stk. 3.

51. Raadets beslutning 80/1096/EOEF (14), senest aendret ved beslutning 83/254/EOEF (15):

artikel 6, stk. 3.

52. Raadets beslutning 80/1097/EOEF (16), senest aendret ved beslutning 83/255/EOEF (1)):

artikel 8, stk. 3.

53. Raadets direktiv 82/471/EOEF (18), senest aendret ved direktiv 84/433/EOEF (19):

- artikel 13, stk. 2,

- artikel 14, stk. 2.

54. Raadets direktiv 80/215/EOEF (21), senest aendret ved direktiv 85/321/EOEF (21):

artikel 8, stk. 3.

55. Raadets direktiv 80/217/EOEF (1), senest aendret ved direktiv 84/645/EOEF (2):

- artikel 16, stk. 3,

- artikel 16a, stk. 3.

56. Raadets direktiv 80/1095/EOEF (3), aendret ved direktiv 81/47/EOEF (4):

artikel 9, stk. 3.

57. Raadets direktiv 81/389/EOEF (5):

artikel 7, stk. 3.

58. Raadets direktiv 82/400/EOEF (6), aendret ved direktiv 83/253/EOEF (7):

artikel 8, stk. 3.

59. Raadets direktiv 82/894/EOEF (8):

artikel 6, stk. 3.

60. Raadets direktiv 85/358/EOEF (9):

- artikel 10, stk. 2,

- artikel 11, stk. 2.

61. Raadets direktiv 85/397/EOEF (11):

- artikel 13, stk. 3,

- artikel 14, stk. 3.

62. Raadets forordning (EOEF) nr. 355/77 (11), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1247/85 (12):

artikel 22, stk. 2.

63. Raadets forordning (EOEF) nr. 1360/78 (13), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3086/81 (14):

artikel 16, stk. 2.

64. Raadets forordning (EOEF) nr. 1362/78 (15), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1820/83 (16):

artikel 15, stk. 2.

65. Raadets forordning (EOEF) nr. 1760/78 (1)), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 762/85 (18):

artikel 16, stk. 2.

66. Raadets forordning (EOEF) nr. 269/79 (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 763/85 (2): artikel 15, stk. 2.

67. Raadets forordning (EOEF) nr. 270/79 (3): artikel 14 stk. 2.

68. Raadets forordning (EOEF) nr. 357/79 (4), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3719/81 (5): artikel 8, stk. 2.

69. Raadets forordning (EOEF) nr. 458/80 (6): artikel 12, stk. 2.

70. Raadets forordning (EOEF) nr. 1820/80 (7), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1932/84 (8): artikel25, stk. 2.

71. Raadets forordning (EOEF) nr. 1938/81 (9): artikel 15, stk. 2.

72. Raadets forordning (EOEF) nr. 1941/81 (11): artikel 13, stk. 2.

73. Raadets forordning (EOEF) nr. 1942/81 (11): artikel 17, stk. 2.

74. Raadets forordning (EOEF) nr. 1943/81 (12): artikel 13, stk. 2.

75. Raadets forordning (EOEF) nr. 1975/82 (13): artikel 21, stk. 2.

76. Raadets forordning (EOEF) nr. 1463/84 (14): artikel 12. stk. 2.

77. Raadets forordning (EOEF) nr. 797/85 (15): artikel 25, stk. 2.

78. Raadets forordning (EOEF) nr. 895/85 (16): artikel 9, stk. 2.

79. Raadets direktiv 70/373/EOEF (1)), senest aendret ved tiltraedelsesakten af 1979: artikel 3, stk. 2.

80. Raadets direktiv 72/159/EOEF (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 797/85: artikel 18, stk. 2.

81. Raadets direktiv 72/280/EOEF (2), senest aendret ved tiltraedelsesakten af 1979: artikel 7, stk. 2.

82. Raadets direktiv 73/132/EOEF (3), senest aendret ved direktiv 84/488/EOEF (4): artikel 9, stk. 2.

83. Raadets direktiv 76/625/EOEF (5), senest aendret ved direktiv 81/1015/EOEF (6): artikel 9, stk. 2.

84. Raadets direktiv 76/630/EOEF (7), senest aendret ved 79/920/EOEF (8): artikel 11, stk. 2.

85. Raadets direktiv 82/177/EOEF (9): artikel 9, stk. 2.

(1) EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66.

(2) EFT nr. L 26 af 31. 1. 1985, s. 12.

(3) EFT nr. L 109 af 23. 6. 1965, s. 1859/65.

(4) EFT nr. L 210 af 30. 7. 1981, s. 1.

(5) EFT nr. L 55 af 2. 3. 1968, s. 1.

(6) EFT nr. L 2 af 1. 1. 1973, s. 1.

(7) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 13.

(8) EFT nr. L 137 af 27. 5. 1985, s. 5.

(9) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 26.

(11) EFT nr. L 291 af 19. 11. 1979.

(11) EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 1.

(12) EFT nr. L 164 af 14. 6. 1982, s. 27.

(13) EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 13.

(14) EFT nr. L 367 af 31. 12. 1980, s. 87.

(15) EFT nr. L 146 af 4. 7. 1970, s. 1.

(16) EFT nr. L 162 af 12. 6. 1982, s. 27.

(1)) EFT nr. L 175 af 4. 8. 1971, s. 1.

(18) EFT nr. L 246 af 5. 11. 1971, s. 1.

(19) EFT nr. L 163 af 22. 6. 1983, s. 23.

(1) EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1.

(2) EFT nr. L 130 af 16. 5. 1984, s. 1.

(3) EFT nr. L 182 af 5. 7. 1974, s. 1.

(4) EFT nr. L 281 af 1. 11. 1975, s. 1.

(5) EFT nr. L 107 af 19. 4. 1984, s. 1.

(6) EFT nr. L 282 af 1. 11. 1975, s. 1.

(7) EFT nr. L 307 af 18. 11. 1980, s. 5.

(8) EFT nr. L 282 af 1. 11. 1975, s. 49.

(9) EFT nr. L 364 af 19. 12. 1981, s. 1.

(11) EFT nr. L 282 af 1. 11. 1975, s. 77.

(11) EFT nr. L 166 af 25. 6. 1976, s. 1.

(12) EFT nr. L 107 af 19. 4. 1984, s. 13.

(13) EFT nr. L 73 af 21. 3. 1977, s. 1.

(14) EFT nr. L 103 af 16. 4. 1984, s. 11.

(15) EFT nr. L 142 af 30. 5. 1978, s. 2.

(16) EFT nr. L 132 af 21. 5. 1983, s. 132.

(1)) EFT nr. L 54 af 5. 3. 1979, s. 1.

(18) EFT nr. L 89 af 29. 3. 1985, s. 1.

(19) EFT nr. L 177 af 1. 7. 1981, s. 4.

(21) EFT nr. L 151 af 10. 6. 1985, s. 1.

(1) EFT nr. L 26 af 31. 1. 1977, s. 78.

(2) EFT nr. L 96 af 3. 4. 1985, s. 32.

(3) EFT nr. 121 af 29. 7. 1964, s. 1977/64.

(4) EFT nr. L 168 af 28. 6. 1985, s. 36.

(5) EFT nr. L 121 af 29. 7. 1964, s. 2012/64.

(6) EFT nr. L 168 af 28. 6. 1985, s. 47.

(7) EFT nr. L 125 af 11. 7. 1966, s. 2290/66.

(8) EFT nr. L 125 af 11. 7. 1966, s. 2298/66.

(9) EFT nr. L 16 af 19. 1. 1985, s. 41.

(11) EFT nr. 125 af 11. 7. 1966, s. 2309/66.

(11) EFT nr. L 203 af 23. 7. 1981, s. 52.

(12) EFT nr. 125 af 11. 7. 1966, s. 2320/66.

(13) EFT nr. L 104 af 17. 4. 1984, s. 19.

(14) EFT nr. 125 af 11. 7. 1966, s. 2326/66.

(15) EFT nr. L 93 af 9. 4. 1968, s. 15.

(16) EFT nr. L 148 af 27. 5. 1982, s. 47.

(1)) EFT nr. L 169 af 10. 7. 1969, s. 3.

(18) EFT nr. L 357 af 18. 12. 1982, s. 31.

(19) EFT nr. L 225 af 12. 10. 1970, s. 1.

(21) EFT nr. L 341 af 16. 12. 1980, s. 27.

(21) EFT nr. L 225 af 12. 10. 1970, s. 7.

(1) EFT nr. L 270 af 14. 12. 1970, s. 1.

(2) EFT nr. L 245 af 12. 9. 1985, s. 1.

(3) EFT nr. L 55 af 8. 3. 1971, s. 23.

(4) EFT nr. L 168 af 28, 6. 1985, s. 48.

(5) EFT nr. L 87 af 17. 4. 1971, s. 14.

(6) EFT nr. L 302 af 31. 12. 1972, s. 24.

(7) EFT nr. L 168 af 28. 6. 1985, s. 41.

(8) EFT nr. L 302 af 31. 12. 1972, s. 28.

(9) EFT nr. L 59 af 5. 3. 1983, s. 34.

(11) EFT nr. L 38 af 11. 2. 1974, s. 31.

(11) EFT nr. L 222 af 28. 7. 1983, s. 31.

(12) EFT nr. L 340 af 9. 12. 1976, s. 1.

(13) EFT nr. L 234 af 9. 8. 1982, s. 1.

(14) EFT nr. L 26 af 31. 1. 1977, s. 20.

(15) EFT nr. L 65 af 6. 3. 1985, s. 23.

(16) EFT nr. L 26 af 31. 1. 1977, s. 67.

(1)) EFT nr. L 167 af 27. 6. 1984, s. 12.

(18) EFT nr. L 26 af 31. 1. 1977, s. 85.

(19) EFT nr. L 168 af 28. 6. 1985, s. 50.

(1) EFT nr. L 32 af 3. 2. 1977, s. 1.

(2) EFT nr. L 383 af 31. 12. 1982, s. 11.

(3) EFT nr. L 145 af 13. 6. 1977, s. 44.

(4) EFT nr. L 173 af 19. 6. 1982, s. 18.

(5) EFT nr. L 206 af 12. 8. 1977, s. 8.

(6) EFT nr. L 33 af 8. 2. 1979, s. 36.

(7) EFT nr. L 154 af 22. 5. 1985, s. 48.

(8) EFT nr. L 86 af 6. 4. 1979, s. 30.

(9) EFT nr. L 386 af 31. 12. 1982, s. 42.

(11) EFT nr. L 133 af 31. 5. 1979, s. 27.

(11) EFT nr. L 186 af 8. 7. 1981, s. 22.

(12) EFT nr. L 250 af 23. 9. 1980, s. 12.

(13) EFT nr. L 186 af 8. 7. 1981, s. 22.

(14) EFT nr. L 325 af 1. 12. 1980, s. 5.

(15) EFT nr. L 143 af 2. 6. 1983, s. 37.

(16) EFT nr. L 325 af 1. 12. 1980, s. 8.

(1)) EFT nr. L 143 af 2. 6. 1983, s. 39.

(18) EFT nr. L 213 af 21. 7. 1982, s. 8.

(19) EFT nr. L 245 af 14. 9. 1984, s. 21.

(21) EFT nr. L 47 af 21. 2. 1980, s. 11.

(21) EFT nr. L 168 af 28. 6. 1985, s. 39.

(1) EFT nr. L 47 af 21. 2. 1980, s. 11.

(2) EFT nr. L 339 af 27. 12. 1984, s. 33.

(3) EFT nr. L 325 af 1. 12. 1980, s. 5.

(4) EFT nr. L 186 af 8. 7. 1981, s. 20.

(5) EFT nr. L 150 af 6. 6. 1981, s. 1.

(6) EFT nr. L 173 af 19. 6. 1982, s. 18.

(7) EFT nr. L 143 af 2. 3. 1983, s. 36.

(8) EFT nr. L 378 af 31. 12. 1982, s. 58.

(9) EFT nr. L 191 af 23. 7. 1985, s. 46.

(11) EFT nr. L 226 af 24. 8. 1985, s. 13.

(11) EFT nr. L 51 af 23. 2. 1977, s. 1.

(12) EFT nr. L 130 af 16. 5. 1985, s. 1.

(13) EFT nr. L 166 af 23. 6. 1978, s. 1.

(14) EFT nr. L 310 af 30. 10. 1981, s. 3.

(15) EFT nr. L 166 af 23. 6. 1978, s. 11.

(16) EFT nr. L 180 af 5. 7. 1983, s. 3.

(1)) EFT nr. L 204 af 28. 7. 1978, s. 1.

(18) EFT nr. L 86 af 27. 3. 1985, s. 1.

(1) EFT nr. L 38 af 14. 2. 1979, s. 1.

(2) EFT nr. L 86 af 27. 3. 1985, s. 2.

(3) EFT nr. L 38 af 14. 2. 1979, s. 6.

(4) EFT nr. L 54 af 5. 3. 1979, s. 124.

(5) EFT nr. L 373 af 29. 12. 1981, s. 5.

(6) EFT nr. L 57 af 29. 2. 1980, s. 27.

(7) EFT nr. L 180 af 14. 7. 1980, s. 1.

(8) EFT nr. L 180 af 7. 7. 1984, s. 1.

(9) EFT nr. L 197 af 20. 7. 1981, s. 1.

(11) EFT nr. L 197 af 20. 7. 1981, s. 13.

(11) EFT nr. L 197 af 20. 7. 1981, s. 17.

(12) EFT nr. L 197 af 20. 7. 1981, s. 23.

(13) EFT nr. L 214 af 22. 7. 1982, s. 1.

(14) EFT nr. L 142 af 29. 5. 1984, s. 3.

(15) EFT nr. L 93 af 30. 3. 1985, s. 1.

(16) EFT nr. L 97 af 4. 4. 1985, s. 2.

(1)) EFT nr. L 170 af 3. 8. 1970, s. 2.

(1) EFT nr. L 96 af 23. 4. 1972, s. 1.

(2) EFT nr. L 179 af 7. 8. 1972, s. 2.

(3) EFT nr. L 153 af 9. 6. 1973, s. 25.

(4) EFT nr. L 189 af 11. 7. 1981, s. 46.

(5) EFT nr. L 218 af 11. 8. 1976, s. 10.

(6) EFT nr. L 367 af 23. 12. 1981, s. 31.

(7) EFT nr. L 223 af 16. 8. 1976, s. 4.

(8) EFT nr. L 281 af 10. 11. 1979, s. 41.

(9) EFT nr. L 81 af 27. 3. 1982, s. 35.

Top